Evropska potrošniška organizacija BEUC je skupaj s 23 potrošniškimi organizacijami iz 19 držav, med drugim tudi slovensko, junija letos vložila pritožbo pri Evropski komisiji in mreži organov za varstvo potrošnikov (CPC) proti 17 evropskim letalskim družbam zaradi zavajajočih okoljskih trditev. Glede na pravno analizo, ki so jo naročili pri BEUC, takšne trditve kršijo pravila EU o nepoštenih poslovnih praksah.


V pritožbi potrošniške organizacije pozivajo k vseevropski preiskavi tega vprašanja v letalskem sektorju. Zahtevajo prepoved trditev, ki pri potrošnikih vzbujajo vtis, da je letenje (lahko) trajnostno.

Dodatno bi morali organi za varstvo potrošnikov od letalskih družb, ki so potrošnikom na podlagi takšnih zavajajočih trditev predlagale plačilo t.i. »zelenih« pristojbin, zahtevati, da potrošnikom povrnejo vse vplačane zneske za okolju bolj prijazno letenje.

Članice BEUC letalskim družbam očitajo številne primere potrošniku zavajajočih praks:

  • Trditve, da lahko plačevanje dodatnih dobropisov »pobota«, »nevtralizira« ali »kompenzira« izpuste CO₂, nastale med poletom, so dejansko napačne. Podnebne koristi izravnalnih dejavnosti so namreč zelo negotove, medtem ko je škoda, ki jo povzročijo izpusti CO₂ iz letalskega prometa, nesporno dejstvo.
  • Letalski prevozniki zavajajo potrošnike, ko jim zaračunavajo več, da bi prispevali k razvoju »trajnostnih letalskih goriv« (SAF). Takšna goriva (še) niso pripravljena za vsakdanjo uporabo, hkrati pa pred kratkim sprejeta zakonodaja EU določa zelo nizke cilje glede njihovega deleža v mešanici goriv za letala. To pomeni, da dokler SAF ne bodo množično na voljo, kar se bo po načrtih zgodilo po letu 2030, bodo v najboljšem primeru predstavljala le manjši delež v posodah za gorivo na letalih.
  • Namigovanje, da je lahko letalski prevoz »trajnosten«, »odgovoren« in »zelen«, je zavajajoče. Nobena od strategij, ki jih izvaja letalski sektor, trenutno ne more preprečiti izpustov toplogrednih plinov.

Več o tem: Zveza potrošnikov Slovenije; www.zps.si/aktualne-vsebine