Nacionalno Biogospodarsko Stičišče (NBS)

|  Avtorja: Miha Škrokov, Anteja ECG d.o.o., Alenka Dovč, Gospodarska zbornica Slovenije |


Podjetje Anteja ECG in Gospodarska Zbornica Slovenije sta pod okriljem evropskih projektov BIOLOC in CEE2ACT v okviru programa Horizon pobudnika ustanovitve nacionalnega Biogospodarskega Stičišča. Pobuda, ki jo financira Evropska unija, je začetni korak pri oblikovanju trajnostne prihodnosti slovenskega biogospodarskega sektorja. Cilj projekta CEE2ACT je opolnomočenje desetih srednje- in vzhodnoevropskih držav za razvoj biogospodarskih strategij in akcijskih načrtov, ki bodo oblikovani v okviru nacionalnih Biogospodarskih Stičišč.


Poslanstvo in cilji

Osrednje poslanstvo NBS je jasno: olajšati implementacijo tehnologij, procesov in večjih regionalnih rešitev krožnega biogospodarstva. Središče želi spodbuditi vlaganja v inovacije in omogočiti medsektorsko sodelovanje. Cilj stičišča bodo posledično pilotni projekti ali pa vzpostavljeni konzorciji za postavitev večjih infrastruktur.

Nacionalno Biogospodarsko stičišče je začelo delovati z oktobrom, in sicer z otvoritvenim dogodkom v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Dogodka se je udeležilo 15 deležnikov, od tega dve podjetji, predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, strokovnjaki z Biotehniške fakultete, predstavniki razvojnih inštitutov in podporne organizacije. Zaključki delavnice so bili pomembni – fokus bo na posameznih materialnih tokovih, ki imajo potencial in postavljanju konzorcijev oziroma zainteresiranih deležnikov okoli novih krožnih verig vrednosti in zapirajo zanke teh tokov. Govor bo tako o lesnih biomasnih tokovih kot tokovih v kmetijstvu in prehranski industriji.

Na dogodku je bila tudi poudarjena potreba po sodelovanju med deležniki. Zdaj ga manjka. Dogodki, ki združujejo strokovnjake na področju krožnega biogospodarstva, so redki. Deležniki se bodo ponovno srečali v januarju.

Naloge in dejavnosti vozlišča

Stičišče bo služilo kot platforma, kjer se lahko vključijo različne skupine deležnikov z namenom, da povečajo ozaveščenost in razširijo obstoječe mreže za skupno analizo problemov in razvoj skupnih inovativnih in vključujočih pristopov ter rešitev na področju krožnega biogospodarstva (CBE). Podjetja so na tem področju izrazila interes za nišne delavnice, fokusirane le na eno krožno verigo vrednosti, kot je na primer reševanje odpadne sirotke v mlečni industriji.

Vključene skupine deležnikov bodo predstavniki politike, industrija, raziskovalne in izobraževalne inštitucije ter predstavniki civilne družbe. Edinstven vidik projekta BIOLOC je vključevanje marginaliziranih skupin, kar zagotavlja, da lahko vsi sodelujejo in izkoristijo prednosti lokalnega biogospodarstva. Poleg tega bo stičišče ovrednotilo poslovne modele znotraj biogospodarstva glede na njihov potencial pri socialni vključenosti. Tako v stičišču sodeluje tudi Etri skupnost, ki je vodilna skupina na področju socialnega podjetništva in gradnje vključujoče družbe, kjer bodo osrednje teme predvsem vključevanje mladih v biogospodarstvo.

Financiranje ostaja ključno za pospešitev krožnega biogospodarstva. Mreža deležnikov v stičišču bo opredelila možne finančne spodbude za spodbujanje teh prizadevanj. Glavni cilj? Izkoristiti potencial za trajnostni, vključujoč lokalni razvoj s pristopom »od spodaj navzgor« (bottom-up). Financiranje je bila ena od glavnih tem tudi na uvodnem dogodku, kjer je bilo poudarjeno, da je v Sloveniji prostora tudi za več večjih projektov, kot so biorafinerije, a morajo poleg »bottom-up« iniciativ tudi država in banke podpreti takšne iniciative, česar trenutno manjka.

Dejavnosti stičišča bodo vključevale posvetovanja z deležniki in interakcijo prek lokalnih dogodkov, kot so delavnice, javna posvetovanja in dejavnosti ozaveščanja, namenjene vsem deležnikom. Fokus delavnic bo predvsem na obetavnih in novih krožnih verigah vrednosti, ki se lahko oblikujejo na območju Slovenije. Naslednja bo v januarju 2024, namenjena predstavitvi orodja za povezovanje industrije z ustreznimi partnerji za postavitev projektov za implementacije krožnih tehnologij. Anteja ECG s svojo široko mrežo partnerjev lahko poskrbi za pridobitev strokovnjakov in postavitev trajnostnega poslovnega modela.

Rezultati delavnic in ostalih aktivnosti bodo v okviru projekta CEE2ACT vsebina za končno poročilo, ki bo služilo kot podlaga za postavitev strategije za biogospodarstvo. Te strategije v Sloveniji še nimamo.