Poti zelene transformacije industrije plastike

| Avtor: Jože Volfand |


Industrija plastike, še posebej plastične embalaže, nadaljuje svojo visoko rast, kar z okoljevarstvenega vidika za svet in EU pomeni številne izzive. Okoljska politika EU želi v ta segment korenito zarezati, manj jasno pa je, kako iz ambicioznih ciljev preiti k uspešnim rezultatom. Kako do leta 2030 reciklirati velik del plastičnih odpadkov, če danes na svetovni ravni le manjši delež konča v procesih reciklaže? Pred ta izziv je postavljena tudi Skaza, specializirano podjetje za predelavo plastike in kreiranje trajnostno usmerjenih produktov za dom in vrt. Njihove strateške usmeritve in inovativne pristope na prehodu v bolj trajnostno družbo pojasnjuje Niko Medved, pomočnik direktorja podjetja Skaza.


Nedavno ste se predstavili na industrijskem sejmu v Jonköpingu, vstopate na trge Severne Evrope. Rezultati? Kje vidite poslovne priložnosti in trajnostne partnerje?

Posebej smo bili pozorni na poslovne priložnosti v elektro in pohištvenem segmentu. Širimo prodajo lastne blagovne znamke, saj smo na skandinavskem trgu že dolgo prisotni s kompostniki Bokashi Organko. Zavedamo se, da Skandinavci v tem delu Evrope dejansko prednjačijo, zato je ključno, da krepimo svoj položaj v teh državah.

Ste kot razvojni dobavitelj pohištvene in elektro industrije bolj želeli novo partnerstvo z visoko tehnološkimi podjetji ali je bila v ospredju vaša blagovna znamka, njen razvoj?

Naše dolgoletne izkušnje pri razvoju lastne blagovne znamke in dolgoletne izkušnje v industriji, kjer vladajo strogo določeni standardi ter dolgoletna partnerstva z globalnimi multinacionalkami, vidimo kot konkurenčno prednost pri sklepanju novih poslov. Naša dodana vrednost se kaže v rešitvah in proizvodnji zahtevnejših več komponentnih izdelkov iz plastike ter nenehnemu iskanju alternativnih trajnostnih rešitev, še posebej na področju materialov. S tem krepimo svoj položaj kot vodilni inovator v industriji.

Koliko ste prepoznavni na globalnem trgu, kje najbolj?

Delujemo na več kot 56 trgih. Imamo uspešno uveljavljene prodajne kanale in prepoznavnost lastne blagovne znamke. Zdaj načrtujemo krepitev našega položaja z uvedbo novih produktov in novih partnerstev z distributerji. Hkrati se kot razvojni dobavitelj aktivno posvečamo odpiranju novih poslov v industriji.

Skaza izvaža 95 % svojih izdelkov, pri čemer največji delež predstavlja izvoz v Evropsko unijo. Ključni trgi vključujejo Nemčijo, Poljsko, Švico, Češko, Grčijo, Skandinavijo in Francijo.

Po katerih rešitvah in proizvodih ste najbolj znani?

Naša produktna paleta vključuje izdelke lastne blagovne znamke, kot so Organko Daily in kompostniki Bokashi Organko, samozalivalni lonci, namizni kuhinjski program, ki jih uvrščamo v segmenta za dom in vrt. V elektro industriji se specializiramo za ohišja pametnih elektro, plinskih in vodnih števcev, EV polnilnice ter industrijske razdelilne omarice. V pohištveni industriji ponujamo stole in kuhinjski pohištveni program. Naša vizija je nadaljevati s krepitvijo svojega položaja kot vodilnega inovatorja v industriji ter širiti paleto trajnostnih rešitev za multinacionalke. Zavezanost k nenehnemu iskanju alternativnih trajnostnih materialov in razvoju inovativnih izdelkov ostaja ključnega pomena za našo strategijo rasti.

S katerimi konkurenčnimi prednostmi prepričujete trg? Umetna inteligenca? Digitalizacija?

Naše ključne strateške usmeritve zajemajo razvoj lastne blagovne znamke, lastna orodjarna, ustvarjanje vrednosti kot razvojni dobavitelj, projektno vodenje ter digitalizacija in optimizacija proizvodnje s projektom Skaza 5.0. Ta vključuje inovacije, kot so strojni vid z umetno inteligenco, kolaborativni roboti, avtomatizacija kontrole izdelkov, digitalni potni list za končne kupce, ter avtomatizirana logistična veriga.

Ponosni smo na aktivno sodelovanje v projektih, kjer zgolj ne brizgamo komponente, temveč tudi izvajamo sestavo in končno pakiranje izdelkov. Tako naši produkti tudi v industriji potujejo neposredno do distribucijskih centrov ali celo končnih strank.

Močno poudarjate inovacije, na katerih področjih?

Na področju inovacij se osredotočamo na materiale, zlasti na biosnovano plastiko in reciklirane materiale, katere ponujamo kot alternativne rešitve obstoječim rešitvam granulatom, osnovanih na fosilnih gorivih, ki so skladni in izpolnjujejo vse tehnične specifikacije kot obstoječe rešitve. Skaza se kot ponudnik trajnostnih rešitev zaveda, da morajo biti trajnostne rešitve cenovno konkurenčne obstoječi ponudbi, saj lahko le tako ponudimo boljšo izbiro končnim kupcem.

Koliko ste zmanjšali ogljični odtis, koliko energije uporabite iz obnovljivih virov?

V letu 2022 smo dobavljali energijo iz približno 34,5 % obnovljivih virov. Poleg tega aktivno zmanjšujemo ogljični odtis s celostno strategijo za razogljičenje v naslednjih treh letih. Naš cilj je doseči vsaj 50-% zmanjšanje ogljičnega odtisa do konca tega obdobja. Dodatno bomo v letu 2024 postavili lastno sončno elektrarno, ki bo prispevala dodatnih 8 % obnovljive energije.

Koliko reciklatov uporabite v proizvodih?

Naš absolutni delež recikliranega materiala v preteklem letu je znašal 21 odstotkov od skupne količine 5000 ton nabavljenih plastičnih granulatov.

Kako boste uveljavili usmeritev EU, da se mora do leta 2030 reciklirati vsa embalaža?

Količina plastike nenehno narašča, s čimer se embalažna industrija uvršča med najhitreje rastoče panoge. Vsako leto proizvedemo trilijone plastičnih vrečk, vsako gospodinjstvo pa praktično vsak dan napolni smeti z odpadno embalažo. Trenutno se soočamo s scenarijem, kjer bi lahko ustvarili nov plastični planet, prekrit z odpadno plastiko, ki bi segala celo čez površino Nemčije. Zato je ključno, da privabimo ves svet k trajnostnemu načinu poslovanja.

Hvaležni smo, da EU krepi zakonodajo na tem področju, da se krepita ESG politika in zeleni prehod. Naše podjetje v celoti podpira politike, ki spodbujajo recikliranje odpadne embalaže, saj prepoznavamo pomen trajnostnega ravnanja v tej industriji. Zlasti se zavedamo hitre rasti plastične embalaže, ki je postala najhitreje rastoč segment v embalažni industriji. V zadnjih dvajsetih letih je obseg plastične embalaže nenehno naraščal, pri čemer je predlani dosegel vrednost 377 milijard dolarjev, kar predstavlja 40-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2011. Kljub temu se soočamo z izzivom, saj je napovedano, da bo do leta 2030 potrebno reciklirati vso plastiko, medtem ko danes le manjši delež konča v procesih reciklaže na svetovni ravni.

Kje vidite svojo vlogo pri teh izzivih?

Aktivno spodbujamo uporabo plastičnih izdelkov z manjšim vplivom na okolje in se trudimo zagotavljati inovativne rešitve, ki prispevajo k povečanju stopnje recikliranja. Skupaj z našimi strankami in poslovnimi partnerji si prizadevamo oblikovati trajnostno prihodnost, kjer je recikliranje embalaže ključna komponenta naše skupne odgovornosti do okolja.

Lahko navedete nekatere konkretne primere?

Seveda. Kot razvojni dobavitelj spodbujamo svoje stranke k uvajanju ali povečanju deleža reciklata v njihovih izdelkih. Nedavno smo odgovorili na zahtevo partnerja, proizvajalca polnilnih postaj za električna vozila. Skupaj smo oblikovali inovativno polnilno postajo, ki ne izpolnjuje le najvišjih standardov, temveč tudi aktivno zmanjšuje svoj vpliv na okolje. S tem projektom ne ustvarjamo zgolj boljših polnilnic, temveč gradimo mostove za trajnostno prihodnost. Zmanjšanje ogljičnega odtisa proizvodnje teh polnilnic za izjemnih 75 % predstavlja našo konkretizacijo trajnostnih prizadevanj. V skladu s tem smo dosegli 64 kg manj CO₂ na vsako polnilno enoto, kar predstavlja našo zavezo k pozitivnemu vplivu na okolje in krepitev vloge narekovalca trendov v elektro industriji na svetovnem trgu.

Za kaj gre pri projektu plasticLIFEcycle?

PlasticLIFEcycle je eden izmed inovativnih projektov, kjer industrijske odpadke pretvarjamo v nove materiale za izdelke. V sodelovanju s partnerji vzpostavljamo proces, ki omogoča uporabo industrijskih odpadkov v končnih produktih, kar predstavlja novo poglavje trajnostnih praks v naši regiji. Naj omenim še projekt LFIA rec, kjer bomo izvajali reciklažo antigenskih testov. Ob sežigu enega milijona hitrih testov se je prej zavrglo 0,1 grama zlata in pet ton plastike, v vrednosti 15 tisoč evrov. Z našim prispevkom to ne bodo več odpadki, pač pa surovina v drugem sektorju.

Eko dizajn se uveljavlja kot koncept, ki naj bi upošteval življenjski cikel izdelkov in njegove vplive na okolje. Zato postaja eno glavnih meril pri snovanju izdelkov, katere materiale in vire uporabljamo in koliko lahko oblikovanje izdelkov vpliva ne le na optimizacijo stroškov, marveč tudi na manjše vplive na okolje. Kako je v vašem podjetju?

Pri nas je eko dizajn ključna sestavina naše trajnostne strategije. LCA analizo, torej analizo življenjskega cikla izdelka, smo začeli izvajati leta 2019, ko ta praksa še ni bila široko uveljavljena. Naš cilj je razumeti vpliv naših izdelkov na okolje in iskati načine za njegovo zmanjšanje. V segmentu lastne blagovne znamke se ponašamo s tem, da uporabljamo več kot 90 % trajnostnih materialov – bodisi bio osnovanih bodisi recikliranih. V zadnjem lansiranem izdelku Organko Daily smo že dosegli 100 % reciklat. Posebno ponosni smo na izdelek Bokashi Ocean, edini kuhinjski kompostnik na svetu, izdelan iz na roko pobranih in recikliranih ribiških mrež.

Katere lastnosti še morajo imeti izdelki, ki jih razvijate po konceptu eko dizajna?

Pri eko dizajnu si prizadevamo za izdelke, ki so stabilni, vzdržni in kakovostni, s čimer pripomoremo k zmanjšanju vpliva na okolje tudi tako, da so uporabni dlje časa. Prizadevamo si za trajnostni dizajn, ki združuje funkcionalnost in kakovost, kar potrjujejo tudi prejeta priznanja, kot so nagrade Big See in Red Dot Product Design Awards ter uvrstitev med finaliste European Plastic Awards.

Za svoj izdelek ste izdali digitalni pot list. Zakaj?

Digitalni potni list našega izdelka smo izdali, ker želimo trajnost komunicirati tudi našim uporabnikom. To orodje, ki se napoveduje, da bo postalo obvezno od leta 2025 dalje, nas postavlja pred konkurenco. Digitalni potni list omogoča transparentno komunikacijo o naših trajnostnih pristopih, vključno z deležem zelenih materialov, viri materiala, ogljičnim odtisom izdelka ter vsemi lastnostmi, ki podpirajo našo trajnostno strategijo in ozaveščajo končne uporabnike.

Kolikšen delež v realizaciji predstavlja proizvodnja plastičnih industrijskih izdelkov in polizdelkov? Že zdaj 90 % proizvodnje izvozite, kakšni so načrti?

Naša proizvodnja plastičnih industrijskih izdelkov in polizdelkov trenutno predstavlja 90 % naše realizacije, medtem ko je 10-% delež namenjen lastni blagovni znamki. Slednjega smo se odločili povečati in tako okrepiti našo prisotnost na domačem trgu. To bomo uresničili s krepitvijo sodelovanja z domačimi podjetji, ki delijo naše trajnostne vrednote. Nekaj obetavnih zgodb sodelovanja smo že začeli in z veseljem pričakujemo nove priložnosti za povezovanje.

Kakšno je bilo poslovanje ob koncu leta, so negotove razmere na trgu vplivale na rezultate?

Dosegli smo okrog 40 milijonov prihodkov. Čeprav smo lani zaznali vplive negotovosti na trgu, smo izkoristili priložnost za temeljito preoblikovanje in optimizacijo poslovanja. Posvetili smo se ključnim internim aktivnostim in strukturam, kar nam je omogočilo izboljšanje izhodišča za rast podjetja v prihodnjih obdobjih.

Posebej smo zadovoljni, da smo s pravočasnimi in pravilnimi ukrepi uspeli obvladati tveganja, kljub nižji prodaji od načrtovane, ter leto zaključili s sprejemljivim pozitivnim rezultatom. Naša agilnost in usmerjenost v notranje izboljšave sta nam omogočili, da smo ohranili stabilnost in učinkovitost v dinamičnem poslovnem okolju.