Promocija

Družba v trajnostni preobrazbi

V Novi KBM se zavedamo vloge, ki jo imamo kot pomembna sistemska banka v Sloveniji. Odločeni smo, da bomo še naprej ravnali odgovorno v odnosih z vsemi deležniki, pri upravljanju svojih vplivov na okolje ter zagotavljanju najvišjih standardov upravljanja. Lani smo uspešno začeli s celovitim programom ESG, ki se izvaja po vsej Skupini Nove KBM. Naša prizadevanja, s katerimi soustvarjamo boljši svet, smo povzeli tudi na spletni strani banke https://www.nkbm.si/esg, kjer je na voljo pregled vseh aktivnosti, ki jih na področju ESG izvajamo v banki.

Strategijo ESG med drugim uresničujemo tudi z bančnimi produkti in storitvami, ki imajo pozitiven vpliv na okolje. Strankam ponujamo storitve in produkte, ki jih lahko sklenejo ali uporabljajo brez papirja ali z omejenim obsegom papirja, so energetsko učinkovite in povzročajo manj oz. minimalne emisije. S spodbujanjem trajnostne mobilnosti zmanjšujemo lasten ogljični odtis: zaposlenim v Ljubljani in Mariboru so za brezplačno izposojo na voljo kolesa, od junija je za službene poti na voljo tudi 6 električnih vozil. Naša zaveza je, da bomo do konca letošnjega leta ogljični odtis banke zmanjšali za 7 %, zaradi česar bomo z električnimi vozili zamenjali 20 % našega voznega parka.

Na strehi poslovne stavbe v Mariboru smo postavili urbani čebelnjak, ki je postal udoben dom petim čebeljim družinam.

V njegovo neposredno bližino smo nasadili medovite rastline.

V Novi KBM smo s strategijo ESG zavezani povečevati lastno energetsko učinkovitost – v poslovni stavbi RCA Tezno v Mariboru smo letos uvedli sistem učinkovite rabe energije za potrebe ogrevanja in hlajenja, zamenjali žaluzije ter večji del obstoječe razsvetljave zamenjali z energetsko varčnejšimi LED-lučmi. Celotno količino električne energije, ki jo porabimo v banki, pridobivamo iz obnovljivih virov energije. Vse navedene aktivnosti so sestavni del naše ESG strategije. Z njimi ustvarjamo trajnostne odnose z našimi zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji, gradimo skupnost in skrbimo za okolje.