Promocija

LinkingAlps


V okviru projekta LinkingAlps Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo razvija odprtokodni načrtovalec poti A to B. Cilj projekta je spodbujanje uporabe javnega prometa in krepitev trajnostne mobilnosti tudi pri čezmejnih potovanjih. V RRA LUR bodo projekt in sistem odprtokodnega načrtovanja poti predstavili 16. septembra na dogodku »ŽurMOBIL« v centru Ljubljane.


Trajnostna mobilnost potrebuje kolektivni prevoz

Trajnost, koncept, s katerim se v zadnjih nekaj letih srečujemo na vsakem koraku, nas še posebej spremlja tudi v prometu. Hiter skok v trgovino, obisk družine, vikend izlet ali daljše potovanje, vse to so vsakodnevne migracije, ki zahtevajo odločitve o načinu transporta, te pa so odvisne od prioritet, kot so udobje, hitrost, cena ter usklajevanja priročnosti, okoljsko odgovornih praks in dostopnosti. Trajnostni vidik mobilnosti pogosto od uporabnika zahteva dodaten napor, ki ga prinese brskanje po različnih transportnih možnostih, usklajevanje povezav in linij ter spremljanje aktualnega dogajanja v javnem prometu. Da bi okrepili rabo javnega prometa v sklopu projekta LinkingAlps na RRA LUR v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo – Nacionalnim centrom za upravljanje prometa (NCUP) razvijajo sistem odprtokodnega načrtovanja poti A to B. Matej Gojčič, namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve je o sistemu A to B povedal: »V naši regiji je mobilnost eden glavnih izzivov že več kot 20 let. V zadnjem času se zaradi podnebnih sprememb in energetskih izzivov dodatno zaznava potreba po rešitvah na področju trajnostne mobilnosti. S sistemom, ki ga razvijamo, upamo, da bomo dali dodaten zagon razvoju javnega prevoza s poudarkom na čezmejnih potovanjih, saj je kolektivni prevoz ena ključnih trajnostnih rešitev na področju mobilnosti«.

Trajnostna mobilnost lažje dostopna z novim sistemom

Načrtovalec poti, ki ga razvijajo ob podpori podjetja Realis d.o.o., je del širšega projekta razvoja načrtovalcev poti v Alpski regiji. Načrtovalci poti so specializirani iskalniki, ki se uporabljajo za iskanje optimalnega načina potovanja iz ene v drugo točko. Pri tem lahko uporabniku predlagajo enega ali več načinov prevoza, ki lahko zajemajo tako javni prevoz (vlak, avtobus itd.), hojo, kolo in tudi avto. Poudarek bo na spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa. Načrtovalec poti z združevanjem do sedaj razpršenih podatkov olajša dostop do trajnostne mobilnosti, kar je možno le, če deluje pod okriljem nacionalno dostopne točke in s poenotenimi podatki. Ključna prednost sistema, ki ga ločuje od obstoječih komercialnih načrtovalcev poti, je arhitektura podatkov v ozadju, ki prihajajo neposredno od ponudnikov prevoza, s katerimi upravlja Ministrstvo za infrastrukturo. To bo zagotavljalo dolgoročno točnost in ažurnost podatkov. Informacije, ki jih bo uporabnik dobil z uporabo načrtovalca poti A to B, so kvalitetne in nevtralne, saj je sistem komercialno popolnoma neodvisen.

Poleg zunanjega izvajalca in ministrstva RRA LUR pri delu na projektu in razvoju načrtovalca poti tesno sodeluje tudi s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, ki je eden od partnerjev v projektu. Hkrati se pri razvoju in promociji načrtovalca poti povezujejo s prevozniki, občinami in drugimi deležniki s področja mobilnosti. Ti v aplikacijo prispevajo svoje podatke o prevozih, infrastrukturi, povezavah, postajališčih in prevoznih možnostih, hkrati pa delujejo tudi kot promotorji.

Mednarodno povezovanje storitev trajnostne mobilnosti

Projekt LinkingAlps z razvojem načrtovalcev poti v državah alpske regije predstavlja prvo mednarodno povezovanje storitev in poenotenje dostopa do podatkov v tej regiji. Sistem A to B bo povezan s podatki ostalih držav in bo omogočal tudi načrtovanje mednarodnih poti. Pomanjkanje zanesljivih potovalnih informacij je ena izmed ključnih težav, s katero se soočajo potniki na čezmejnih potovanjih. V večini primerov so potniki za načrtovanje potovanja primorani iskati parcialne informacije pri različnih operaterjih in se zanašati na vire nepovezanih podatkovnih portalov, dostopnih v sosednjih regijah ali državah. Kopica spletnih strani, jezikovne prepreke in nepoenoteni podatki marsikoga odvrnejo od bolj trajnostnih prevoznih možnosti.

Primarni cilj projekta je zato v alpskem prostoru vzpostaviti standardizirano storitev izmenjave potovalnih informacij med različnimi ponudniki z uvedbo distribucijskega sistema za načrtovanje potovanja. Tovrstni sistem poizvedbe o načrtovanju potovanja posreduje v druge lokalne sisteme in na podlagi prejetih informacij iskalcu poti predlaga celovite končne sestave potovanj. Informacije med posameznimi informacijskimi sistemi se tako združijo v neprekinjeno potovalno verigo, ki izrazito izboljša celovito uporabniško izkušnjo. Potniki si tako lahko v eni sami storitvi enostavno ogledajo celotno potovanje od začetka do konca. S pomočjo sistema ponudniki potovalnih storitev preprosto dostopajo do novih popolnih informacij o potovanju prek posebnih API zahtev v en sam distribucijski sistem. RRA LUR v projektu povezuje skrbnika sistema, t. j. NCUP, in razvijalce načrtovalca poti v Sloveniji, podjetje Realis ter mednarodne razvijalce, hkrati pa skrbi za promocijo med končnimi uporabniki in posredniki, kot so prevozni ponudniki, občine in drugi.

Nacrtovalec poti clanekEOL sept2022
Načrtovalec poti AtoB (posnetek zaslona)

Odprtost načrtovalca poti krepi njegovo uporabno vrednost

»Ključno je, da se z načrtovalcem poti vzpostavlja tudi nacionalna dostopna točka. Ta bo zajemala podatke o vseh prevozih v Sloveniji, ki bodo povezljivi s podatki v tujini. Nad podatki in načrtovalcem poti bdi ministrstvo, kar zagotavlja dolgoročno vzdrževanje in ažurnost podatkov. Odprti podatki bodo omogočali tudi razvoj drugih aplikacij in integracijo podatkov o javnih prevozih v druge produkte in storitve digitalizacije,« je o uporabnosti aplikacije povedal Matej Gojčič.

Sistem A to B predstavlja pomemben korak v dostopnosti podatkov o trajnostnih prevoznih izbirah v digitalnem okolju. Kljub vsem uspehom se pri snovanju sistema srečujejo tudi z izzivi predvsem pri pridobivanju podatkov o prevozih. Največji izziv je vključevanje prevoznikov, ki so izven sistema javnega prevoza potnikov. Tu gre predvsem za zasebne mednarodne prevoze. Kot pravi Matej Gojčič: »Bistveno je, da v sistem vključimo tudi te podatke, saj so pomembni uporabnikom in jih lahko takšen primanjkljaj od uporabe odvrne. Upamo, da bomo z odprtokodnostjo in povezljivostjo podatkov spodbudili vse ponudnike k sodelovanju.«

LinkingAlps decentraliziran sistem integracije podatkov
Načrtovalec poti AtoB uporablja decentraliziran sistem integracije podatkov. Vir: projekt LinkingDanube

Predstavitev načrtovalca poti javnosti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti na Trgu francoske revolucije v Ljubljani 16. septembra na RRA LUR pripravljajo dogodek »ŽurMOBIL«, v okviru katerega bodo predstavili projekte s področja trajnostne mobilnosti. Eden izmed pomembnejših projektov je LinkingAlps. Na dogodku bodo lahko obiskovalci v živo spoznali nov sistem odprtokodnega načrtovanja poti za multimodalne potovalne rešitve, pri tem pa bo vsak obiskovalec stojnice za pozornost in zanimanje tudi primerno nagrajen.

Projekt in načrtovalec poti so ponudnikom in drugim zainteresiranim posrednikom pred časom že predstavili. Junija letos so pripravili krajšo predstavitev projekta za ponudnike prevozov. »Zaznali smo veliko zanimanja, po predstavitvi pa se je razvila tudi zanimiva debata. Skupaj smo prišli do nekaj predlogov za nadgraditev sistema. Ne dvomimo, da bo načrtovalec poti pozitivno sprejet tudi na septembrskem dogodku,« pove Gojčič.

Več o projektu LinkingAlps lahko preberete na spletni strani www.rralur.si.