TPV Automotive Dobavitelj v avtomobilski industriji

| Avtor: Jože Volfand |


»Kot dobavitelj v avtomobilski industriji sodelujemo s proizvajalci avtomobilov, ki so globalno prepoznani in imajo glede doseganja ciljev podnebne nevtralnosti jasno opredeljene cilje in strategije. Tem ciljem s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi sledimo tudi mi. Smo aktivno vključeni v konkretne projekte na tem področju. Lahko izpostavimo kupca Volvo, kjer smo vključeni v aktivnosti zniževanja okoljskega odtisa kot eden najpomembnejših dobaviteljev sestavnih delov za njihove električne avtomobile,« pojasnjuje dr. Ivan Erenda, generalni direktor TPV Automotive, njihove trajnostne razvojne rešitve. Zelena agenda družbe je kompleksna, posebej aktualen je njihov proizvodni koncept »lightweight«. Kot soavtor knjige Intuicija in uspeh je prepričan o vrednostih intuitivnega odločanja, a prav tako poudarja pomen osebne integritete in razvoja zaposlenih.


Kot izvoznik in razvojni dobavitelj komponent najbolj znanim avtomobilskim proizvajalcem ne čutite le vplivov zaradi visokih cen energentov in težav pri dobavi materialov, pač pa tudi znakov krize celotne avtomobilske industrije. Kaj se dogaja v dobaviteljski verigi, kaj je najbolj vplivalo na rezultate lanskega poslovanja in kakšni so obeti za to leto? Kje je največje ozko grlo? Postaja evropska avtomobilska industrija manj konkurenčna, kot sta ameriška in kitajska?

Evropska avtomobilska industrija se je znašla v nekakšnem precepu med konceptnim razvojem vozil prihodnosti, ki temeljijo predvsem na elektrifikaciji in inovativnih rešitvah, ter vozili na klasične pogonske rešitve. To nakazujejo tudi sprejete oziroma predlagane evropske direktive na področju zelene energije. Kot razvojni dobavitelji se vključujemo v razvoj novih modelov vozil že v samih začetnih fazah razvoja. To nam ponuja možnost, da lahko strateškim usmeritvam proizvajalcev vozil prilagodimo tudi lastne smernice razvoja. Dobaviteljsko verigo so v največji meri zaznamovala cenovna nihanja, kar smo navsezadnje vsi občutili tudi v našem vsakdanjem življenju. Ključ do zajezitve tveganj, tudi nihanj proizvodnih kapacitet proizvajalcev, je bil v našem podjetju predvsem v hitrem odzivu naših proizvodnih kapacitet ter v reševanju problematike našega nekako rigidno neprilagojenega sistema zaposlovanja. To nam v precejšni meri onemogoča hitre odzive v takšnih nestabilnih tržnih razmerah.

Kaj pa za vašo prihodnost pomeni polemična razprava, ali bo prodaja novih avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje po letu 2035 prepovedana. Nemčija je privolila v kompromis. Kaj pomeni sprejeti kompromis? In kako bo na avtomobilsko industrijo vplival standard Euro 7, ki bi naj začel veljati leta 2025? Ste slovenski dobavitelji pripravljeni na te spremembe?

V Bruslju res poteka polemika glede prepovedi prodaje novih avtomobilov z notranjim izgorevanjem in Evropska komisija pripravlja dokument, ki bo jasneje opredelil, kakšen je pričakovani rezultat takšnega kompromisa. A vse to na naše podjetje nima velikega vpliva. Kot razvojni dobavitelj inovativnih rešitev za vozila smo se v TPV Automotive namreč že pred leti strateško usmerili v izdelke oz. komponente, ki niso odvisne od vrste pogona samega vozila. S tem smo zmanjšali tveganje našega poslovanja in prisotnosti na trgu, ki bi bila odvisna od EU regulativ. V največji meri se usmerjamo v uporabo materialov in proizvodnjo izdelkov, ki imajo dolgoročen pozitiven vpliv na trajnostni razvoj vozil in vplivajo na varnost kot udobje končnih uporabnikov.

Poleg varnosti je eno vaših sporočilnih vodil razvoja, da ustvarjate mobilnost prihodnosti. Katere nove tehnološke rešitve razvijate na področju elektrifikacije vozil in kje so največje priložnosti za slovensko avtomobilsko industrijo na prehodu na e-mobilnost?

V razvojnih procesih TPV Automotive so izdelki, ki pozitivno vplivajo na zmanjšanje teže vozil in vključujejo inovativne rešitve uporabe trajnostnih materialov na pravem mestu v pravih količinah. S tem rešujemo probleme negativnega vpliva vozil na okolje, rešujemo ekološki problem re-uporabe razgradljivih končnih izdelkov kot tudi dolgoročno problematiko drugačnih rešitev, ki bodo pozitivno vplivale na rešitve mobilnosti prevoznih sredstev, ne le avtomobilov, ampak širše. Vse od transportnih, potniških kot tudi težkih delovnih strojev.

Nekaj slovenskih avtomobilskih podjetij se je združilo v razvojno partnerstvo za zeleno mobilnost Gremo (GREen MObility). Kako, s katerimi ukrepi bi lahko vlada spodbudila podjetja pri njihovih razvojnih projektih in razvojno-raziskovalnem delu za zeleni prehod podjetij?

Država je v tem projektu ključni partner pri ustvarjanju zelene mobilnosti in ključni povezovalni člen, ki lahko z jasno strategijo avtomobilske industrije v Sloveniji pripomore do večjega sodelovanja med raziskovalno-izobraževalnimi ustanovami in industrijskimi partnerji. Industrija potrebuje, in bo tudi v prihodnje potrebovala, podporo s strani države pri ustvarjanju pozitivnega, razvojno naravnanega okolja, ki bo kot takšno prepoznano že med mladimi. S tem lahko aktivno podpira kadrovske rešitve, izobraževanje kadrov glede na naše potrebe, nenazadnje pa tudi s pozitivnimi davčnimi ukrepi preprečuje odliv znanja iz te panoge v druge države.

Vaša družba je med ambasadorji slovenskega gospodarstva. Kje ste najbolj zeleni, kje najbolj ustvarjalni in kje najbolj pametni? Pri katerih izdelkih ste najbolj konkurenčni?

Zeleno, ustvarjalno in pametno so področja ambasadorstva, ki jih tudi sami prepoznavamo kot prioritetna in jih razvijamo na vseh ravneh svojega delovanja. Že vrsto let svoje sile usmerjamo v zeleno izboljševanje tako naših lastnih procesov kot izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo. Ustvarjalni smo z inovativnimi rešitvami na področju razvoja izdelkov in procesov, ki navdušujejo najbolj zahtevne kupce in prejemajo nagrade. Naši proizvodni in ostali delovni procesi so zasnovani po načelu digitalizacije in pametnih tovarn.

Inovativni pristop?

Da. Razvoj vseh treh področij je izjemno pomemben za uspešno delovanje v avtomobilski industriji. Zeleno, ustvarjalno in pametno bi v našem podjetju skupaj poimenovali kar inovativno. Pridobljeni status ambasadorja je predvsem pohvala vsem sodelavcem našega podjetja. Ti so skozi leta gradili inovativno kulturo znotraj podjetja in pripravili temelje za pristop odprtega inoviranja, s katerim povezujemo vse sfere. Od gospodarstva, okolja, kjer se nahajamo, izobraževalnih ustanov kot tudi inovativnih posameznikov, s katerimi iščemo in ustvarjamo izdelke, ki posredno ali neposredno ustvarjajo mobilnost prihodnosti. Svojo konkurenčnost gradimo predvsem na znanju, pridobljenem s povezovanjem in pravilnimi strateškimi usmeritvami podjetja v prihodnost.

Podjetja vašega obsega so zavezana zahtevam taksonomije, nefinančnemu poročanju, usmeritvam ESG, trajnostnemu upravljanju dobavne verige in vse več podjetij sprejema strategije trajnostnega razvoja. Kaj je na vrhu vaše zelene agende?

Kot dobavitelj v avtomobilski industriji sodelujemo s proizvajalci avtomobilov, ki so globalno prepoznani in imajo glede doseganja ciljev podnebne nevtralnosti jasno opredeljene cilje in strategije. Tem ciljem s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi sledimo tudi mi. Smo aktivno vključeni v konkretne projekte na tem področju. Lahko izpostavimo kupca Volvo, kjer smo vključeni v skupne aktivnosti zniževanja okoljskega odtisa kot eden pomembnejših dobaviteljev sestavnih delov za njihove električne avtomobile. Predvsem na razvojnem področju izdelka, proizvodnih tehnologij in industrializacije je naša prednost v inovativnih rešitvah, ki jih naši kupci tudi sprejmejo. Poleg razvojnega področja smo tudi korenito notranje reorganizirali podjetje, da je pripravljeno na izzive trajnostnega razvoja.

Pripravlja se Uredba o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Aktualen postaja digitalen potni list materialov. Kakšen izziv je to za vaš razvoj?

Zagotavljanje neprekinjene sledljivosti materialov je naša obveza že v aktualnih izdelkih, katere bodisi načrtujemo v sklopu razvoja izdelka, bodisi uporabljamo, ker jih je predpisal kupec. V ta namen obstajajo protokoli, ki jih moramo upoštevati in je to že ustaljena praksa. Dolžni smo spoštovati tako zahteve standardov, ki so pogoj, da sploh lahko deluješ kot dobavitelj v avtomobilski industriji, kot tudi vse ostale zahteve, ki nam jih predpisujejo kupci, s katerimi sodelujemo. Eden od izzivov, s katerim se srečujemo, je obvladovanje naše dobaviteljske verige, predvsem pridobivanje podatkov o izvoru posameznih komponent materiala in deleža uporabe reciklatov v materialu, ki je dobavljen v naše proizvodnje in ga mi nato uporabimo za izdelavo končnega izdelka. Tu je še veliko izzivov do točke, ko bo jasno razvidna dejanska sledljivost od nastanka materiala do stanja po zaključeni življenjski dobi. S tovrstnimi izzivi se sedaj sooča celotna dobaviteljska veriga.

In razvojno-raziskovalni izzivi? Pri katerih projektih sodelujete? Je projekt ROBIN med najpomembnejšimi?

TPV Automotive je partner pri številnih razvojnih projektih. Med njimi so npr. DAIS – vseevropski projekt, ki prinaša hitrejše, varnejše in energetsko učinkovitejše rešitve za obdelavo podatkov z razvojem programske in strojne opreme edge AI BeltPICK – razvoj robotske celice z naprednim 3D strojnim vidom za manipulacijo raznovrstnih raztresenih kosov s proizvodnega traku. Pilotno demonstracijski projekt: TPV4LIGHT, Tovarna Prihodnosti za lažje komponente Vozil idr. Poleg tega sodelujemo tudi z razvojnimi ustanovami iz lokalnega okolja ter lokalnimi gospodarskimi zbornicami, preko katerih z našim znanjem ter prepoznavnostjo prispevamo rešitve za svetovno priznane kupce in trženjske rešitve, ki pomagajo pri nadaljnjem razvoju okolja, kjer se nahajamo.

Izdelke razvijate po konceptu »lightweight«. Kaj to pomeni za manjšo porabo virov in za večjo ekološkost vozil? Ali uvajate tudi LCA?

Kot specialisti za t.i. »lightweight« koncept z zelo dobrim poznavanjem novih lahkih in ultra trdnih materialov ter njihovega preoblikovanja in spajanja poskrbimo, da so komponente vozil, ki jih razvijamo in proizvajamo, bistveno lažje, obenem pa veliko trdnejše in funkcionalnejše. S tem skrbimo, da se ob izboljšani varnosti in vozni dinamiki vse bolj zmanjšuje teža vozil, s tem pa poraba goriva oz. energije. »Light weight« filozofija temelji na uporabi lažjih, naprednejših in ekološko bolj prijaznih materialov. A tudi na razvojnih pristopih, ki klasične metode razvijanja izdelkov nadgrajujejo z novimi konceptnimi prijemi in naprednimi rešitvami. Kot razvojni dobavitelj premijskim proizvajalcem vozil prilagajamo naše procese glede na njihove zahteve, ki so, če gledamo na celotno gospodarstvo in industrijo, skoraj na najvišjem nivoju. S tem tudi upoštevajo analizo življenjskega cikla LCA, ki je eden ključnih faktorjev konkurenčnosti podjetja na trgu.

Doktorirali ste s področja intuitivnega odločanja in ste soavtor knjige Intuicija in uspeh (»Intuition and Success). Je intuicija lahko odločilna pri poslovnih odločitvah? Koliko pa stavite na identiteto zaposlenih, na njihovo predanost podjetju in kako stimulirate njihovo ustvarjalnost? V nekaterih slovenskih podjetjih poskušajo s solastništvom zaposlenih motivirati zaposlene. Kaj menite o teh možnostih soupravljanja podjetja?

Intuicija kot nekakšno diametralno nasprotje racionalnem načinu delovanju zadnjih nekaj desetletij vseskozi pridobiva na splošni veljavi kot tudi na potrditvi povezanih posameznih znanstvenih konceptov. Sam sem skozi doktorski študij raziskoval intuitivno odločanje pri vodjih, kar sva kasneje s soavtorjem Aleksejem Metelkom razširila še na korelacijo intuicije z uspehom (»Intuition and Success«). Opravila sva številne intervjuje z najrazličnejšimi uspešnimi posamezniki, med katerimi so bili tako uspešni managerji, državni voditelji, evropski in svetovni prvaki v različnih disciplinah in športih, inovatorji, Nobelovi nagrajenci in še bi lahko našteval. Populacija, ki je na videz nezdružljiva. Dejstvo pa je, da je njihov »skupni imenovalec« ravno izostreni odnos do lastnega notranjega vodstva, vedenja oziroma intuicije.

Identiteta zaposlenih?

Podjetje lahko raste zgolj preko zaposlenih, zato je izjemno pomembno, da poskrbi za nenehen razvoj vseh zaposlenih. Osebna integriteta, občutek, da si del nečesa velikega, občutek koristnosti, osebnega zadovoljstva so zgolj nekaj od pomembnih stvari, na katere moramo managerji in lastniki biti še zlasti pozorni. Politik nagrajevanja in priznavanja je veliko. Tako kot vse drugo pa tudi tukaj velja, da ima vsaka hkrati tako nekaj dobrega, a tudi slabega.