Primer iz prakse


Nenad Resman, skrbnik ključnih strank
Nenad Resman, skrbnik ključnih strank

Ključni dejavniki trajnostnega ravnanja oz. trajnostnih sprememb v podjetju cargo-partner se odražajo v našem odnosu do okolja, predvsem v smislu zmanjšanja ogljičnega odtisa in spodbujanja prehoda k okolju prijaznim tehnologijam. Prav tako so prisotni v našem odnosu do družbe, kjer se aktivno vključujemo v lokalno okolje. Pri načinu upravljanja in izvajanja našega poslovanja pa si prizadevamo najti rešitve in sprejemamo ukrepe, ki koristijo vsem deležnikom – zaposlenim, partnerjem, strankam, podjetju, skupnosti in okolju.

V okviru naših korporativnih t. i. »Emission Targets 2030« si prizadevamo doseči zmanjšanje CO₂ emisij v dveh ključnih sklopih. Prvi sklop vključuje službena vozila, uporabo naprednih in okolju prijaznih tehnologij pri gradnji novih skladišč in poslovnih prostorov ter pridobivanje energije, pri čemer ciljamo na 40-% zmanjšanje CO₂. V drugem sklopu, ki zajema transport in distribucijo ter daljše službene poti, si prizadevamo za 20-% zmanjšanje emisij.

Glavni izziv pri uresničevanju trajnostnih ciljev pri vidiku okolja je pomanjkanje zavedanja, da gre pri tem procesu za trud celotne družbe ter sprejemanje ukrepov v tej smeri na vseh področjih in s strani vseh deležnikov. V cargo-partnerju delamo in izvajamo svoje trajnostne ukrepe v celoti. Upamo, da lahko to služi kot navdih tudi drugim podjetjem, da se še bolj zavzamejo za različne trajnostne pristope v okviru svojega delovanja. Aktivno si prizadevamo, da uporabljamo okolju prijazne transportne alternative, kar je razvidno iz letnega povečanja deleža železniških prevoznih storitev in uporabe električnih tovornjakov za dostavo na zadnjem kilometru. Kot eden izmed primerov trajnostnih rešitev je gotovo naš iLogistični center v Fischamendu v Avstriji, ki stoji kot zgled nagrajene lesene konstrukcije. Ta okoljsko ozaveščen podvig je prinesel znatno zmanjšanje emisij, in sicer za 4.200 ton CO₂. V zavzetosti za trajnost deluje center s 100-% zeleno energijo, ki se pridobiva lokalno v Avstriji. Poleg tega so vse naše enote oskrbovane z obnovljivo energijo. Sončna elektrarna, ki jo je cargo-partner Slovenija postavil v sodelovanju s podjetjem Gen-i Sonce, bo letno prihranila 146 ton CO₂, kar je ekvivalentno zasaditvi 6.698 dreves. Nedavno smo razširili tudi vozni park službenih vozil z dodatnim električnim vozilom. Sočasno smo pred upravno stavbo namestili dodatne električne polnilnice.

Precejšen korak naprej smo naredili na področju digitalizacije poslovanja, s čimer smo močno zmanjšali porabo papirja. Ena večjih sprememb je bil prehod na spletno platformo CargoWise One, ki se je v Sloveniji uspešno zaključil v aprilu lani. CargoWise One je platforma, ki se uporablja za organizacijo in upravljanje prevozov in komunikacijo, kar zmanjša potrebe po tiskanju posameznih nalogov, računov, opominov in drugih dokumentov, razen tistih, ki morajo po zakonu ostati v tiskani obliki. Poleg zmanjšane porabe papirja smo tako dosegli tudi večjo učinkovitost in hkrati zmanjšali možnost napak. V podporo prodaji smo uvedli Sales Force aplikacijo ter začeli izdajati račune v elektronski obliki in elektronska dokazila o dostavi (ePOD). Pomemben prispevek k brezpapirnemu poslovanju je dodala spletna platforma SPOT, ki jo uporabljamo za naročanje in upravljanje transportov, komunikacijo s strankami ter sledenje pošiljkam in na kateri se shranjuje celotna transportna dokumentacija. Za boljšo optimizacijo nakladov in razkladov tovornih vozil uporabljamo aplikacijo Time Slot Management. Decembra 2022 smo implementirali kalkulator za izračunavanje CO₂ emisij in ga vključili v interni sistem za pripravo ponudb. To pomeni, da imajo stranke odslej v vsaki ponudbi naveden tudi približen izračun emisij CO₂, ki jih generira njihova pošiljka. Uvaja pa se tudi nov program za upravljanje z resursi (ERP program). Pridobili smo tudi okoljski certifikat ISO 14001:2015, ki zahteva visok standard pri ravnanju z okoljem. To potrjuje visoke standarde glede učinkovite rabe virov, zmanjševanja odpadkov ter zakonskih in okoljskih obveznosti.

Ugotavljamo, da ima trajnostnost vse pomembnejšo vlogo pri izbiri ponudnika logističnih storitev. Pri večjih razpisih je ocena trajnostnosti del splošne ocene, ki ni več sestavljena le iz cene in kakovosti storitev. Vse pogosteje se v razpisih pojavlja zahteva po oceni trajnostnosti, ki je sestavljena iz odgovorov na različna vprašanja s področja okolja, socialnih vidikov in upravljanja. Namen takšnih ocen je na pregleden in standardiziran način prikazati, kako trajnostno deluje podjetje.

Sicer pa naše izkušnje kažejo, da trajnostne rešitve trenutno še negativno vplivajo na strošek transporta. Stroški trajnostne ponudbe so namreč 15–40 % višji od standardnih transportov, v nekaterih primerih lahko dosežejo tudi nekajkratnik osnovne cene. Uporaba trajnostnih transportnih rešitev pa prinaša tudi pozitivne učinke, kot so izboljšanje ugleda blagovne znamke, dostop do novih tržišč (strank) in pridobivanje novih poslov.