Digitalizacija v zavarovalništvu

Urška Košenina

V okviru akcije »AvtoMobilno« se je za zavarovanje odgovornosti in asistence kolesarjev ter ostalih udeležencev v prometu z mikromobilnimi sredstvi v letu 2020 odločilo več kot 70.000 zavarovancev, pravi Jaka Klement, direktor avtomobilskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav. Meni, da področje zavarovanj električnih avtomobilov sicer prinaša veliko izzivov. Tako glede vsebine zavarovalnih kritij, kot tudi njihovega vrednotenja, vendar je delež električnih avtomobilov pri nas trenutno premajhen za statistično značilne ugotovitve. Zanimivo je sodelovanje s podjetjem GiroCarShare, ki omogoča delitveno ekonomijo. Ponujajo tudi DRAJV simulator. Z njegovo pomočjo lahko uporabniki izpopolnijo svoje veščine ter odpravljajo nepravilne vzorce v cestnem prometu. Zavarovalnica Triglav ne spi.

Kaj je Triglav Lab in kako pripomore k varni vožnji? Kakšne zanimive rezultate še ponuja ta »laboratorij«?

Da bi ljudem približali digitalni svet zavarovalništva in ponudili točko, na kateri bodo lahko izkoristili Triglavove digitalne storitve, smo postavili napredni digitalni center Triglav Lab. Pod eno streho združuje štiri družbe Skupine Triglav, in sicer Zavarovalnico Triglav, Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, Triglav Sklade in Triglav, pokojninsko družbo. Prostor na Dunajski 20 v Ljubljani je poligon, na katerem je mogoče razvijati in testirati nove, digitalne, rešitve za izboljšanje uporabniške izkušnje strank ter okolje za inovativna doživetja. Tehnološki center Triglav Lab tako omogoča vpogled v digitalne storitve Skupine Triglav, nudi možnost uporabe inovativnih rešitev na področju preventive in udeležbo na številnih dogodkih, delavnicah in izobraževanjih.

Eno od orodij je simulator DRAJV.

Da. Z njegovo pomočjo lahko uporabniki izpopolnijo svoje veščine in odpravljajo nepravilne vzorce v cestnem prometu. Bistveno izboljšajo svoje znanje, varnost in prispevajo k zmanjšanju števila prometnih nesreč. Poleg tega omogočamo mladim voznikom, da z opravljenim tečajem varne vožnje na simulatorju pridobijo popust v višini 10 %, ki ga lahko unovčijo pri plačilu premije za zavarovanje Mladi voznik. Pogoj za prijavo na tečaj varne vožnje je opravljen e-izpit. Tečaj je brezplačen. Pred dvema letoma smo se v Triglavu pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost odpravili tudi na Turnejo mobilnosti po Sloveniji. S pomočjo DRAJV simulatorja smo testirali in raziskovali, kako se vozniki odzivajo v nekaterih nepredvidljivih situacijah. Mladi vozniki, na primer, pri vožnji sicer prepoznajo nevarno situacijo v prometu, vendar pa se nanjo ne odzovejo ustrezno oziroma se trku ne uspejo izogniti zaradi prevelike hitrosti.

Z uporabo brezplačne mobilne aplikacije DRAJV nagrajujete varno vožnjo. Kaj obsega aplikacija in kako si z njo bolj varen?

V Triglavu spodbujamo in nagrajujemo varno vožnjo. Med drugim tako, da zavarovancem, ki z aplikacijo DRAJV pokažejo, da so varni vozniki, omogočamo do 25 % popusta pri kritjih avtomobilskih zavarovanj, ki so neposredno povezana s stilom vožnje (AO, AO+ in splošni kasko). Dosedanji rezultati uporabe aplikacije DRAJV dokazujejo, da vozniki, ki jo uporabljajo, vozijo bolj varno. Zato je DRAJV tudi odlično preventivno orodje. V zadnjih šestih letih si je DRAJV na svoj mobilni telefon naložilo že več kot 150.000 uporabnikov. Rednih mesečnih uporabnikov aplikacije je sedaj več kot 61.000. Vsi skupaj so v teh letih prevozili že več kot 623 milijonov varnih kilometrov.

To je visoka številka.

Glede uporabe telematike se Zavarovalnica Triglav uvršča v sam svetovni vrh. Tako imamo že pri več kot desetini portfelja osebnih vozil uporabljeno kodo za DRAJV popust. Pred nami so tako le Italija, Južna Afrika in Anglija. Vsaka zaradi specifik na svojem trgu, predvsem vezanih na mlajše voznike oziroma na povečano škodno pogostost v določenih regijah. V ZDA imajo veliko pokritost s telematiko določene nišne zavarovalnice.

S podjetjem Giro Car Share sodelujete tudi pri projektu souporabe vozil v lasti potrošnikov. Kako potrošnika aplikacija zavaruje pred morebitno škodo? Ali Slovenci radi delimo svoje jeklene konjičke?

Giro car share predstavlja nov koncept trajnostne mobilnosti – deljenje vozil. Uporabnikom smo ponudili celovito avtomobilsko zavarovanje delitve motornih vozil. To zagotavlja vsa potrebna kritja in asistenčne storitve za brezskrbno vožnjo, tako najemojemalca kot najemodajalca vozila. Ne vsebuje odbitne franšize, sklene pa se lahko neposredno pri zavarovalnici prek vmesnika v okviru aplikacije GiroCarShare. Zavarovalnino ob najemu poravna najemnik, ki do lastnika nima nobenih obveznosti. Za vsa tveganja in rizike namreč poskrbi zavarovalnica, ki krije tako premoženjsko kot nepremoženjsko škodo. Kasko zavarovanje krije tudi dejanja tretjih oseb in objestna dejanja. Vključena je tudi kraja vozila. Trenutno je na omenjeni platformi za souporabo vozil prek 200 različnih vozil, uporabnikov pa je okrog štiri tisoč. Res pa je, da trenutne razmere v povezavi s covid-19 niso najbolj ugodne za tovrstno delitveno ekonomijo.

Kako vpliva vedno bolj avtonomna vožnja na zavarovalniško panogo? Kdo bo pri povsem avtonomnem vozilu sprejel odgovornost za škodo?

Hitro ugotovimo, da so praktično vsi varnostno-asistenčni sistemi zasnovani tako, da pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode. Torej znižujejo škodno pogostost. Hkrati lahko ti isti sistemi v drugih situacijah pomenijo tudi večjo povprečno škodo. Za primer lahko vzamemo radarski tempomat. Če se v naš sprednji odbijač zaleti neznano vozilo, bo škoda na vozilu bistveno večja, če imamo radarski tempomat, kot če ga nimamo. Pred časom smo se odločili, da ponudimo zgolj popust na kritja, ki so neposredno povezana s samo vožnjo, to so AO, AO+ in splošni kasko za vozila, ki vsebujejo nekatere izmed prej navedenih sistemov. Na podlagi analiz smo določili, kateri so najpomembnejši sistemi ter v kolikšni meri pripomorejo k zniževanju verjetnosti nastanka škode ter posledično kakšen popust lahko ponudimo lastnikom tovrstnih vozil.

Kako pa je z odgovornostjo?

Glede odgovornosti mora biti v vsakem primeru jasno, kdo je za povzročeno škodo odgovoren in ta mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje. V Sloveniji je za motorna vozila, ki so udeležena v prometu, predpisano zavarovanje AO. Seveda pa premijo prilagajamo glede na parametre, ki nam povejo, kolikšno tveganje določena kombinacija voznika in vozila predstavlja za zavarovalnico. V ta namen poleg popusta na varnostno-asistenčne sisteme ponujamo tudi popust za varne voznike, ki jih prepoznavamo z našo telematsko rešitvijo, aplikacijo DRAJV. To je posebej aktualno v sedanjem in tudi bodočem »prehodnem obdobju« do popolnoma avtonomnih vozil. Ko bodo vozila popolnoma avtonomna in volana v vozilu ne bo več oziroma se bo ta na določenih odsekih poti zložil v armaturo, bo zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) prešlo verjetno v zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti. Za morebitne škode bo odgovarjal proizvajalec vozil ali proizvajalec programske opreme vozila.

Bo nesreč več ali manj?

Z uvedbo popolnoma avtomatizirane in povezane (Connected) vožnje bi moralo biti »standardnih« nesreč bistveno manj. Odpira pa se riziko, ki ga do sedaj pri zavarovanju odgovornosti vozil nismo poznali, to je katastrofalno tveganje enega dogodka. V primeru recimo kibernetskega napada na določenega proizvajalca vozil bi lahko na primer vsa njegova vozila naenkrat zavrla ali zavila levo. V takem scenariju ne govorimo več o neodvisnih in nepovezanih dogodkih, kot so obstoječe prometne nesreče iz naslova AO, temveč o riziku, ki bo potreboval ogromno pozavarovalno zaščito, saj bo njegova realizacija pomenila škodo, ki je posamezna zavarovalnica ne bo sposobna nositi.

Zavarovalnica Triglav je ponudila možnost zavarovanja mikro mobilnosti (električna kolesa, skiroji, kolesa itd.). Kaj vse krije ta produkt? Ga trg sprejema?

Kot največja zavarovalnica na slovenskem trgu sledimo novim trendom, razvoju in potrebam na področju mobilnosti oziroma zavarovanju mikro mobilnosti. V eno zavarovanje smo zato povezali zavarovanje odgovornosti, nezgode, asistence in kaska za prevozna sredstva, kot so kolo, električno kolo, električni skiro, električni skuter … Zavarovanje mikro mobilnosti krije povzročitev škode drugim osebam in njihovi lastnini, če se zavarovanec med vožnjo poškoduje, asistenčno pomoč v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter izbirno tudi kasko. Tudi zavarovanje osebne zaščite smo nadgradili z novo zavarovano nevarnostjo: mikro mobilnost – kasko in asistenca. Zavarovanje mikro mobilnosti je ustrezno prilagojeno kritju ne le koles in kolesarjev, temveč tudi uporabnikov in njihovih mikro prevoznih sredstev. V okviru akcije »AvtoMobilno« se je za zavarovanje odgovornosti in asistence kolesarjev ter ostalih udeležencev v prometu z mikromobilnimi sredstvi v letu 2020 odločilo več kot 70.000 zavarovancev.

Kako na zavarovalništvo vpliva elektrifikacija prevoznih sredstev?

Avtomobilsko industrijo poganja hiter razvoj tehnoloških komponent. Ta delno že vpliva na nekatera področja življenja. V prihodnosti pa se bo vpliv teh sprememb še okrepil in segel na druga področja, med drugim tudi v zavarovalništvo. Avtomobilska zavarovanja v osnovi namreč zajemajo kritje škode na predmetu zavarovanja in kritje škode iz odgovornosti. Na oboje pa vplivajo tehnološke spremembe, ki se pri vozilih pojavljajo v velikem razvojnem obsegu in v časovno vedno krajših obdobjih. Zavarovalnica Triglav za zdaj vsa vozila, ne glede na tip goriva, obravnava enako. Področje zavarovanj električnih avtomobilov sicer prinaša veliko izzivov tako glede vsebine zavarovalnih kritij (poškodovanje in transport baterije, indirektni udar strele med polnjenjem …), kot tudi njihovega vrednotenja, vendar je delež električnih avtomobilov pri nas trenutno premajhen za statistično značilne ugotovitve.

Kje ima v urbani mobilnosti in zavarovalništvu prostor trajnostni razvoj?

Grajenje dolgoročnih odnosov z deležniki so osnova za uresničevanje trajnostnih načel poslovanja, ki smo se jim ob koncu leta 2020 s sprejetjem Zaveze trajnosti Skupine Triglav tudi formalno zavezali in svoja trajnostna prizadevanja (še) nadgradili. Zaveza, del katere je tudi skrb za okolje, celovito opredeljuje smeri našega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Z našim delovanjem želimo torej zmanjševati negotovosti v okolju, zagotavljati finančno in drugo varnost ter skrbeti za ustvarjanje trajnostno vzdržne vrednosti za naše lastnike in ostale deležnike. Z aktivnejšim vključevanjem ESG vidikov v naše poslovanje si prizadevamo znižati tveganost poslovanja, zagotoviti lažje predvidevanje prihodnjih trendov in zagotavljati dolgoročno vzdržen potencial za dobičkonosno poslovanje. V upravljanje premoženja in v zavarovalno-naložbene finančne produkte vključujemo torej spremljanje trajnostnih tveganj, torej povečujemo delež trajnostnih in zelenih naložbenih razredov z namenom financiranja zelenega prehoda, t.j. naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor in za trajnostno prihodnost Evrope.