Promocija

Petrol


Globalni pritiski po zniževanju ogljičnega odtisa segajo na vsa področja, še posebej v industrijski sektor. Vse večji pulz po spremembi prihaja tudi iz zakonodaje. Evropa svoje upe polaga v nov zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 55«, kjer si je zastavila zavezujoč cilj – zmanjšati emisije za vsaj 55 % do leta 2030. Kako doseči nižji ogljični odtis v industriji in hkrati zmanjšati stroške? Ali povečati učinkovitost brez večjega investiranja? Odgovor ponujajo projekti izboljševanja energetske učinkovitosti.


Energetski upravljalci kot partner industrijskim podjetjem

Velik delež v strukturi stroškov industrijskih podjetij predstavlja raba energije. Prav zato pomembno vpliva na konkurenčnost in poslovno uspešnost podjetja. Industrijska podjetja se specializirajo za lastno področje, zato je bolj smotrno, če energetsko upravljanje prepustijo strokovnjakom, ki skrbno spremljajo trende in novosti področja.

Projektov upravljanja z energijo se lotevajo tudi v Petrolu, kjer kot partner (industrijskim) podjetjem pomagajo prepoznati priložnosti za konkretne ukrepe učinkovitejše rabe energije. Z optimizacijami energetskih sistemov se osredotočajo na energijske prihranke, boljše delovne pogoje in večjo storilnost, obenem pa skrbijo tudi za povečanje deleža obnovljivih virov energije. Na Ravnah na Koroškem, kjer upravljajo zaokroženo gospodarsko območje, so tako na strehi Kisikarne in Energetskega poslopja namestili dve novi sončni elektrarni, skupne moči 262 kW, ki sta z delovanjem pričeli spomladi 2021.

Na Ravnah na Koroškem so sicer že pred leti skupaj s strokovnjaki SIJ Metal Ravne in Instituta Jožef Stefan našli odlično energetsko učinkovito rešitev, kako odvečno toploto, ki nastaja v metalurških procesih podjetja SIJ Metal Ravne, koristno uporabiti za daljinsko ogrevanje celotnega gospodarskega območja in mesta Ravne ter s tem prispevali h krožnemu gospodarstvu.

Najboljši začetek je analiza stanja, to je energetski pregled

Zaradi hitre rasti cen energentov podjetja intenzivno iščejo načine za zmanjšanje rabe energije. V Petrolu podjetja čaka individualna obravnava, saj partnerjem ponudijo celovito energetsko rešitev, ki zasleduje čim večjo okoljsko in ekonomsko korist.

Dober prvi korak je energetski pregled, ki pomaga do uvida v obstoječe stanje ter predvidi ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Poleg optimizacij energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja in hlajenja ter energetsko učinkovite razsvetljave energetski pregled predvidi tudi ukrepe na področju sistema rabe komprimiranega zraka, procesne pare, rekuperacije odpadne toplote in povečanja deleža obnovljivih virov.

V Petrolu opažajo, da interes po sončnih elektrarnah na neizkoriščenih strehah poslovnih objektov narašča. Med takšnimi podjetji je tudi podjetje Eurolinia, ki se ukvarja s cestnim tovornim prometom. V Petrolu so jim pomagali razviti skupnostno samooskrbo, kjer sončna elektrarna moči 64,8 kW omogoča 100% samooskrbo poslovnega in stanovanjskega objekta. Poleg stroškovnih prihrankov elektrarna letno prinaša še prihranek 17,5 ton emisij CO₂.

Podoben korak so naredili v Vrtnem centru Požar, kjer so v sodelovanju s Petrolom dosegli popolno samooskrbo vrtnega centra. V okviru celovite energetske rešitve so zamenjali obstoječi sistem na kurilno olje s sistemom dveh 16 kW toplotnih črpalk, vezanih v kaskado. Na strehi vrtnega centra so namestili 56,7 kW sončno elektrarno, obenem pa so s projektom zmanjšali emisije za 47 ton CO₂ letno, kar je ekvivalentno 2.158 na novo posajenim drevesom.

Zelo pogosto se podjetja ob samooskrbi z električno energijo odločijo še za trajnostno električno mobilnost, in sicer za vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture, ki omogoča postopno elektrifikacijo voznega parka.

www.petrol.si/eios
poslovne.resitve@petrol.si

Petrol