Biorazgradljive sveče

Urška Košenina

Svečarstvo Jurkovič je podjetje z več kot 40-letno tradicijo. Pred kratkim so na trg lansirali kot plod večletnega sodelovanja 100 % kompostabilno nagrobno svečo ECOTERRA®. Direktor podjetja David Jurkovič pravi, da takšnega izdelka še ni na trgu, čeprav podobni so, a niso za v bio zabojnik. Posebej naglaša pomen ozaveščanja potrošnikov pri pravilnem sortiranju biorazgradljivih odpadkov, o zaključevanju snovnega kroga in o rigidnosti zakonodajalca ter sistema pri uvajanju sprememb.

Pred kratkim ste izdelali prvo 100-odstotno kompostabilno nagrobno svečo, in sicer pod znamko ECOTERRA®, ki ima certifikat, da jo po uporabi lahko v celoti, torej tudi s pokrovom in držalom stenja, vržemo v rjav bio zabojnik. Ni na globalnem trgu nobene takšne sveče?

Kolikor nam je poznano, imamo pa kar dober pregled nad branžo, takega izdelka dejansko še ni na trgu. Obstajajo približki, kjer se uporabljajo kovinski elementi za pokrov in držalo za stenj, kar pa v bio zabojnik ne sodi.

S katerimi izzivi ste se spopadli?

Glavni izziv je bilo vprašanje, kako se izogniti kovinskemu pokrovu in držalu za stenj, kar nam je po mnogih poskusih in meritvah uspelo, tako da potrošnik tudi ta dva elementa lahko odvrže v bio zabojnik. Srce izdelka so kombinacije surovin, od katerih ima vsaka zase certifikat o kompostabilnosti.

Koliko časa ste porabili za razvoj? Kdo je sodeloval in kakšen material ste uporabili?

Leta 2017 nas je kontaktiral dr. Gašper Gantar iz Visoke šole za proizvodne dejavnosti, ki se je pred tem lotil raziskave možnih materialov in ustreznih meritev, da bi izdelek prenesel visoke temperature in razne vremenske okoliščine. Pri oblikovanju je sodeloval Tomaž Križaj. Vendar smo leta 2019, ko smo uspeli izdelati prototip, naleteli na popolno pomanjkanje surovin, saj se je ves svetovni trg usmeril v proizvodnjo kompostabilnega pribora in posodja, v kar jih je prisilila zakonodaja. Še zdaj situacija ni popolnoma sproščena, se pa razmere izboljšujejo.

V kateri zabojnik odlagamo sveče ECOTERRA® in kako to sporočate končnim uporabnikom?

Vsi uporabljeni materiali, ki ostanejo po uporabi kot odpadek, so že pred njihovo uporabo v proizvodnji posamično certificirani kot »industrijsko kompostabilni« in na tem sloni tudi certifikat za končni izdelek, ki ga potrošnik sme odložiti v rjav bio zabojnik. Veliko smo vložili v informiranje preko širših medijev. Tudi oznake na izdelku uporabnika ustrezno usmerjajo.

Večkrat se snovni krog ne zapre, ker kompostabilna plastika potrebuje preveč časa za kompostiranje v industrijskem kompostu in povzroča centrom prevelike stroške. Zapirate snovni krog? Gre vaša sveča res v industrijsko kompostiranje?

Po določilih EN 13432 in kriterijih za odlaganje odpadka v bio zabojnik sveče ECOTERRA izpolnjujejo vse zahteve in so primerne za industrijsko kompostiranje – izseček EN 13432, ki definira zahteve do izdelka. Bo pa potrebno izhodišča glede stroškov in zakonodaje vsekakor prilagoditi novim razmeram. Že Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami kljub drugi verziji nikakor ne reflektira dejanskih razmer v potrošnji na pravilen način. Preverjali smo, kakšne so možnosti spremembe omenjene Uredbe v luči našega novega 100 % kompostabilnega izdelka in dobili odgovor, da mora najprej pridobiti vsaj 10 % tržni delež, da bi se lotili spremembe. Torej kljub revolucionarnemu izdelku, ki v veliki meri odpravlja težave, ki jih »Uredba« obravnava, moramo najprej narediti 10 % škode, da bi jo začeli odpravljati. Podobno izkušnjo smo proizvajalci utrpeli s sprejemom 1. Uredbe leta 2008, ko je zakonodajalec reguliral ravnanje z nagrobnimi svečami, da bi rešil problem PVC-ja. Potrošnik je kar naenkrat klasično nagrobno svečo dojel kot okolju škodljivo kljub zgledni reciklaži. Hkrati pa se je oznaka »eko« začela lepiti na vse druge izdelke – električne, solarne, papirne, steklene sveče, za katere reciklaža nikakor ni bila zagotovljena. Posledica je bila izguba na stotine delovnih mest, na desetine podjetij je zaprlo dejavnost in do danes je potrošnja nagrobnih sveč padla na polovico glede na raven iz leta 2008 .

Koliko vplivajo na trg pozivi, naj potrošniki prižigajo manj sveč? Kako sodelujete s shemo, ki je odgovorna za odpadne sveče?

Če nekemu tujcu rečeš, da država in zdaj že vse mogoče civilne iniciative vsako leto pozivajo k zmanjševanju porabe izdelka, za katerega je poskrbljeno za reciklažo, enostavno težko verjame tvojim besedam. Odpadne sveče npr. v Avstriji uporabljajo kot gorivo in se sredi Dunaja energetsko predelajo. Nekateri slovenski proizvajalci uživamo v tujini velik ugled in nam izvoz v evropske države stalno raste, pri nas pa je antipropaganda pripeljala do polovične porabe sveč od leta 2008. Sheme organizirajo dostave odpadkov reciklažerju. Težava je, da vse vrste sveč pristanejo na istem kupu. Vsaj elektronske in solarne sveče bi bilo nujno potrebno zbirati ločeno in jih reciklirati po logiki elektronske opreme, saj s svečami nimajo nikakršne zveze. Pridobljene frakcije iz reciklaže klasičnih nagrobnih sveč bi s svojim izkupičkom praktično nevtralizirale stroške predelave, če elektronske sveče ne bi bile del iste logike. Tako pa zakonodajalec argumentira, da je odpadnih nagrobnih sveč, ki predstavljajo le 0,2 % vseh slovenskih odpadkov, enostavno premalo, da bi se bolj podrobno ukvarjal s to problematiko.

Pri Svečarstvu Jurkovič kar 80 odstotkov sveč izvozite. Kakšne so izkušnje z reciklažo ECOTERRA® sveče čez mejo?

Sveče ECOTERRA® so pri naših tujih partnerjih naletele na izreden odziv. Žal smo za letos nekoliko pozni, vendar bomo izdelek promovirali na raznih sejmih in razvijali izdelke, ki so za tuje trge še bolj zanimivi, tako da pričakujemo začetek zgodbe o uspehu.