Natečaj »Trajnostna zaveza, ki prepriča«

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Na prvem natečaju za najbolj trajnostno zavezo Zelenega omrežja Slovenije je sodelovalo devet članov, ki je strokovni in splošni javnosti predstavilo svoje trajnostne zaveze. Sodelovali so Salus, Iskratel, Salonit Anhovo, Atlantic Droga Kolinska, Pivovarna Laško Union, Fin4Green, Robust, A1 Slovenija in Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji. Javnost je s spletnimi glasovi kot najbolj prepričljive izbrala trajnostne zaveze podjetja Robust d.o.o., ki so prejele 414 glasov. Sledi Salus, d.o.o., ki je za svojo trajnostno zavezo prejel 338 spletnih glasov, na tretjem mestu je s 181 glasovi Fin4Green d.o.o. Na natečaj je skupaj prispelo 1.469 veljavnih glasov.


Med člani Zelenega omrežja Slovenije smo izbirali najbolj prepričljivo, smelo, a hkrati dosegljivo trajnostno zavezo leta 2022, ki spodbuja konkretne premike, motivira za spremembe in vpliva na doseganje razogljičenja organizacije in širše družbe. Vse prejete zaveze so bile hkrati objavljene na spletnem portalu Zelena Slovenija, med 23. 6. in 7. 7. 2022 pa je potekalo spletno glasovanje s strani splošne javnosti. Vsak je lahko glasoval enkrat za eno rešitev natečaja oziroma predstavitev trajnostnih zavez, lahko pa je svoj glas oddal več različnim rešitvam oziroma različnim subjektom. Rešitev oziroma član z največ glasovi je prejemnik priznanja za najbolj prepričljivo trajnostno zavezo Zelenega omrežja leta 2022.

Največ glasov občinstva je prejelo podjetje Robust d.o.o., ki je na natečaju sodelovalo s predstavitvijo štirih zavez, to so:

 • Ogljična nevtralnost do leta 2030
 • Krožno gospodarstvo in zero-waste koncept
 • Koncept trajnostnega upravljanja
  v podjetju
 • Vzpodbujanje trajnosti
Marko Perak
Marko Perak

Marko Perak, vodja poslovnih operacij v podjetju Robust, je ob tem povedal: »S sodelovanjem v natečaju smo želeli osvestiti širšo družbo o pomembnosti ločevanja, ponovni uporabi izdelkov ter hkrati na ta način spodbuditi tudi ostala podjetja v Sloveniji, da razmišljajo in delujejo podobno. Kot pretežno izvozno naravnano podjetje opažamo, da je trajnostni razvoj na različnih trgih v različnih fazah. Skupni imenovalec hitrejše tranzicije v bolj trajnostno naravnano strategijo pa so vsekakor ostrejši okoljski standardi, ki stimulirajo podjetja oziroma njihovo vodstvo v hitrejše spremembe na področju upravljanja z odpadno embalažo.

»S sodelovanjem v natečaju smo želeli osvestiti širšo družbo o pomembnosti ločevanja, ponovni uporabi izdelkov ter hkrati na ta način spodbuditi tudi ostala podjetja v Sloveniji, da razmišljajo in delujejo podobno.«

Prav tako velja omeniti dejstvo, da trenutne negotove razmere na trgu fosilnih goriv oziroma fosilnih energentov dodatno vplivajo na voljo in poteze upraviteljev podjetij, da kar se da hitro preidejo na bolj trajnostne oblike oskrbe z energijo. V uresničevanje svojih trajnostnih zavez vključujemo praktično vse deležnike v tako imenovani vrednostni verigi, torej zaposlene, dobavitelje in ne nazadnje tudi stranke. Sodelujemo s Centrom ponovne uporabe za podarjanje rabljenih stvari, ki jih ti lahko pretvorijo v nove. Znotraj podjetja imamo aktivno tudi posebno skupino za stimuliranje zaposlenih, ki mesečno skrbi za operativne procese zmanjševanja virov ter ustrezno ravnanje skladno s standardom ISO 14001.«

Zaveze ostalih sodelujočih članov

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.:

Zeleni SALUS za zeleno prihodnost: s svojo dejavnostjo neposredno ne vplivamo na visoke izpuste CO₂, ampak jih celo zmanjšujemo z optimiziranjem distribucijskih poti, uvedbo zelenih transportnih sredstev ter večanjem lastne proizvodnje elektrike iz sonca.

Iskratel, d. o. o., Kranj:

 • Trajnostna preobrazba podjetja
 • Na poti ogljične nevtralnosti
 • Trajnostna nabava
 • Zaveza zaposlenim in družbi

Salonit Anhovo d.d.:

 • Naša vizija je ogljično nevtralna proizvodnja cementa z minimalnimi vplivi na okolje do leta 2035.
 • 40 % električne energije za proizvodni proces iz lastnih obnovljivih virov energije do leta 2025.

Atlantic Droga Kolinska, d.o.o.:

 • Zaveza uporabnikom – 20 milijonom ljudem bomo pomagali k lažjemu doseganju prehranskega ravnovesja in bolj zdravi prehrani.
 • Zaveza okolju – okoljski odtis Argete bomo zmanjšali za 20 %.
 • Zaveza družbi – z izobraževanjem, podporo boljši prehrani in promocijo športa bomo pozitivno vplivali na kakovost življenja 20 milijonov ljudi.

Pivovarna Laško Union d.o.o.:

 • Naš cilj je ogljična nevtralnost.
 • Odgovorno ravnamo z vsako kapljo vode.
 • Spodbujamo vključenost in raznolikost.
 • Zagotavljamo pravično in varno delovno okolje.
 • Naslavljamo škodljive posledice uživanja alkohola.

Fin4Green d.o.o.:

 • Zmanjševanje vpliva računov na okolje (kratkoročno in dolgoročno ohranjanje virov)
 • Trajnostna naravnanost med zaposlenimi

A1 Slovenija, d. d.:

 • Do leta 2030 postati neto ogljično nevtralna organizacija z zmanjšanjem lastnega ogljičnega odtisa in postopnim prehodom na energijo iz obnovljivih virov. V letu 2021 smo za 39 % zmanjšali izpuste CO2.
 • Do konca leta 2030 spodbujati krožno gospodarstvo ter vsako leto zbrati in reciklirati vsaj 2.500 odsluženih telefonov.
 • Do konca leta 2023 v digitalno izobraževanje o varni rabi interneta vključiti 12.000 slovenskih osnovnošolcev.
 • Podpirati urbano čebelarjenje in povečati število kranjskih čebel v mestu.

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o.:

 • Zagotavljanje kvalitetnega delovnega okolja in dobrega počutja zaposlenih. Spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
 • Uporaba cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije.
 • Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse.
 • Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.
 • Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.

Povezava do natečaja (arhiv)