Petrolova servisna embalaža |
 
Skupina Petrol želi s prodornimi idejami in ambicioznimi cilji narediti pomembne korake pri prehodu k bolj trajnostni servisni embalaži. Pogon za te spremembe so zakonodaja, ki omejuje plastiko za enkratno uporabo in viša zahtevane cilje ravnanja z odpadno embalažo, kupci, ki vse bolj upoštevajo trajnostne vidike potrošnje, ter lastna zaveza, saj želi skupina Petrol z zgledom spreminjati vedenjske vzorce. Kaj imajo v načrtu, pojasnjuje dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica Trajnostnega razvoja, kakovosti in varnosti.
 
dr. Marta Svoljšak Jerman. foto: Peter Marinšek

dr. Marta Svoljšak Jerman. foto: Peter Marinšek

Kako ste se lotili trajnostne preobrazbe servisne embalaže?

Skupina Petrol se trajnostne preobrazbe embalaže loteva celovito in v ustvarjalnem sodelovanju z dobavitelji in zunanjimi strokovnjaki. Kot je znano, Petrol pri svojem poslovanju upravlja z raznovrstnimi prodajnimi izdelki in široko paleto embalaže. Na Petrolovih strateških trajnostnih delavnicah, ki smo jih izvedli januarja in februarja lani, smo servisno embalažo izbrali kot prioritetni segment trajnostne preobrazbe. S tem se proaktivno odzivamo na strateške usmeritve EU in Slovenije k omejevanju uporabe plastike in uvajanju modela krožnega gospodarstva. Pri tem računamo na partnerstvo z našimi kupci, ki so vse bolj osveščeni in želijo sodelovati pri trajnostnih načinih potrošnje. Zelo pomembno vlogo pa imamo vsi Petrolovi zaposleni, ki prevzamemo vlogo aktivnih ambasadorjev pozitivnih sprememb. S takšno držo skupina Petrol utrjuje ugled, krepi konkurenčno pozicijo na trgu ter odločno stopa po poti trajnostne preobrazbe.

Do kakšnih rešitev ste prišli na kreativnih delavnicah?

Dve kreativni delavnici z notranjimi in zunanjimi deležniki smo organizirali ob koncu lanskega leta. S svojimi idejami so sokreirali Petrolovi strokovnjaki z več področij, naši dobavitelji embalaže, strokovnjaki iz inštitucij raziskav in razvoja, predstavniki nevladnih organizacij in drugi. Res pestra paleta znanj, izkušenj in idej. Zato se je res iskrilo. Kreirali smo idejne stebre, ki smo jih vključili v Petrolov sistem upravljanja s servisno embalažo.

Kateri so ti stebri?

Prvi steber je zmanjšanje embalaže na izvoru. Domislili smo načine, kje in kako se lahko uporabi embalaže izognemo, na primer z uvedbo pralne posode ali pribora. Nadaljnji razmislek pri zmanjševanju embalaže na izvoru je uvedba vračljive embalaže. V Petrolu imamo na tem področju kar nekaj možnosti, ki jih bomo vpeljevali postopoma.

Drugi steber je področje ekodizajna. Vse embalaže smo pregledali z vidika optimizacije teže, volumna in vrste materialov. Tudi na tem področju imamo precej rezerve za optimizacijo. Nekatere enostavne vidike sprememb smo že identificirali in jih bomo uvedli v kratkem.

Tretji vidik so embalažni materiali. V Petrolu dajemo prednost recikliranim in biorazgradljivim materialom. Čeprav je v našem embalažnem naboru že segment, ki vsebuje precejšen delež reciklata, imamo tudi na tem področju možnosti napredovanja. Povsem se želimo izogniti kompozitnim materialom, ki niso optimalni za recikliranje. Spogledujemo se tudi z uvajanjem novega poslovnega modela, s katerim bi spodbujali trajnostno zavest naših kupcev.

Za kakšen model gre?

Gre za izdelke, ki so namenjeni za pot, t.i. TO GO. Uvedli bi na primer kavcijski sistem, s katerim bi potrošnike spodbujali, da za nakup kave ali drugih pijač na Petrolovih prodajnih mestih oziroma bencinskih servisih uporabijo svoj lonček (npr. keramičen) ali v Petrolu kupijo lonček iz materialov, ki po določenem ciklu uporabe gre ponovno v recikliranje. Po tem modelu bi na prodajnih mestih zagotovili tudi pralne avtomate. Ta sistem bi lahko nadgradili z različnimi marketinškimi prijemi, ki vključujejo ozaveščevalno in trendovsko motivacijo. Cilj je manjša poraba embalaže, ki takoj po uporabi izdelka roma v koš za odpadke.

Kako hitro boste uvajali spremembe?

Vzpostavili smo model upravljanja in določili korake. Določene spremembe bodo gotovo vidne že letos. Ob podpori partnerjev in kupcev pa so lahko naši koraki precej hitri in smeli.