Center za brezogljične tehnologije

| Avtorja: dr. Robert Dominko, dr. Blaž Likozar |


Nastanek centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT), sedež bo v Zasavju, je podprt s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije skladno s sprejeto Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Osnovni namen centra je prenos znanja in tehnologij iz akademskega okolja v industrijo, obenem pa bo služil kot izobraževano okolje za študente, zaposlene v industriji in tudi za laično javnost. Projekt vodita dr. Robert Dominko in dr. Blaž Likozar iz Kemijskega inštituta.


Center bo postavljen v regionalno okolje, ki se že vrsto let srečuje z stagnacijo in dnevno migracijo številnih domačinov v druge regije. Predvsem mlajši generaciji bo dal možnost razvoja na področju, ki bo v naslednjih desetletjih gonilo napredka. Pričakovati je, da bo center služil kot potencialni zametek novih poslovnih priložnosti, ki ga ponuja zeleni prehod. Gre za strateško naložbo.

Center bo deloval na številnih področjih. Jedro centra bo oprema za pilotno proizvodnjo prototipnih baterijskih celic. Namen je omogočiti testiranje lastnih rešitev na osnovi znanja v akademskih inštitucijah in industriji ter tako pripraviti recept za baterijske celice, ki najbolj ustrezajo določenem namenu. To je trend, ki ga uporablja večina, katerih produkti ponujajo dolgo življenjsko dobo baterije. Prvi pogoj, da zagotovimo visoko kakovost, je oprema, postavljena v okolje, ki bo omogočala izdelavo prototipnih celic na osnovi kemij, ki so že komercializirane (Li-ionska tehnologija). Poudarek bo na novih tehnologijah s kemijsko sestavo, ki omogoča izboljšano delovanje v smislu višje energijske gostote, večje moči, okolijske vzdržnosti in sprejemljivosti. Tu imamo v mislih koncepte, ki omogočajo zvišanje energijske gostote, vendar pogoji proizvodnje zahtevajo uporabo suhe sobe ali celo atmosfere brez kisika in vlage. Eden izmed takšnih konceptov so tako imenovane baterije s trdnim elektrolitom, kjer se kot negativna elektroda uporablja kovinski litij. Pilotna oprema v centru DUBT bo omogočila izdelavo prototipnih celic prizmatične in vrečaste oblike. Tako bo oprema predstavljala ključen povezovalni most med akademijo in industrijo.

Drugi del baterijskega centra bo oprema za testiranje celic in večjih baterijskih paketov. Zanimanja na tem področju je zelo veliko, saj elektrifikacija vstopa v različne segmente vsakodnevne uporabe.

V sklopu Centra DUBT bo deloval tudi Laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika, ki bo omogočal razvoj in preskušanje katalizatorjev ter načrtovanje in vodenje kompleksnih reaktorskih sistemov. Laboratorij bo osredotočen na razvoj in raziskave postopkov pridobivanja vodika, zajema ogljikovega dioksida ter njune posamezne ali skupne pretvorbe v plinske in tekoče produkte. Kapacitete za demonstracijo tehnologij izrabe vodika in ogljikovega dioksida bodo temeljile na industrijskih procesih, ki so potrebni za zeleni prehod in energetsko neodvisnost EU. Pri tem bo laboratorij vzpostavil tudi napredne načine preučevanja novih materialov (na primer, katalizatorjev in adsorbentov) v industrijsko relevantnih sistemih, kot so elektrolitski ali visokotlačni sestavi. V laboratoriju bo razvojno osebje ter raziskovalci s tehniško in naravoslovno izobrazbo, šlo naj bi predvsem za kemijske inženirje, strojnike in elektroinženirje ter sorodne, predvsem inženirske, poklice.

Demonstracijska infrastruktura tehnologij izrabe vodika in ogljikovega dioksida bo pomembna za številne panoge, med njimi energetskih podjetij (proizvodnja in distribucija električne energije, ter konvencionalnih in obnovljivih energentov) in energetsko intenzivnih podjetij (metalurška, cementna, steklarska, strojna, papirniška, kemijska, agroživilska industrija in druge). Infrastruktura bo pomembna tudi za dejavnosti raziskav, razvoja in inoviranja, saj bodo uporabniki v laboratoriju lahko dostopali do opreme, ki doslej ni bila dostopna v Sloveniji. Zato bo tudi omogočila gostovanje domačega in tujega razvojnega osebja in raziskovalcev visokotehnoloških, razvojnih podjetij in akademskih inštitucij.

Danes smo priča pospešenemu prehodu k novim tehnologija, elektrifikaciji številnih sektorjev, naraščanju uporabe obnovljivih virov energije, čeprav je med nami še mnogo takšnih, ki menijo, da je usmeritev napačna. Razumevanje delovanja in zmožnosti novih tehnologij, njihove raznovrstnosti in okolijske sprejemljivosti bo ključnega pomena za široko implementacijo. Skoraj vsa podjetja, ki jih kontaktiramo, izražajo široko podporo k nastanku centra. Obenem se že porajajo ideje za sodelovanje, kar kaže na veliko potrebo po takšni raziskovalni opremi tudi v našem okolju. Pismo podpore so posredovala tudi podjetja iz tujine, nekatera med njimi so vodilna na področju zelenega prehoda.

Center in predvsem oprema, ki jo nameravamo nabaviti v sklopu investicije, bo omogočila Kemijskem inštitutu, da ohrani vodilno pozicijo na področju raziskav in razvoja baterijskih raziskav, vodikovih tehnologij kot tudi CO₂ pretvorbe. Obenem bodo industrija in ostale akademske inštitucije iz Slovenije in bližnjih regij imele dostop do opreme, ki je napredna in bo tako omogočala hiter prenos idej in rešitev v komercialno uporabo.