Podnebni dosje – Uvodnik | Dr. Darja Piciga |
 
 
dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje

dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje

Podnebni dosje smo v sodelovanju med revijo EOL in Ministrstvom za okolje in prostor zastavili v decembrski številki s pozivom mladim: »Podnebna prihodnost je tu, mladi, kakšen je vaš odgovor?« Kar je bilo zamišljeno kot enkratna obogatitev revije, s katero naj bi dosegli tudi vse šole, se je zaradi aktualnosti problematike in izjemnega odziva slovenskih strokovnjakov, borcev za podnebno pravičnost, razširilo še na naslednjo številko, v manjšem obsegu pa se nadaljuje preko vseh številk revije EOL v letošnjem letu.

Ko pišem ta uvodnik, se tudi v Sloveniji pripravlja največji odgovor mladih na grožnje podnebnih sprememb doslej, shod mladih za podnebno pravičnost, s čimer se pridružujejo globalnemu gibanju, ki ga je začela mlada Švedinja Greta Thunberg. Potekajo pa še številni drugi procesi, ki nimajo takega odmeva v javnosti. Na ravni EU je med drugim v razpravi predlog dolgoročne nizkoogljične strategije »Čisti planet za vse«, ki dokazuje, da je stroškovno učinkovit prehod na nizkoogljičnost (doseganje ničelnih neto emisij do 2050) realno dosegljiv, stroškovno učinkovit in mogoč ob odpiranju novih gospodarskih priložnosti. Nujno pa je ukrepanje na vseh področjih, od obsežne uporabe obnovljivih virov energije in povečane energetske učinkovitosti do prehoda v krožno gospodarstvo in spremembe življenjskega stila.

V dosedanjih in prihodnjih podnebnih dosjejih, pa tudi s številnimi prispevki v drugih rubrikah revije dokazujemo, da je pravičen podnebni prehod, takojšnje ukrepanje za doseganje ambicioznih ciljev Pariškega sporazuma, v Sloveniji ne samo nujen, ampak tudi možen. Z modrostjo in dobrimi praksami, ki jih premoremo, s celostnim in integralnim pristopom smo v marsičem lahko zgled drugim. In prihodnji meseci, do konca leta 2019, ko se v Evropski uniji in Sloveniji sprejemajo ključni zavezujoči dokumenti, bodo odločilni, da še ujamemo »okno priložnosti«, ki se čedalje hitreje zapira.