Zeleno omrežje Slovenije


Z Mestno promenado Brežice se staro mestno jedro vsako poletje spremeni v živahno prizorišče, kjer kultura, umetnost, glasba in druženje sestavljajo mozaik nepozabnih dogodkov. Letos Mestna promenada Brežice ni navdušila le s svojo bogato ponudbo, temveč je postala tudi simbol trajnostnega pristopa k organizaciji dogodkov. V prizadevanju za ohranitev okolja je pridobila prestižni naziv Zero Waste prireditev, s čimer je postavila visok standard za ekološko zavedanje in postala zgled za prihodnje dogodke ne le lokalno, temveč v vsej Sloveniji.


Mestna promenada Brežice je priljubljeno dogajanje, ki poleti poteka v starem mestnem jedru Brežic. To se spremeni v dvotedensko prizorišče, kjer se prepletajo lokalna kultura, umetnost, glasba in druženje. Letos je prireditev še posebej zasijala v zeleni luči trajnosti, saj je prejela prestižni naziv »Zero Waste prireditev«. Leta 2022 so Brežice prejele naziv Slovenia Green platinum in se postavile ob bok najbolj trajnostno usmerjenim destinacijam v Sloveniji. Naziv je bil priznanje za dolgoletna prizadevanja in zavezo k trajnostnim vrednotam. Toda želja je bila iti korak dlje in tako smo Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice z Ekologi brez meja, občino Brežice in komunalo Brežice podpisali zeleno zavezo, ki spodbuja trajnost na vseh področjih delovanja, vključno z organizacijo prireditev. Pridobitev naziva »Zero Waste prireditev« je zahtevala veliko truda. Med ključnimi koraki je bilo izobraževanje ponudnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in spodbujanje uporabe biorazgradljivih materialov. Vsak ponudnik na prizorišču je moral uporabljati biorazgradljive materiale in se izogibati plastiki za enkratno uporabo ter se zavezati k vestnemu ločevanju odpadkov skozi celoten dogodek.

Nepogrešljiv del doseganja rezultatov je bila prisotnost t. i. zelene straže. Prostovoljci in študentje so osveščali obiskovalce in jim stali ob strani pri ločevanju odpadkov. Vsak eko otok je bil opremljen z dvema vidnima članoma straže, dodatno izpostavljenima s pomočjo velikih »beach« zastav in zanimivih označb. Mestni smetnjaki so bili za čas dogodka zatesnjeni in okrašeni z rožami, tako da so postali prava paša za oči, hkrati pa so spodbujali obiskovalce k pravilnemu ločevanju odpadkov. Označeni so bili z napisi, ki so obiskovalce usmerjali do najbližjih eko otokov. Za kadilce so bili iz odpadnih materialov ustvarjeni posebni pepelniki za ogorke cigaret, oblikovani kot glasovalne škatle, ki so obiskovalce spodbujale k oddaji cigaretnega ogorka v škatlo kot glas za določeno trditev. Tudi uvedba povratnih kozarcev se je izkazala za odlično odločitev. V preteklosti so po koncu dogodkov prizorišče pogosto prekrivali plastični odpadki. Z uporabo povratnih kozarcev pa je bila količina odpadkov drastično zmanjšana, kar je znatno izboljšalo tudi celosten videz prizorišča.

Ena od ključnih zahtev za pridobitev Zero Waste certifikata je ločiti več kot 90 % odpadkov, pri čemer je bil na Mestni promenadi Brežice dosežen izjemen uspeh. V dveh tednih je bilo namreč na promenadi zbranih 485 kg odpadkov, od tega je bilo kar 97,40 % odpadkov zbranih ločeno. Posamezni obiskovalec je pridelal le 40 g odpadkov, statistike pa kažejo, da se na tovrstnih prireditvah v povprečju ustvari do 1,5 kg odpadkov na obiskovalca.

Potrditev, da je naša pot prava, je tudi nedavna uvrstitev med top 100 trajnostnih zgodb s prireditvijo Dan kruha, vina in salam. To ni le izjemen dosežek, ampak tudi trden temelj za oblikovanje trajnostne prihodnosti prireditev v Sloveniji.