Podnebni dosje | Dr. Darja Piciga,urednica priloge Podnebni dosje |
 
Evropski teden trajnostnega razvoja je akcija, ki spodbuja organiziranje različnih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju in poteka od 30. maja do 5. junija – zaključi se s Svetovnim dnevom okolja. V tej, že peti vseevropski pobudi, je Slovenija spet aktivno sodelovala. Na platformi https://www.esdw.eu/ smo objavili 29 dogodkov, največ doslej, kar je glede na število prebivalcev lep dosežek. Pri Sloveniji lahko najdete pestro paleto aktivnosti, povezanih z različnimi cilji trajnostnega razvoja, veliko tudi delno ali v celoti z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. SURS, nacionalni statistični urad, pa se jim je 28. maja pridružil s posebno objavo, v kateri prikazuje, kako Slovenija uresničuje postavljene trajnostne cilje.
 
Dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje. (Foto: Tamino Petelinšek)

Dr. Darja Piciga, urednica priloge Podnebni dosje. (Foto: Tamino Petelinšek)

Z vidika podnebne prihodnosti pa najpomembnejše dogajanje ni potekalo v okviru evropskega trajnostnega tedna, ampak v dnevih in tednih pred njim: 23. maja se je vlada seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP) »Slovenija in zdrav planet« in jo posredovala v seznanitev Državnemu zboru. Po dobrih sedmih letih od ukinitve vladne službe za podnebne spremembe se ponovno predstavlja ambiciozna in dolgoročna podnebna politika – tokrat z vizijo ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja in pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor. Poleg konkretnih podnebnih ciljev sta ponovno aktualna priprava posebnega podnebnega zakona in dolgoročne strategije. Pomembna novost je, da imamo za perspektivne – že preizkušene in inovativne – ukrepe na voljo znatna sredstva v Skladu za podnebne spremembe in iz mnogih drugih virov, med katerimi so najmočnejši programi in skladi Evropske unije, vključno s kohezijskimi. K novemu upanju prispeva tudi to, da se veliko nujnih ukrepov, ki so bili leta 2012 predvideni v osnutku nizkoogljične strategije, že uresničuje, čeprav marsikdaj premalo učinkovito.

V pomladnih mesecih, tja do koledarskega poletja, se tradicionalno odvije vrsta dogodkov, namenjenih ohranjanju narave in varstvu okolja. Naj omenim le nekaj večletnih podnebnih aktivnosti. Letos bo Center za energetsko učinkovitost pri IJS že drugič objavil Podnebno ogledalo, izvedenih je bilo že več drugih dogodkov projekta Podnebna pot 2030. Z delom smo pričeli na obsežnem in razvejanem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE (delovni prevod: Poskrbimo za podnebje), ki ga vodi okoljsko ministrstvo in pri njem sodeluje še 14 partnerjev. Projekt, ki bo trajal do leta 2027, ima za cilj prispevati k odpravi vrzeli in ozkih grl pri izvajanju podnebnih in energetskih načrtov. V polnem zagonu pa so že Climate KIC programi, ki jih izvaja CO NOT, Center odličnosti nizkoogljične tehnologije. To je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, ki naslavlja podnebne spremembe preko inovacij, in sicer z namenom izgradnje brezogljičnega gospodarstva. Sloveniji se v sodelovanju s Climate KIC obetajo še novi programi, ki so se snovali v preteklih mesecih in ki še krepijo upanje, da lahko dosežemo ambiciozne podnebne cilje. O tem pa več v prihodnjih Podnebnih dosjejih.