Zeleno omrežje Slovenije


Mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo (TBMCE) bo letos potekala med 4. in 6. septembrom v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Konferenco že sedmo leto zapored organizira Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru v sodelovanju s SRIP – Krožno gospodarstvo, s katerim upravlja Štajerska gospodarska zbornica. »Od prve konference se je število udeležencev iz Slovenije in tujine več kot podvojilo. TBMCE je postala prepoznavna po visoki kvaliteti tematik, ki jih naslavljamo, in je s tem izjemna priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj,« pojasnjuje mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice.


»Z organizacijo konference želimo krepiti mednarodno prepoznavnost Slovenije na področju krožnega gospodarstva, saj je pri nas skoncentriranega res veliko inovacijskega potenciala v nišnih tehnologijah, ki bodo poganjale ta prehod,« dodaja Nina Meglič, koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo.

Raziskovalci, politiki in gospodarstveniki na enem mestu

»Konferenca TBMCE je ena redkih konferenc v Sloveniji, ki ima enakomerno razporeditev udeležencev,« poudarja prof. dr. Zdravko Kravanja, predsednik konference TBMCE. Vsako leto namreč za isto mizo združi tako gospodarstvenike, raziskovalce, predstavnike izobraževalnih institucij in gospodarskih združenj, inovatorje ter predstavnike politike. »Konferenca je ravno prave velikosti, da zares ponuja primerno okolje za odprto komunikacijo in učinkovito mreženje med vsemi udeleženci,« dodaja udeleženka in panelistka na minulih TBMCE konferencah dr. Radmila Wollrab, direktorica področja trajnostnega razvoja v Helios Domžale d.o.o.

Združuje aktualne znanstvene in razvojne teme s področja krožnega gospodarstva

»Namenjena je premostitvi dveh problemov. V sedanjem linearnem gospodarstvu z masovno proizvodnjo namreč izčrpujemo vire, na drugi strani pa planet Zemljo spreminjamo v globalno smetišče. Oba problema je možno rešiti z uveljavitvijo krožnega gospodarstva,« izpostavlja prof. dr. Kravanja. »Kar me je povsem navdušilo že na prvi TBMCE konferenci, ki sem jo obiskala, je zares obsežen program. Prezentacije na eni strani ponujajo fokusiran in poglobljen vpogled v določeno temo, medtem ko panelne diskusije omogočajo interaktivno sodelovanje udeležencev ter občinstva in s tem ponudijo različne perspektive in vidike posamezne tematike,« izpostavlja dr. Radmila Wollrab.

Na TBMCE 2024 bodo strokovnjaki iz Slovenije in regije Zahodnega Balkana na otvoritveni okrogli mizi razpravljali o izkušnjah in razvojnih priložnostih regije, ki jih prinaša prehod v krožno gospodarstvo. Na panelnih diskusijah pa bodo potekale mednarodne razprave o različnih tematikah, kot so tehnološke rešitve za razogljičenje energetsko intenzivne industrije, valorizacija odsluženega in onesnaženega lesa, krožno gradbeništvo in mineralna karbonatizacija ter mikrodokazila za vseživljenjsko učenje. Predstavili bodo tudi dobre prakse in trende na področju nove evropske Uredbe o kritičnih mineralnih surovinah, ki prinaša obvezo o recikliranju 15 % letno porabljenih kritičnih mineralnih surovin v Evropski uniji.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s problematiko krožnega gospodarstva, lahko še vedno sodelujejo pri sooblikovanju vsebine konference z oddajo prispevkov s področja krožnega gospodarstva.