Evropski embalažni trendi |
 
Strokovnjaki za trženje in svetovanje na področju embalaže Smithers Pira so izdali težko pričakovano poročilo z naslovom »Evropska konkurenčna embalažna pokrajina, strateška napoved do 2023«. Kot je pripomnil glavni urednik Packaging Europe Tim Skyes, je poročilo »nepogrešljivi vodič za vsakogar, ki potrebuje makro pogled na evropsko embalažno industrijo v prihodnjih petih letih, kar dopolnjuje poročanje, s katerim razkrijemo mikro svet določenega specifičnega področja.« Avtor poročila David Platt odgovarja na vprašanja o poročilu.
 

manjsi-okoljski-odtis-embalazeZa katere bralce je poročilo napisano in katere potrebe zadovoljuje?

Poročilo je namenjeno proizvajalcem primarnih materialov, embalažnih materialov in substratov, opreme, maloprodajnikom in uporabnikom embalaže, ki delajo na evropskem embalažnem trgu.

Posebnih ciljev poročila je več. Bralcem želi podati celovit pogled na trenutne in prihodnje konkurenčne trende evropskega embalažnega trga, predvsem pa tudi trenutne in prihodnje količine potreb po embalaži v povezavi z vrednostjo in volumnom. Predstaviti želi ključne trende trga med leti 2018 in 2023 in zagotoviti jasen vodič za poslovno planiranje.

Pogledali ste v poslovno pokrajino evropske embalažne industrije. Kateri so najbolj markantni naslovi v poročilu v povezavi s stopnjo rasti in verjetnostjo nadaljnje konsolidacije?

Evropski embalažni trg naj bi letno zrasel za 1, 9 % med obdobjem 2018-23, kar je malce več kot splošna rast trga med prejšnjim pet letnim obdobjem. Večinoma lahko razloge iščemo v tem, da je za prihodnje obdobje napovedana hitrejša ekonomska rast, kot je bila. Na povpraševanje po embalaži vpliva ekonomska rast in nivo osebnega razpoložljivega dohodka. V bolj razvitih državah zahodne Evrope, ki imajo bolj zrele embalažne trge in višji nivo razpoložljivega dohodka, večkrat kar odsevajo splošno rast BDPja. V manj zrelih trgih vzhodne Evrope je povpraševanje po embalaži večinoma za nekaj odstotkov točk višje kot rast BDPja. To pojasnjujemo z dejstvom, da je na teh trgih hitra rast realnega dohodka in kupne moči, iz česar sledi, da je več dohodka namenjena embalirani hrani in pijači in drugim potrošniškim dobrinam.

In konsolidacija industrije?

Čeprav smo se pred kratkim znašli v embalažnem viharju embalažnih združitev in prevzemov, ostaja posebno plastični sektor razdeljen, tako da bo potrebna nadaljnja konsolidacija, ki bo ciljala na nižanje stroškov in višanje učinkovitosti, še vedno nadaljevala.

Ste identificirali posebne trge, ki se jim napoveduje močnejša rast v naslednjih petih letih?

Glede na trenutni udarec proti plastiki za enkratno uporabo v Evropi, se papir in karton pozicionirata kot praktični in trajnostni alternativi v primerjavi s plastično embalažo pri nekaterih aplikacijah. Dodatno smo v poročilu identificirali nekaj področji, kjer je napovedana močnejša rast. Najprej trajnostna embalaža. Na lastnike blagovnih znamk in maloprodajnike se izvaja vedno večji pritisk, da znižajo okoljski odtis embalaže in se preusmerijo k trajnostni embalaži. Embalaža za enkratno uporabo je postala cilj specifike trajnostnih meritev. Potem e-poslovanje. Spletno nakupovanje je ustvarilo velike priložnosti za proizvajalce varnostnih embalažnih materialov. Okoli 80 % tega trga zavzema karton in veliko podjetij v tem segmentu ustvarja specifične poslovne enote, servirne linije in izdelke, da bi ta val izkoristili. V ospredju bo pametna in inteligentna embalaža. Povpraševanje po inteligentni embalaži bo zraslo, saj si želijo lastniki blagovnih znamk povečati prepoznavnost izdelkov na prodajnih policah z uporabo novih tehnologij, ki dopuščajo interakcijo preko interneta s potrošnikovim pametnim telefonom. In seveda dizajni, ki podaljšujejo rok uporabnosti izdelka na osnovi monitoringa temperature in drugih indikatorjev svežine. Naj dodam še konkretne embalažne segmente z napovedano visoko rastjo: plastični bobni (novi in obnovljeni), samostoječe vrečke, bioplastika, plastika z visoko notranjo pregrado, na papirju osnovana embalaža.

Kateri demografski trendi in trendi življenjskega stila najbolj vplivajo na embalažo in katere embalažne inovacije pričakujete kot odziv na te trende?

Demografski trendi so ključna determinanta za povpraševanje po embalaži. Generalno, višja stopnja rasti populacije je največkrat asociirana z višjo rastjo potrošnje embalaže. Populacija največjih zahodnih evropskih držav raste zelo počasi zaradi negativne stopnje rodnosti. Populacija več vzhodnih evropskih držav je ali statična ali pa v upadu, razlog lahko iščemo v emigracijah v tujino.

Starostna struktura prebivalstva igra pomembno vlogo pri povpraševanju po embalaži. V večini razvitih držav se populacija stara. Starajoča se populacija v dobro razvitih gospodarstvih in daljša pričakovana življenjska doba v državah v razvoju vodita k rasti povpraševanja po izdelkih za zdravje in za osebno nego. Življenjski slog zelo vpliva na povpraševanje. Skrb za zdravje in izdelkih za kvalitetnejše bivanje, urbanizacija in vedno bolj natrpan urnik, porast zaposlenih žensk in gospodinjstev z enim staršem, vse to oblikuje embalažne trende. Gre za rast povpraševanja po izdelkih/embalaži, namenjeni udobju, za več prenosne embalaže za porabo na poti in za manjšo velikost paketov/embalaže.

Kaj pa širši kazalniki v maloprodaji in blagu, ki se ga pakira za potrošnika?

Zdrav in okolju prijazen življenjski stil je v fokusu za rastoče število potrošnikov. Potrošniki so vedno bolj pozorni, kaj kupujejo. Več in več potrošnikov izbira izdelke, ki prihajajo iz odgovornih virov in so dobri za njihova telesa ter okolje. Več potrošnikov je tudi pozornih na embalažo izdelka. Iz katerega materiala je izdelana, če jo lahko zavržemo na varen in okolju prijazen način. Potrošniki vedno bolj težijo k embalaži, ki je izdelana iz trajnostnih virov, embalaži, ki jo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati in k uporabi manj embalaže na splošno. Medtem pa maloprodajniki, ki so postavili zdravje in trajnostni razvoj v jedro svojega posla, še naprej uspevajo.

Vaš pogled na najbolj pomembne tehnološke trende, ki bodo verjetno spremenili embalažno pokrajino?

Tehnologija bo odigrala pomembno vlogo pri podpori razvoju embalažnega trga. Ključne pakirne industrije vključujejo embalažo z visoko pregrado, bio osnovane bioplastične materiale iz obnovljivih virov, reciklažo kompozitnih materialov, polimerne nanokompozite in zmanjševanje teže skozi vse formate.

Vedno bolj se zavedamo pomembnosti trajnostnega razvoja pri definiciji embalažnih specifikacij in pri razvoju. Kako se bosta strožja zakonodaja in povečana zavest potrošnikov glede embalaže kazala v industriji?

Plastična industrija mora intenzivirati delo pri organih za standardizacijo EU in sodelovati z uporabniki reciklatov in reciklažerji za certifikacijo kakovostnih proizvodov in standardov za reciklate v EU.

Kvaliteta reciklatov je še vedno velik problem. Le majhno število uporabnikov reciklatov dela z reciklažerji, da bi našli prave rešitve. To moramo izboljšati. Industrija zaznava tudi tehnične ovire, delati je potrebno na tem področju in tudi s proizvajalci strojev.

Poročilo osvetli tako priložnosti kot področja, kjer je potrebna pri embalaži previdnost. Je mogoče narediti povzetek kratkoročnih obetov za industrijo kot celoto?

Za plastično industrijo so obeti najbolje opisani z besedo izziv zaradi potrošniškega napada na plastiko. Nujno je, da bodo zadostovali zakonodajnim ciljem za vsebnost reciklata. Obetajo se intenzivna konkurenca, nestabilne cene primarnih surovin in pritisk na marže.