Trajnostna embalaža

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Oblikovanje embalaže išče odgovore na trajnostne izzive proizvajalcev in kupcev. Kreativnost in uporaba okolju prijaznih materialov sta vse bolj neločljiv del procesa oblikovanja embalaže. Pri tem je pomemben tudi vidik komuniciranja v odnosu do kupcev, ki jih vse bolj zanima struktura in izvor materialov ter njihova reciklabilnost oz. možnost ponovne uporabe.


Anketna vprašanja:

 1. Kaj je na področju oblikovanja embalaže najbolj zaznamovalo leto 2023?
 2. Katero rešitev oziroma inovacijo na področju oblikovanja trajnostne embalaže bi izpostavili (lahko je vaša lastna ali druga)?
 3. Kakšni trendi oblikovanja trajnostne embalaže bodo prevladovali v letu 2024 in kaj bo v ospredju vaših rešitev?
 4. Koliko vaši naročniki povprašujejo po trajnostnih oblikovalskih rešitvah za embalažo in česa si želijo?
 5. Katere informacije o trajnostnosti se vključujejo na embalažo?

Iskanje komunikacije s kupcem

Urška Krajnc, mag., Resolucija, s.p.
Urška Krajnc, mag., Resolucija, s.p.
 1. Vse več potrošnikov se odloča za okolju prijaznejše izdelke. Embalaža, ki poudarja ekološko usmerjenost, je zasnovana z uporabo reciklabilnih, ponovno uporabnih ali biološko razgradljivih materialov. Ta vrsta embalaže ponazarja skrb za okolje in trajnost ter lahko privabi ozaveščene potrošnike, ki se odločajo za ekološko manj obremenjujoče izdelke.
 2. Izpostavila bi rešitev, ki se navezuje na sistem reciklaže v Nemčiji z vračilom depozita za odpadno embalažo za plastenke in pločevinke – DPG. Na ta način kupca osveščajo o pomenu in sistemu reciklaže, saj je vključen finančni del. Nekoč je nekaj podobnega delovalo v Sloveniji, sedaj pa lahko povratno embalažo zasledimo le pri nekaj produktih. To po mojem mnenju negativno vpliva na potrošnikov indiferenten odnos do embalaže; predvsem plastike, ki je v uporabi nekaj sekund in nato pristane v »not-my-problem« kanti. Res pa je tudi, da bi podjetja, ki dajejo na trg izdelke z embalažo, morala biti bolj odgovorna za odpadno embalažo teh izdelkov. Npr. sedaj pride embalaža iz vseh strani sveta, konča pa na naših poljih odpadkov.
 3. Oblikovanje trajnostne embalaže v letu 2024 se bo nadaljevalo v smeri iskanja komunikacije s kupcem, saj je kupcem še bolj pomembno, kateri materiali so uporabljeni in ali se jih da reciklirat (reuse-recyle). Prav tako je pomemben vidik od kod so uporabljeni sestavni deli, da imajo čim manjši negativni vpliv na okolje idr.
 4. Odvisno je od velikosti stranke in njene vizije. Uporablja se predvsem trajnostne oblikovalske rešitve, ki osveščajo kupca z embalažnimi oznakami. Prav tako stranke iščejo inovacije in bolj trajnostne rešitve na področju uporabe materialov.
 5. Odvisno od vrste embalaže in od velikosti stranke. S slednjim je povezana tudi vključenost podjetja v certifikacijske ali trajnostno naravnane procese, kot je npr. FSC, ki se vključi na embalažo. ISO certifikati pogosto niso vključeni v oblikovni del embalaže, čeprav so pomembni v procesu in dobavni verigi. Vse pomembnejša postaja torej okoljska ozaveščenost v obliki certificiranja, politike ravnanja z okoljem, politike ravnanja z odpadno embalažo in drugih okoljskih parametrih. Najpogosteje (v primeru, da je to možno) se na embalažo vključi oznake o vrsti materiala (PET, PVC, HDPE, PP, PAP idr.), ki kupca osveščajo o vrsti materiala in možnostih reciklaže. Prav tako se kupca obvešča in osvešča preko elementov na embalaži, kot je npr. da prihaja iz trajnostnih virov, da gre za okolju prijazno embalažo, navedba ogljičnega odtisa idr.

Rešitve za ponovno uporabo embalaže

Goran Radinović, ustanovitelj in kreativni direktor, Aritmija, d.o.o.
Goran Radinović, ustanovitelj in kreativni direktor, Aritmija, d.o.o.
 1. V zadnjem času postaja vse bolj pomemben razvoj okolju prijaznejših materialov, kot so bioplastika in reciklirani materiali. Opaziti je tudi rast povpraševanja po embalaži, ki je zasnovana z namenom ponovne uporabe in recikliranja. V Aritmiji trenutno razvijamo kreativno rešitev, s katero bo Nogometni klub Maribor prešel na uporabo kozarcev za večkratno uporabo, kar bo letno privedlo do prihranka najmanj 2.400 kg odpadne plastike. Spar je na oddelku za sadje in zelenjavo brez večjih težav uvedel biorazgradljive vrečke, s čimer so postali pionirji te prakse. Ta trend kaže na splošno zavedanje in prizadevanje za zmanjšanje okoljskih vplivov, ki postaja ključno v sodobnem poslovanju.
 2. Trajnejše rešitve se razvijajo skozi majhne korake. V tem kontekstu bi izpostavil napredek v razvoju biorazgradljivih materialov, kot so biološko razgradljive vrečke. Ti materiali znatno zmanjšujejo dolgoročne vplive na okolje, saj omogočajo, da se embalaža po uporabi vrne v naravo na okolju prijaznejši način. Kljub temu da proizvodnja embalaže vedno pušča nekaj negativnih sledi, lahko zmanjšujemo vplive na okolje. V Aritmiji smo v zadnjih letih razvili številne vinske znamke in z njimi oblikovali etikete, ki so odtisnjene v več tisočih izvodih. Pri izbiri materialov posebno pozornost namenjamo trajnosti, izbiramo materiale s certifikatom trajnostne pridelave, kot je na primer certifikat FSC za papir. Pomemben je ne le izbor trajnostnih materialov in način njihove izdelave, temveč tudi način njihove uporabe. Crvenka, proizvajalec Jaffa Cakes, je konec lanskega leta zasnovala inovativno kampanjo, ki spodbuja kreativno ponovno uporabo embalaže z vključenimi navodili. Ko govorimo o izdelkih z minimalnim vplivom na okolje, izstopa blagovna znamka AIZOME. Njihova vizija je jasno zastavljena: »V AIZOME-ju ne sledimo več zgolj načelom trajnosti. Trajnost sama po sebi ni več zadostna. Naša vizija je ustvarjanje zdravih tekstilij iz rastlinskih materialov, ki temeljijo na filozofiji omoiyari – japonskem konceptu spoštovanja odnosa do vseh stvari.« V AIZOME-ju vse, od embalaže do izdelkov, sledi tem načelom. Razvili so tudi inovativno kolekcijo izdelkov za nego kože, Wastecare, izdelanih iz odpadnih voda, pridobljenih med proizvodnjo oblačil.
 3. Letos lahko pričakujemo, da bodo trendi še bolj usmerjeni v trajnost in zlasti v ponovno uporabo embalaže. Osredotočamo se na potrebe in probleme naših naročnikov, kar pomeni, da so naše rešitve skrbno oblikovane kot odgovor na te izzive. Ne glede na to, kako kreativna je rešitev, je uporaba okolju prijaznih materialov vedno ključni del naših projektov. Ta pristop poudarja našo zavezanost ne le k inovativnosti, temveč tudi k trajnosti in odgovornosti do okolja.
 4. Povpraševanje po trajnostnih rešitvah nenehno narašča. Naročniki zdaj iščejo tako rešitve kot embalažo, ki so ne samo okolju prijazne, temveč tudi funkcionalne in tehnično dovršene. To pomeni, da moramo združiti okoljsko odgovornost z visokimi standardi kakovosti in uporabnosti, da ustvarimo izdelke, ki zadovoljujejo vse te zahteve.
 5. Pogosto na embalažo vključujemo informacije o recikliranju in biorazgradljivosti. Označevanje igra ključno vlogo, saj pomaga kupcem razumeti, kako naj pravilno ravnajo z embalažo po njeni uporabi. Jasna in razumljiva navodila so bistvena za zagotavljanje, da embalaža doseže svoj polni okolju prijazen potencial.