Jedrska energija


JEK2, osrednji razvojni projekt Skupine GEN, skupaj z obnovljivimi viri energije predstavlja temelj za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije. Pomembno bo prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne in v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo. S tem pa tudi cenovno stabilnost in konkurenčnost te energije za velike in male odjemalce. Jedrske elektrarne so med vsemi proizvodnimi viri daleč najbolj učinkovite, saj električno energijo proizvajajo pri polni moči od 90 do 98 odstotkov celotnega časa.


Projekt JEK2 bo spodbujal gospodarski in družbeni razvoj ter povečeval kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije. Zagotavljal bo kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poslovne priložnosti za slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog in multiplikativni učinek na BDP.

Vse dosedanje analize kažejo, da je projekt JEK2 ekonomsko upravičen in realno izvedljiv. Na podlagi do sedaj zbranih podatkov, ki temeljijo na ne zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2 in predstavljajo najboljšo obstoječo oceno GEN energije, znaša ocenjena investicijska vrednost JEK2 – gre za stroške gradnje preko noči v vrednosti EUR leta 2024 – 9.300 EUR/kW inštalirane moči. To pri moči elektrarne 1.000 MW pomeni 9,3 mrd EUR in pri moči elektrarne 1.650 MW 15,4 mrd EUR.

Ocenjena povprečna stroškovna cena elektrike iz JEK2 je 44,5 EUR/MWh in vključuje tudi stroške razgradnje in ravnanja z radioaktivnimi odpadki, tej ceni pa je treba dodati še stroške financiranja.

JEK2 2

Ob upoštevanju stroškov financiranja v primeru uravnoteženega povprečnega stroška kapitala (WACC) 2 % realno (ob upoštevanju 2 % inflacije je torej strošek kapitala nominalno 4 %). Ocenjujemo povprečno ceno elektrike iz elektrarne za povrnitev investicije na 66 EUR/MWh. Pri WACC 3 % realno je ta cena 81 EUR/MWh in pri WACC 4 % realno 99 EUR/MWh. Finančna konstrukcija in viri financiranja bodo znani in določeni pred dokončno investitorjevo odločitvijo (FID), ki je predvidena v letu 2028.