Zapiranje krožne zanke

Promocija

Podjetji Interseroh in Alpla blagovni znamki Donat pomagata pri uresničevanju popolne zanke, za katero Interseroh zagotovi določene količine odpadne PET zelene plastične embalaže, jo s pomočjo partnerjev reciklira ter tako ustvari novo 100-odstotno reciklirano plastenko. Pri zagotavljanju učinkovitega gospodarjenja z izdelki in materiali v zanki in ohranjanja njihove vrednosti sodelujejo vsi deležniki v verigi, vključno s trajnostno usmerjenimi trgovci in ozaveščeni potrošniki. Kakovost in količina pridobljenih recikliranih surovin je namreč neposredno odvisna od kakovosti dela z izdelkom v vsaki etapi njegovega življenjskega kroga – od nabave in zasnove izdelka do trženja, uporabe in na koncu recikliranja odpadnega materiala.

Interseroh, ki v sistemu popolnega sistema kroženja plastike iz odrabljene plastenke zagotovi sekundarne surovine za novo PET plastenko, s svojimi partnerji pomaga pri varovanju okolja in ponovni uporabi embalaže, pri tem pa sodelujeta tudi podjetji Alpla in Donat. V krožnem gospodarstvu namreč velja, da odpadek ne sme ostati odpadek, ampak je le vir ali surovina za nove izdelke. Projekt, ki odpadni plastični embalaži, med drugim tudi zeleni PET embalaži, omogoča ponovno uporabo, se začne z naročilom in nakupom ustreznih odpadnih surovin. V postopku predelave odpadne plastenke reciklerji poskrbijo za ustrezno reciklažo.

V nasprotju s splošnim prepričanjem, da lahko recikliramo samo prozorno plastenko, so Interseroh, Alpla in Donat s tem projektom dokazali, da lahko zanko zaprejo tudi v zeleni barvi (zelena za zeleno). S svojimi inovativnimi pristopi slednja sodijo med tista podjetja, ki se zavedajo, da je za kakovostno recikliranje in ponovno uporabo embalaže pomembna že sama izbira materialov.

Interseroh krozna zanka

Sistem ‘zaprte zanke’ je ključen v času velike potrošnje izdelkov za enkratno uporabo. že tako velike pritiske na okolje je še dodatno okrepila epidemija covida-19, saj se potro-šniki bolj kot kadarkoli prej poslužujemo plastike za enkratno uporabo – od zaščitnih mask, skokovitega porasta spletnih nakupov in naročanja hrane na dom. Zato so na-predni in premišljeni sistemi zaprtih zank, ki omogočajo ponovno uporabo izdelkov, ključni. Nenazadnje nas k takemu razmisleku silijo tudi neizprosne evropske smernice. Za hitrejši prehod v trajnejšo, pametno družbo je Evropska komisija leta 2015 ambiciozno predlagala, da bi do leta 2025 v Evropski uniji reciklirali najmanj 55 % vse plastične embalaže.