Promocija

Družba v zeleni preobrazbi


Družinsko podjetje MAAR je že več kot 30 let nišni ponudnik inovativnih embalažnih rešitev. Glavne skupine izdelkov predstavljajo pakirne mreže iz umetnih mas (polietilena in polipropilena) za pakiranje sadja in zelenjave, zaščitne mreže za zaščito kovinskih delov in drugih delov v industriji, mreže za zaščito dreves in rastlin, mreže za vzgojo rastlin. Z nenehnim nadgrajevanjem tehnološkega znanja in s sodobnimi materiali podjetje zagotavlja visoko kvalitetne izdelke za potrebe partnerjev na globalnih trgih, kamor podjetje izvozi pretežen del svojih izdelkov.


Lažja in biorazgradljiva embalaža

V podjetju MAAR se zavedajo pomembnosti vključevanja trajnosti in visoke skrbi za okolje v svoje izdelke in v način proizvodnje. Pri izdelkih se to izraža v stalnem razvoju in nadgradnji lastnosti obstoječih in novih proizvodov. Razvit je bil segment embalažnih mrež, ki so lažje na dolžinsko enoto meter in zmanjšujejo delež plastike na embalažno enoto. V luči trajnostnih rešitev je zelo aktualen tudi segment biorazgradljivih embalažnih rešitev. Sem sodijo izdelki iz bioosnovanega materiala PLA, ki so biorazgradljivi. Osnova materiala PLA je namreč iz virov, kot so koruza, sladkorni trs in ricinusovo olje. Dodaten korak v smeri zapiranja zanke krožnega gospodarstva se izraža tudi skozi predelavo in ponovno uporabo lastnega tehnološkega odpadka. V obliki regenerata se v proizvodnji nato ponovno uporabi pri izdelavi novih izdelkov.

Zmanjševanje ogljičnega odtisa

Poleg prilagajanja lastnosti proizvodov podjetje nenehno prilagaja in optimizira tudi način poslovanja. Pri obratovanju proizvodnih linij, ki zajemajo številne proizvodne naprave z visokimi priključnimi električnimi močmi, so izbrani izključno dobavitelji virov brezogljičnih emisij, tj. jedrska energija. Del energije, namenjene proizvodnim in ostalim procesom v podjetju, se proizvede iz lastne solarne elektrarne. Solarna elektrarna v velikosti 121 kW je bila nameščena na streho poslovnega objekta v letu 2021. Količina emisij toplogrednih plinov CO₂ v okolje se je samo v enem letu znižala za 38 ton. Iz solarne elektrarne se napaja tudi električna polnilnica za električna in hibridna vozila, ki je namenjena spodbujanju nizkoogljične mobilnosti zaposlenih in partnerjev podjetja. Nadgrajen je bil tudi sistem ogrevanja poslovnega objekta z nadomestitvijo ogrevanja s fosilnimi gorivi (plin) na ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Skladnost z okoljskimi standardi in učinkovito izkoriščanje virov v podjetju med drugim potrjuje tudi pridobljen mednarodni okoljski standard ISO 14001.

Podjetje stremi k proizvodnji trajnostnih izdelkov, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo ter so po LCA metodi (Life cycle assesment), ki najbolj celovito meri vpliv posameznega izdelka na okolje skozi vse življenjske cikle izdelka, za okolje najmanj obremenjujoči. Z uvedenimi posegi v smeri trajnostnega ravnanja z energijo v proizvodnem obratu pa se zagotavlja zmanjševanje ogljičnega odtisa in približevanje ogljično nevtralnemu poslovanju.


Maar d.o.o. • Brodišče 36 • 1236 OIC Trzin

info@maar.si • www.maar.si