Promocija

Trajnostna mobilnost


Se aktivno ukvarjate s trajnostno mobilnostjo? Rezervirajte si 23. april 2024 za enega najpomembnejših dogodkov v letu. V Kopru bodo predstavljene inovativne rešitve mobilnostnih projektov, sofinanciranih s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), s katerim Islandija, Lihtenštajn in Norveška prispevajo k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.


Na dogodku Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti boste spoznali novosti in prelomnice na področju trajnostne mobilnosti. Dognanja aktualnih projektov izrisujejo formulo za uspeh – sodelovanje podjetij, javnih ustanov, upravljavcev turističnih znamenitosti, lokalnih skupnosti ter regije in države je edini način, da obrnemo trend avtomobilnosti v Sloveniji v smer trajnosti, prispevamo k čistejšemu ozračju in boljšemu zdravju prebivalstva ter oblikujemo prostor, prijetnejši za bivanje. V dinamičnem programu bodo sodelovali različni strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti, predstavniki podjetij in javnih ustanov ter odgovorni za razvoj trajnostne mobilnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

 

ReMOBIL

Osnova mobilnosti je povezan prometni sistem, njegovo (ne)delovanje pa pomembno vpliva na kakovost življenja vsakega od nas. Projekt ReMOBIL z vzpostavitvijo pilotnih Regijskih centrov mobilnosti v šestih slovenskih regijah v ospredje postavlja upravljanje mobilnosti na regionalni ravni. S tem vzpostavlja most med državno in lokalno ravnjo in odpira novo poglavje v razumevanju in obravnavi strateških tem, pri čemer zagovarja sistemski pristop. Prinaša spremembo razmišljanja in naslavljanja izzivov mobilnosti, ki od individualne prehaja k okolju in družbi prijaznejši.

 

Smartmove EEAGrants

Projekt SmartMOVE je dosegel izjemne premike na področju vpeljave in promocije trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah. Kar pet ustanov je prejelo mobilnostni načrt, zaposleni na območjih UKC in BTC pa so lahko preizkusili povsem nov način prevoza na delo – skupinski prevoz od domačih vrat do delovnega mesta s kombijem ob njim prilagojeni uri. Uporabniki so bili izjemno zadovoljni, prihranili so do 70 % izpustov. Zbirko spletnih izobraževanj, poučnih videov, informacije o certifikatu trajnostne mobilnosti in drugih dosežkih projekta na www.smart-move.si.

 

razvoni center nm

Projekt SALOMON je namenjen reševanju izzivov trajnostne mobilnosti na območju Splošne bolnišnice Novo mesto. V okviru projekta je nastal mobilnostni načrt, ki učinkovito upravlja mobilnost in zmanjšuje negativne vplive na okolje na območju bolnišnice. Ključni rezultati projekta zajemajo izboljšano informiranje deležnikov o trajnostni mobilnosti ter povečano število uporabnikov trajnostnih oblik prevoza, predvsem zaradi postavitve električnih polnilnic, kolesarnice in postaje za izposojo koles.

 

Trata2 1 Norway

Pilotni projekt Trata 2.1 z organizacijskimi in promocijskimi pristopi spodbuja spreminjanje potovalnih navad zaposlenih v industrijski coni Trata v Škofji Loki. Podjetja in industrijske cone so največji generatorji prometa in kot taki velik potencial sprememb. Tisti, ki želijo narediti korak v smeri trajnostne prihodnosti, se lahko oprejo na Zbornik dobrih praks uvajanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah, Priporočila za načrtovanje mobilnosti v industrijskih conah in Spletno učilnico za mobilnostne koordinatorje na www.ra-sora.si/projekt/trata21

 

Predjama

Predjama Sustainable je projekt za izboljšanje mobilnosti do Predjame, ki je med najbolj obiskanimi znamenitostmi v Sloveniji. Vsako leto jo obišče okoli 350.000 obiskovalcev, kar povzroča občutne prometne izzive. V sodelovanju med lokalnimi prebivalci, turističnimi organizacijami in občino smo dosegli napredek v upravljanju, komunikaciji, avtobusni dostopnosti in parkirnih rešitvah. V letu 2023 smo zabeležili za 7 odstotnih točk več trajnostnih prihodov kot leto prej.


Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj         Iceland Liechtenstein and Norway Grants


Strokovni dogodek

Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti

Torek, 23. april 2024, Koper

Prijava: info@rrc-kp.si