Zeleno omrežje Slovenije


Idrija je postala prva občina v Sloveniji, ki ima na nekaterih zabojnikih nameščene oznake, ki omogočajo slepim in slabovidnim pravilno ločevanje odpadkov. Oznake smo na Komunali Idrija na zabojnike namestili na pobudo občanke Metke Pavšič, ki si je želela samostojno poskrbeti za odpadke, kar pa ji je slepota preprečevala. V projektu razvoja in namestitve oznak smo se povezali z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica, ki ga vodi Igor Miljavec, in Zavodom Dostop.


Po premisleku smo skupaj razvili črne oznake na beli podlagi, ki zagotavljajo kontrast, ki ga lahko slabovidni opazijo in preberejo. M za mešane komunalne odpadke, P za papir, S za steklo in E za embalažo. Oznake so tudi izbočene, kar omogoča, da lahko slepe osebe oznako otipajo. Oznake smo namestili na vse zabojnike, neposredno pod držalom za zabojnik, tako da jih lahko slepe in slabovidne osebe hitro locirajo. Oznake smo namestili v prvi polovici leta 2022 in jih v tem času temeljito testirali. Po mnenju uporabnice zabojnikov so se le ti izkazali za odlično prilagoditev, ki ji omogoča boljšo samostojnost pri vsakodnevnih opravilih.

Tako smo pravilno ravnanje z odpadki približali osebam, ki si pravilnega ravnanja želijo, a zaradi svojih omejitev tega ne zmorejo storiti. Glede na trend staranja prebivalstva se bo število ljudi, ki slabo vidijo, iz leta v leto večalo. Zato je pomembno, da se v sistemu gospodarskih javnih služb temu prilagodimo. Pomembno je tudi, da vsa komunalna podjetja v Sloveniji poskrbimo, da bodo takšne oznake podobne in nameščene na istih mestih, saj bomo tako omogočili vsem slepim in slabovidnim osebam, da lahko oznake hitro najdejo in uporabljajo po vsej Sloveniji.

Nove oznake smo na Komunali Idrija predstavili v okviru dogodkov Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. V tem tednu smo skupaj s partnerji organizirali brezplačno projekcijo filma Večje od nas in pripravili delavnice izdelave nahrbtnikov iz odpadne cerade, okraševanja vrečk iz blaga, izdelovanje denarnic iz odpadnega tekstila in popravila strganih oblačil.

Glavni dogodek je potekal v petek, 24. novembra, ko smo organizirali bolšji sejem rabljenih oblačil in predmetov, obiskovalcem pa smo ponujali brezplačno malico, če so s seboj prinesli svojo posodo za večkratno uporabo in tako pri obroku niso ustvarili nobenega odpadka.

Vsi dogodki so bili organizirani v sodelovanju Komunale Idrija, Mladinskega centra Idrija in Občine Idrija. Skupaj s partnerji smo tudi začeli projekt Za Panucat, v katerem bomo občane osveščali o pravilnem ravnanju z odpadki in organizirali različne delavnice na to temo. Želimo si, da kmalu zaživi tudi center ponovne uporabe v Idriji.