Obnovljivi viri energije

Lani novembra, a to ni bil edini poziv za več sončne energije v Sloveniji, sta Umanotera in društvo Focus pripravila konferenco Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost. Konferenca je bila del projekta LIFE IPCARE4 CLIMATE. Glavno sporočilo konference: »Potencial za koriščenje sončne energije v Sloveniji je zelo velik in skrajni čas je, da ga tudi izkoristimo. Prehod na sončno energijo je pot k blagostanju, zanesljivi oskrbi z energijo, zaščiti podnebja in čistemu zraku.«

Povpraševanje na trgu je v zadnjih mesecih preseglo pričakovanja, na kar je zagotovo vplivala kriza z energenti in visoka rast cen vseh energentov. Ponudniki fotovoltaike so sicer opozarjali na ovire, predvsem na dolgotrajne postopke pri pridobivanju dovoljenj za postavitev sončnih elektrarn. K povpraševanju na trgu so pomagale med drugim subvencije Eko sklada za nepovratna finančna sredstva za naprave za samooskrbo z električno energijo. Toliko večje nezadovoljstvo je povzročila odločitev Eko sklada, ki je v začetku marca sporočil, da subvencije ukinja. Med ponudniki sončnih elektrarn je tudi podjetje Sonce energija odločitev Eko sklada kritično ocenilo v sporočilu za javnost, kjer so med drugim zapisali: V podjetju SONCE energija smo ogorčeni nad odločitvijo Eko sklada, ki je včeraj objavil, da se danes zaključuje javni poziv za nepovratna finančna sredstva za naprave za samooskrbo z električno energijo. Eko sklad ukinja podporo kljub 240 milijonski zalogi sredstev za podpore.

Takšna hitra in nedomišljena odločitev Slovenijo še bolj oddaljuje od doseganja ciljev na področju obnovljivih virov energije, zaradi katerih naša država že plačuje visoke kazni.

Številni mali investitorji, ki še niso mogli pripraviti in začeti postopkov za postavitev svoje elektrarne, bodo zaradi te odločitve ostali brez subvencije, na katero so računali, ko so se za projekt odločili. Žal naša država s takšnimi nepremišljenimi odločitvami dokazuje, da slovenska energetska politika sploh nima kompasa.

V zvezi z odločitvijo EKO sklada o zaključku javnega poziva se nam zdi neverjetno, da bi lahko že do začetka marca zmanjkalo sredstev, predvidenih za celotno leto 2022, saj so se do sedaj koristila še sredstva iz razpisa v letu 2021. Zato se v podjetju SONCE energija pridružujemo pozivu Združenja slovenske fotovoltaike Eko skladu in Ministrstvu za infrastrukturo RS, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije, da javno predstavita, koliko sredstev je bilo za Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo porabljenih v letu 2020, koliko v letu 2021 in koliko jih bo na osnovi do sedaj prejetih vlog v letu 2022.

Prav tako je dejstvo, da na Centru podpore na Borzenu stoji več kot 240 milijonov evrov sredstev, namenjenih za OVE. Če res Eko skladu zmanjkuje denarja, bi lahko 10 % sredstev prenakazali iz Centra podpore na Eko sklad in ne bi povzročali nobenih šokov. Na ta način bi lahko zagotovili nemotene edine energetske investicije, ki jih državljani in plačniki elektrike sami financirajo, in ki imajo ugodne učinke tako za državljane, kot za gospodarstvo in okolje.

Ministrstvo za infrastrukturo je takoj poslalo v javnost sporočilo, zakaj takšna odločitev Eko sklada in da bodo zagotovili dodatna finančna sredstva. V pojasnilu so med drugim zapisali: Zaradi številnih dejavnikov in pozitivnih signalov je v zadnjih mesecih na razpisu Eko sklada prišlo do izrednega povečanja prejetih vlog (preko 2000 vlog samo do 4. marca do 14.00 ure) in so bila zato razpoložljiva finančna sredstva, ki jih je Eko sklad predvidel za ta ukrep v preteklem in letošnjem letu, že rezervirana oziroma porabljena.

Dejavnik rasti cen energentov je zagotovo eden od ključnih dejavnikov, ki je povzročil izredno zanimanje za ta razpis. Ob tem pa lahko izpostavimo, da ima rast cen energentov tudi vpliv na smotrnost in ekonomičnost investicij v energetsko samooskrbo.

Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo. Eko sklad bo v kratkem objavil nov javni razpis.

Partner rubrike Obnovljivi viri energije

Energija za življenje
Energija za življenje