Trajnostni razvoj v maloprodaji

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Trgovci se zavedajo dejstva, da so potrošniki vse bolj trajnostno ozaveščeni in iščejo izdelke, ki sledijo vidikom trajnostnega razvoja. To opažajo tudi v podjetju dm drogerie markt, kjer na svojih policah ponujajo približno 1.800 izdelkov z enotno označenimi zelenimi oznakami, s pomočjo katerih lahko potrošniki hitro prepoznajo okolju prijazne izdelke. Njihova blagovna znamka Pro Climate pa ni le podnebno nevtralna, temveč tudi okoljsko nevtralna. V trajnostne aktivnosti redno vključujejo zaposlene in trajnostna znanja vključujejo v izobraževanje drogeristov. Kot pravi Špela Pirc, članica delovne skupine Trajnostni razvoj, lahko drogeristi tako »prispevajo k večji ozaveščenosti naših kupcev in tako posledično vplivajo na njihove nakupne navade, da postajajo vedno bolj trajnostne«. Letos si bodo prizadevali ohraniti pionirsko vlogo v maloprodaji na področju trajnostnosti, začeli bodo s postopkom uvedbe mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001, še več poslovalnic pa bodo opremili s polnilnicami za detergente.


Podjetje dm je eden največjih drogeristov v srednji in vzhodni Evropi. Deluje v 14 evropskih državah z več kot 3.800 prodajalnami in več kot 66.000 zaposlenimi. V Sloveniji ste prisotni v več kot 100 prodajalnah in imate skupaj več kot 850 zaposlenih. Kako je trajnostnost strateško vpeta v krovno podjetje dm in katere so ključne strateške usmeritve?

Podjetje dm pojem odgovornosti razume v širšem smislu. To je opazno pri zasnovi našega prodajnega programa, različnih ukrepih na področju okolja in virov, družbeni odgovornosti, prav tako pri ravnanju z zaposlenimi. Pri dm-u verjamemo, da vsak posameznik šteje oziroma smo močni samo skupaj in to je ključ do trajnostnega ravnanja. Želimo prispevati k prihodnosti, v kateri je vredno živeti. Trajnostno delovanje se ustvari, če je vsak posameznik pripravljen sprejeti različne poglede, vzgibe, prevzeti odgovornost in uresničiti zamisli, in sicer v ekološkem, družbenem, kulturnem in gospodarskem smislu. Zato smo razvili svojo vetrnico trajnosti. Prikazuje medsebojno povezanost in medsebojno učinkovanje vseh elementov. Namenjena je usmerjanju in nam pomaga, da si pri sprejemanju pomembnih odločitev predstavljamo razsežnosti in jih vključimo v proces odločanja.

V središču našega delovanja je vedno človek, naše ključne strateške usmeritve na področju trajnostne prihodnosti pa so ravnanje po načelu »skupaj drug za drugega«, ravnanje v skladu z naravo ter ravnanje za razvoj in napredek.

Trajnostnost je vpeta tudi v izdelke, ki jih ponujate. V vaše lastne blagovne znamke in ostale ponudbe vključujete okolju prijaznejše izdelke in blagovne znamke, ki potrošnikom omogočajo, da se odločajo za trajnostne nakupe. Na katere elemente trajnostnosti se pri tem osredotočate in kakšne so zahteve potrošnikov?

Res je. V našem interesu je, da z okoljem ravnamo odgovorno in čim bolj skrbno. Kajti družba, v kateri živimo, je lahko trajnostna le, če nam jo uspe ponovno uskladiti z naravo. S svojo ponudbo strankam omogočamo, da se zavestno odločijo za trajnostne in naravne izdelke. Poseben poudarek dajemo dm znamkam, vendar smo tudi pri izdelkih svojih poslovnih partnerjev pozorni na trajnostne poslovne prakse in varstvo okolja. Da bi potrošnikom olajšali prepoznavanje okolju prijaznih izdelkov, smo skupaj s priznanimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami razvili pomoč pri krmarjenju po številnih oznakah, in sicer t. i. zelene oznake. Na naših policah je strankam trenutno na voljo približno 1.800 izdelkov s to oznako. Informacije o tem, kateri so kriteriji za pridobitev zelene oznake, bralci lahko preberejo na dm.si.

Med temi je tudi simbol trajnostne deteljice.

Tako je. Od leta 2009 na dm izdelkih med drugim najdemo simbol trajnostne deteljice, ki strankam na prvi pogled pove, kaj je na izdelku ali njegovi embalaži ekološkega. Za dm izdelke so značilni še drugi trajnostni vidiki, kot so kratke transportne poti. Kar 90 odstotkov izdelkov dm znamk prihaja iz Srednje Evrope, največ iz Nemčije ali Švice. Na ta način zagotavljamo delovna mesta, krajšamo prevozne poti in posledično zmanjšujemo emisije CO₂. Potem sta tu še oznaki brez testiranja na živalih, kar pomeni, da izdelki dm znamk niso testirani na živalih, in brez mikroplastike, saj so od leta 2014 vsi izdelki dm znamk brez mikroplastike.

Na področju živil imamo znamko dmBio, ki vsebuje izdelke iz kontrolirane ekološke pridelave. Danes šteje okoli 2.000 ekoloških izdelkov. Ko je podjetje dm Slovenija pred 30 leti začelo poslovati, je bilo med prvimi trgovci s ponudbo bio živil. Vse od takrat postavljamo vedno nova merila za zdravju in okolju prijazno ponudbo hrane.

Kaj pa upoštevate pri izbiri dobaviteljev?

Pri iskanju in novih vključitvah izdelkov različnih dobaviteljev v naš prodajni program je pomemben dejavnik trajnostna naravnanost znamke oziroma izdelkov. Enako velja tudi za lastno blagovno znamko, kjer je temelj nabavne politike in strategije trajnost. Glede na to, da je dm kot koncern trajnostno naravnan in je po tem poznan tudi v vseh državah, kjer je prisoten, je tudi v Sloveniji to ena od ključnih prednosti, zaradi katere se potrošniki vračajo k nam.

V središču delovanja v dm-u je vedno človek, ključne strateške usmeritve na področju trajnostne prihodnosti pa so ravnanje po načelu »skupaj drug za drugega«, ravnanje v skladu z naravo ter ravnanje za razvoj in napredek.
V središču delovanja v dm-u je vedno človek, ključne strateške usmeritve na področju trajnostne prihodnosti pa so ravnanje po načelu »skupaj drug za drugega«, ravnanje v skladu z naravo ter ravnanje za razvoj in napredek.

Korake delate tudi na področju embalaže. Kako snujete in izbirate embalažne rešitve?

Poudarek dajemo okolju prijazni embalaži. Pri izbiri embalaže je na prvem mestu zaščita izdelka. Hkrati nenehno preizkušamo perspektivne materiale in ukrepe, da bi bila embalaža dm znamk še bolj trajnostna. Poudarek dajemo sestavi embalaže, pri čemer je vedno večji delež iz recikliranih materialov. Ves čas optimiziramo tudi količino embalažnega materiala, seveda pri izdelkih, kjer je to mogoče, kot je npr. pakiranje tekočega mila kot polnila.

Kako pa ravnate z odpadno embalažo?

Trenutno smo v procesu vzpostavitve centralnega nadzora in lokacij za odlaganje odpadne embalaže. Prav tako vodimo evidenco o vrstah in količini nastale odpadne embalaže v podjetju ter se posledično trudimo zmanjšati količino odpadne embalaže. Skrbimo za to, da odprodamo vso nastalo odpadno embalažo, in sicer odpadni papir in karton, odpadno prozorno in barvno folijo ter odpadno železo in kovine. V letu 2022 smo tako na primer odprodali več kot 500 ton kartona in več kot 20 ton prozorne folije. Seveda pa nam je nadvse pomembno tudi, da je celoten tok naše embalaže, od oddaje do predelave, transparenten.

Ena vaših trajnostnih blagovnih podznamk je Pro Climate, pod katero prodajate okoljsko nevtralne izdelke. Na čem temelji njihova okoljska nevtralnost oziroma kako jo dosegate?

Tako je, dm je razvil izdelke, ki niso le podnebno nevtralni, temveč so okoljsko nevtralni. To pomeni izravnavo z izboljšanjem površin v petih okoljskih kategorijah. To so podnebne spremembe, evtrofikacija, zakisovanje, fotokemični smog, razgradnja ozonskega plašča. Z znanstveno podporo Tehniške univerze v Berlinu smo ovrednotili vse faze proizvodnje določenega izdelka, optimizirali proizvodne korake in tako v največji možni meri zmanjšali vplive na okolje. Okoljsko nevtralni so izdelki podznamke Pro Climate, saj so proizvedeni z najmanjšim možnim ekološkim odtisom. Pet neizogibnih vplivov na okolje pa izravnamo, in sicer tako, da s procesom izravnave okolju vrnemo tisto, kar mu je bilo med proizvodnjo izdelka odvzeto. Izravnava poteka s projekti pogozdovanja in renaturacije. Trenutno na območjih v Nemčiji, predvsem tistih površin, ki so degradirane zaradi posledic rudarjenja in industrije. Vplivi na okolje, ki jih s projekti pogozdovanja in renaturacije izravnamo, so evtrofikacija, zakisovanje tal, fotokemični smog in tanjšanje ozonskega plašča.

Trajnostna prizadevanja širite tudi med zaposlene in jih spodbujate k vsakodnevnim odločitvam, ki prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Aktivirali ste jih v okviru internega projekta Trajnostni izzivi, s čimer ste zaposlene spodbujali k majhnim vsakodnevnim spremembam za bolj trajnostno prihodnost. Kakšni so bili rezultati projekta oziroma kaj ste s projektom dosegli?

Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo do okolja. Zato želimo med sodelavci zbuditi zavedanje, kako pomemben je vsak posameznik, mislim na njegove vsakodnevne odločitve pri skrbi za naš planet. Prav zato neprestano motiviramo vse sodelavce, da bi zavestno in aktivno začeli delati (majhne) trajnostne spremembe v svojem življenju in tako doprinesli k boljšemu jutri. S tem namenom smo v delovni skupini Trajnostni razvoj za vse zaposlene pripravili pilotni projekt Trajnostni izzivi. Cilj trajnostnih izzivov je bil, da sodelavcem pokažemo, kako lahko na različne načine in z majhnimi spremembami vsi skupaj pripomoremo k bolj trajnostni prihodnosti, v kateri je vredno živeti. Uspelo nam je doseči vse zastavljene cilje, in sicer da k sodelovanju privabimo vsaj 10 % zaposlenih, da k sodelovanju privabimo vsaj 50 % oddelkov in da vsaj 50 % sodelujočih nadaljuje s trajnostnimi praksami. Nadvse pomembno nam je bilo, da se sodelavci v čim večjem številu udeležijo izzivov in so proaktivni, predvsem pa, da jim pokažemo, kako lahko tudi na zabaven način skupaj spreminjamo svoj način življenja. Sodeč po odzivu sodelavcev nam je to zagotovo uspelo.

Kako zaposlene še spodbujate k odgovornemu ravnanju do družbe in okolja?

Verjamemo, da vsak posameznik šteje oziroma da smo samo skupaj močni. Bolj ko sodelavci pri svojem delu upoštevajo trajnost, večji je učinek. Za nas je pomembno, da se zavedamo svoje vloge pri tem, saj dober zgled posnema veliko ljudi. Prav zato s sodelavci prek različnih kanalov neprestano komuniciramo trajnostne vsebine ter tako skrbimo za nadgrajevanje znanj pri svojih zaposlenih in njihov poklicni razvoj, in sicer prek interne revije, spletne platforme z najrazličnejšimi učnimi vsebinami, internega komunikacijskega sistema in ne nazadnje prek različnih projektov, ki sodelavce spodbujajo k proaktivnosti na področju trajnosti.

Zaposlenim omogočate tudi redno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja za uspešno opravljanje dela drogerista. V letu 2021 je drogerist prejel status nacionalne poklicne kvalifikacije. Za kakšna strokovna znanja gre in kako lahko drogerist prispeva k trajnostnim nakupnim odločitvam potrošnikov?

V dm-u smo kot prvi v Sloveniji oblikovali drogerijsko izobraževanje, ki ga izvajamo v sklopu internega programa dm akademija. Sodelavci med izobraževanjem pridobijo različna znanja, veščine in kompetence za potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije drogerist/drogeristka. Program dm akademija poleg poznavanja prodajnih programov v drogeriji obsega tudi znanja s področja botanike, kemije, zdravja in prehrane, zdravil in kemikalij, lepote in nege. Poleg tega se osredotoča tudi na poglobljeno razumevanje potreb naših strank in razvoj kompetenc na področju prodaje, marketinga in komuniciranja, organizacije, kadrov in nekaterih ekonomskih znanj. Poudarek je seveda tudi na trajnostnih načinih pridelave različnih sestavin in trajnostno formuliranih izdelkih z okolju prijazno embalažo. Tako udeleženci spoznajo lastnosti in prednosti trajnostnih izdelkov, ki jih povezujejo s splošnimi drogerijskimi nasveti, s čimer prispevajo k večji ozaveščenosti naših kupcev in tako posledično vplivajo na njihove nakupne navade, da postajajo vedno bolj trajnostne.

Katerim trajnostnim ciljem boste sledili v letu 2023?

V letu 2023 si še naprej želimo imeti pionirsko vlogo v maloprodaji na področju trajnostnosti. S tem v mislih bomo zavestno dajali vedno večji poudarek zastavljenim trajnostnim ciljem, pri čemer najbolj izstopajo zmanjševanje vpliva na okolje z nadaljnjim razvojem trajnostne embalaže in sestave izdelkov dm znamk, spodbujanje trajnostnih navad pri zaposlenih, večanje ponudbe trajnostnih izdelkov in posledično ozaveščanje kupcev o pomembnosti bolj trajnostnega načina življenja.

Letos bomo med drugim začeli s postopkom uvedbe mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001, ki zagotavlja načrtno povečevanje energetske učinkovitosti, učinkovito upravljanje potencialnih prihrankov s tega področja in izvajanje ustreznih ukrepov na področju upravljanja z energijo. V večje število naših poslovalnic bomo namestili tudi stiskalnice za karton in folijo, ki zaposlenim v prodaji pomagajo optimizirati ločevanje in odstranjevanje odpadne embalaže, tj. prozorne in barvne folije ter karton, ki se vrne v naše skladišče in nato odproda. Ker se kot trgovec zavedamo vpliva plastike in plastične embalaže na okolje, bomo v tem poslovnem letu še več poslovalnic opremili s polnilnico za detergente, ki jo trenutno stranke lahko najdejo v dm prodajalni na Rudniku (Jurčkova cesta 224, Ljubljana). Tako bomo strankam omogočili, da skupaj z nami zmanjšajo količino odpadne embalaže v okolju.