Center za razvoj karier | Majdi Kosi |
Ali je naključje, da so se v okviru ALUMNI kluba prvič sestali diplomanti logistike? Ne. Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se zavedajo, da je doseganje ciljev v podjetjih povezano z usposobljenostjo, kompetentnostjo in motivacijo posameznikov. To kljub svoji mladosti dokazujejo v okviru Centra za razvoj karier, ki je namenjen tako tistim, ki se na Fakulteti za logistiko formalno izobražujejo, kot tudi vsem, ki na fakulteti le pridobivajo, razširjajo, obnavljajo in posodabljajo znanja, potrebna za uspešnejše opravljanje dela. O pomenu sodelovanja s študenti in vzpostavljanja trajnih vezi s podjetji smo se pogovarjali z doc. dr. Ireno Gorenak in asist. Sonjo Mlaker Kač, ki skrbita za uspešno koordinacijo Centra za razvoj karier.

Kmalu zatem, ko je Fakulteta za logistiko v Celju dobila prve diplomante, je bilo jasno, da bo v želji po čim bolj uspešni sinergiji med podjetji in študenti potrebno vzpostavljati sodelovanje z diplomanti tudi vnaprej. Center za razvoj karier obsega dve veji: strokovno usposabljanje zaposlenih (pedagoških in nepedagoških delavcev) ter sodelovanje z diplomanti v okviru praktičnega usposabljanja in z gospodarstvom.
Cilj Centra za razvoj karier je s pomočjo diplomantov in ALUMNI kluba v prihodnosti razvijati bazo dobrih organizacij, primernih za opravljanje prakse, in tudi dobrih mentorjev za uspešno mentorstvo. V fazi nastajanja je tudi pomemben projekt vseživljenjskega učenja. V Centru lahko sodelujejo tako študentje, bivši študentje kot tudi ostali zainteresirani za pridobivanje novih znanj s področja logistike.

Raziskovalno-izobraževalna skupina LARS
V sklopu razširjanja raziskovalnega znanja na Fakulteti za logistiko deluje tudi LARS (Logistično akademsko raziskovanje in svetovanje), ki združuje najboljše študente z željo po raziskovanju ter sodelovanju pri različnih znanstvenoraziskovalnih projektih. Projektni tim je konec leta 2009 zaključil zelo odmeven projekt Analiza možnosti optimizacije kontrole s tehtanjem v centralnem distribucijskem centru Mercator – Slovenčeva. Namen projekta je bil analizirati segment kontrole mas RLC vozičkov, ki jih podjetje uporablja pri oskrbovanju prodajaln. Obdelava nekaj tisoč podatkovnih vnosov in uporaba pridobljenih znanj na realnem praktičnem primeru sta v obojestransko zadovoljstvo naročnika in izvajalcev dali zanimive in tvorne ugotovitve glede potencialnih prihrankov in povečanja pretočnosti procesa. S tem so v LARS napravili pomemben korak k tesnejšemu sodelovanju Fakultete za logistiko z gospodarstvom. Projekt je bil deležen pohval, ugotovitve pa so bile sprejete celo kot obvezno gradivo pri vodilnem kadru. Letos v okviru raziskovalno-izobraževalnega centra LARS poteka deset projektov z različnimi podjetji.

ALUMNI klub povezuje diplomante
Stik z diplomanti na vseh stopnjah Fakulteta za logistiko vzdržuje tudi v okviru ALUMNI kluba, namenjenega ohranjanju povezanosti in komunikacij med pripadniki vseh generacij diplomantov. ALUMNI klub povezuje akademsko znanje z gospodarstvom ter si prizadeva za strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov s fakulteto in spodbuja sodelovanje med okolji, v katerih delujejo.
V okviru praktičnega usposabljanja trenutno poteka okoli 80 projektov, ki sodijo v obvezni del študijskega programa. Obenem v Centru za razvoj karier stremijo k vzpostavitvi dolgoročnega odnosa s podjetji. Vsako leto je sodelovanju v projektih naklonjenih več podjetij in doslej študentje ob podpori mentorjev niso imeli težav z iskanjem podjetja, v okviru katerega spoznavajo študijsko področje v praksi. Nekatera izmed podjetij, s katerimi sodeluje večje število študentov Fakultete za logistiko, so Pošta Slovenije, Krka, Mercator, Slovenska vojska, Gorenje, Simbio in Splošna bolnišnica Celje. Študente vselej spodbujajo k spoznavanju prakse v različnih podjetjih, saj logistika ni le transport, ampak precej širše področje.
Rezultati lanske ankete o zaposljivosti študentov Fakultete za logistiko so pokazali, da pravzaprav ni nezaposlenih diplomantov, veliko pa se jih je odločilo za nadaljevanje študija. Pozitiven podatek je tudi, da diplomanti relativno hitro najdejo delodajalca, v nekaterih primerih pa zaposlitev najdejo prav v podjetju, v katerem so opravljali praktično usposabljanje. Podjetje ima tako možnost potencialnega zaposlenega spoznati že med njegovim študijem in eden izmed ciljev Centra za razvoj karier je, da poskušajo vzpostaviti vez med diplomanti in podjetji, v katerih lahko izrazijo kar največ svojih potencialov.