dr. Bojan Rosi. Foto: Nataša Müller.dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Trendi v logistiki so močno povezani s splošnimi poslovnimi trendi v svetu – globalizacijo, individualizacijo ponudbe, večanjem pomena IT-ja ter uvajanjem okolju prijaznih storitev. Močna globalna konkurenca, zmeraj krajši življenjski cikli proizvodov, povečana kompleksnost in variabilnost proizvodov ter močnejši in bolje informirani kupci vključno z nujo po nižanju okoljskih vplivov zahtevajo uvedbo novih poslovnih modelov tudi v logistiki. Kakovost, marketing in logistika bodo bistveni za povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev posameznih podjetij. Za logistični sektor bo tako postalo še bolj pomembno da bo prilagodljiv, da prepozna bistvene spremembe v poslovnem okolju, da se nanje odzovejo in hitro implementira rešitve.