Andrej Klobasa. Foto: Boštjan ČadejAndrej Klobasa, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Slovenski transport je v upadanju. V Sloveniji v tem trenutku primanjkuje najmanj 4.000 voznikov, v Avstriji jih primanjkuje 20.000, v Nemčiji 60.000. V Avstriji ima voznik za enake prispevke 300 EUR večjo plačo kot pri nas. Naši prevozniki so v večini že vsi odšli v Avstrijo. Imamo tuje voznike, ki Slovenijo stanejo. Tuji prevozniki, ki se pri nas registrirajo, tako iz bivših jugoslovanskih republik kot iz Ukrajine, Rusije, imajo svoj naslov na poštnem nabiralniku. Vsi ti ljudje so slovenskim avtoprevoznikom nelojalna konkurenca. Država ne opravlja nadzora. Logisti, velike korporacije so se od leta 2008 le še širile, avtoprevoznikov pa je vedno manj. Leta 2008 je bilo na Obrtni zbornici registriranih 13.000 avtoprevoznikov, danes nas je manj kot 4.000. Ostali so propadli, ker so tuji prevozniki vozili pod ceno in ker država ni opravljala nadzora. Slovenska policija, Finančna uprava RS in Slovenski prometni inšpektorat ne delujejo. Furs nima pooblastil, policija v Celju je kaznovala tri tuje avtoprevoznike, drugod se ni zgodilo nič. Pozivam odgovorne, da enkrat opravijo 24 urni nadzor nad prevozniki, ki naj traja vsaj teden dni. Posledica bo, da 50 % tujih prevoznikov ne bo imela več vstopa v Slovenijo, ker ima večina neurejene, neprave dokumente.

Drugi tir potrebujemo nujno, drugače bodo Avstrijci prevzeli ves tovor. Cene prevozov na trgu ne pokrivajo stroškov ravno zaradi tujih prevoznikov. Tudi infrastruktura za prevoznike (ceste, mostovi, omejitve prometa, …) je pereča tema. Na vsaki cesti prevozniki plačamo polno registracijo, nikjer pa ne smemo voziti. Če ne bomo skupaj nekaj naredili, bo slovenski avtoprevoznik hiral naprej tako kot do sedaj.