Transportna embalaža

| Avtorica: Urška Košenina |


Marko Krmac, direktor podjetja K2 PAK d.o.o., pravi, da je njihovo poslanstvo in hkrati izziv cenovno ugodna, neoporečno zaščitna in večkrat uporabna embalaža. Dodaja, da z vse bolj razumno (u)porabo surovin, potrošnih materialov in energije prispevajo k zmanjševanju stroškov ter k vzajemni odgovornosti pri ravnanju z okoljem. Med pandemijo bistvenih motenj v oskrbovalni verigi niso imeli. Trenutno pa vidi največje težave v stabilnosti cen. Reciklabilnost je pomembna, ampak ne ključna, ker je na prvem mestu zaščita izdelka. Če je potrebno uporabiti poleg polipropilenskih plošč še druge materiale, se jih mora uporabiti. Trenutno z dobaviteljem razvijajo plošče iz materialov večinoma organskega izvora, ki bi bile primerne za kompostiranje. Glede zmanjšanja porabe energije nimajo veliko možnosti, nameravajo pa v letošnjem letu postaviti manjšo fotovoltaično elektrarno.


Med pandemijo ste dobro poslovali, napovedi o gospodarski rasti so bile ugodne, čeprav so se kazale motnje v oskrbovalnih verigah. Razmere za poslovanje pa postajajo zaradi dražjih energentov, pomanjkanja materialov in surovin, dolgih dobavnih rokov vse zahtevnejše. Kje so ovire najvišje, kako poslujete, kaj pričakujete do konca leta? Kaj je z oskrbo surovin?

Moram vam priznati, da takega poslovanja med pandemijo nismo pričakovali. Po prvem zaprtju so bile napovedi kar pesimistične. Potrebno se je bilo prilagoditi na novo realnost in vztrajati. V podjetju smo kot ostali uvedli priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in upali, da nam ne bo potrebno zapreti podjetja. Med pandemijo bistvenih motenj v oskrbovalni verigi nismo imeli. Drugače pa je bilo z lansko pomladjo, ko so se cene v kratkem obdobju zelo povišale. V določenem trenutku smo imeli dobavne roke dvakrat daljše.

Kaj je to pomenilo?

To nam je povzročilo kar nekaj dodatne komunikacije s strankami in dobavitelji. Glede na to, da je to globalni pojav, so to stranke sprejele. Dobavni roki pri naših dobaviteljih so se od lanske jeseni normalizirali, tako da trenutno nimamo težav pri oskrbi materialov. Največje težave vidim v stabilnosti cen. Iz meseca v mesec se vse draži, zaradi tega smo skrajšali veljavnost naših ponudb. Prva polovica leta je bila kar uspešna, trenutno pa se čuti predpoletno ohlajanje, tako da je druga polovica leta nepredvidljiva.

Vaša transportna embalaža multiway za večkratno uporabo je steber vaše zelene razvojne vizije. Kaj ji daje konkurenčno in dodano vrednost na trgu? Ali ste kot podjetje, ki si prizadeva za zeleno identiteto, na trgu za to nagrajeni? Postaja za kupce poleg cene pomembno, če se lahko embalaža večkrat uporabi, če je manj ogljična, če se lahko v celoti reciklira? Je razlika med prodajo na domačem trgu in pri izvozu?

Vzpostavitev sistema za transportno embalažo za večkratno uporabo je zahteven projekt na začetku. Zahteva kar nekaj usklajevanja med vsemi deležniki. Najlažje so to lahko izpeljala podjetja iz avtomobilske branže, saj imajo redne odnose z njihovimi strankami in dobavitelji ter na razpolago dovolj resursov. Naš proizvod je zelo specifičen, vendar v zadnjem obdobju opažamo, da se tudi pri drugih branžah pojavlja potreba po povratni embalaži. Reciklabilnost je pomembna, ampak ne ključna, ker je na prvem mestu zaščita izdelka. Če je potrebno uporabiti poleg polipropilenskih plošč še druge materiale, se jih mora uporabiti. Informacij o ogljičnosti embalaže trenutno naše stranke ne potrebujejo. Vsekakor, če se da embalažo pri vrnitvi zložiti, lahko rečemo, da je manj ogljična. Razlike v tem delu med domačim in tujim trgu zaenkrat ni.

Kaj pripravljate v vašem razvojno-raziskovalnem oddelku, ki je specializiran za industrijsko embalažo in snuje nove materiale in izdelke. Kakšno embalažo kupci najbolj kupujejo, katere zahteve pri snovanju in razvoju transportne embalaže morate najbolj upoštevati? Dizajn, materiale, celostne rešitve?

Trenutno z dobaviteljem razvijamo plošče iz materialov večinoma organskega izvora, ki bi bile primerne za kompostiranje. Ta material bi bil primeren za embalažo za enkratno uporabo, vendar je kar nekajkrat dražji. Upoštevati moramo vse naštete zahteve, poleg tega pa sta pomembni tudi ergonomija in varnost embalaže.

Materiali, ki jih uporabljate za svojo embalažo, so enoslojne plošče, strukturirani polipropilen, tekstil, industrijski tekstil, branopac zaščita in razni dodatki. Enoslojne plošče iz raznih ekstrudiranih plastik omogočajo stoodstotno reciklažo. Za katere vrste embalaž jih uporabljate, za katero industrijo in ali je že vaš material reciklat?

Vse polipropilenske plošče, ki jih uporabljamo, omogočajo stoodstotno reciklažo. Uporabljamo jih predvsem za satovja, vmesnike in škatle. Predvsem v avtomobilski industriji. V glavnem uporabljamo material črne barve, ki vsebuje vsaj 50 % reciklata. Ta je tudi najugodnejši. Za navadne vmesnike se lahko uporablja 100 % reciklat.

Tudi polipropilen je rešitev za okolju prijazno recikliranje. Kakšen razpon uporabnosti ima, v katerih vaših embalažah ga najdemo? Ali so vsi materiali, ki jih uporabljate, reciklabilni?

Polipropilen kot plastika je zelo uporaben in ni zahteven za recikliranje. Seveda obstajajo različni polipropileni za različne aplikacije, brizganje ali ekstrudiranje, imajo različne lastnosti. Reciklat polipropilena za naš osnovni material je poseben in na trgu ga ni dovolj, zato je kar visoko povpraševanje po našem mletju. V veliki večini uporabljamo ekstrudirane polipropilenske plošče za izdelavo naših izdelkov. V kolikor je embalaža narejena samo iz enega materiala, je 100 % reciklabilna. V kolikor pa je embalaža sestavljena iz več materialov, je potrebno najprej ločiti materiale in nato se lahko reciklira.

Pravite, da so pri večkratni uporabi embalaže vaši izdelki obstojni več let. Zakaj? Kaj pomeni to za vaše kupce in iz katere branže jih je največ?

Predvsem zato, ker je osnovni material plastika. Največji greh je plastiko uporabiti za enkratno uporabo. Obstojnost plastike omogoča njeno večkratno uporabo in v kolikor se z njo dobro ravna, se jo lahko uporablja več let. V avtomobilski industriji, za katero največ delamo, je želja, da embalaža zdrži 7 let. Vsekakor je potrebno upoštevati še človeški faktor, torej ravnanje z embalažo med manipulacijo.

Kaj je inovativno pri vaši MULTIWAY omari?

Koncept tovrstne embalaže se je razvil iz treh razlogov – optimizacija logistike, eliminacija odvečne embalaže, ergonomija delovnega mesta. Z uporabo koncepta embalaže Multiway dosežemo zelo velik učinek s prihranki, saj optimiziramo tako interno kot eksterno logistiko na relaciji dobavitelj kupec. Tak koncept embalaže ima direkten vpliv na dobavljanje izdelkov na samo linijo. Poleg tega je omara tako skonstruirana, da izdelek ne potrebuje dodatne zaščite, to so vrečke, pene. Zato na delovnem mestu ne potrebujemo dodatnega mesta za odpadno embalažo. Posledično zmanjšamo vpliv embalaže na okolje. Zelo pomemben vidik tovrstne embalaže je 100 % zagotavljanje ergonomije na delovnem mestu, kar pripomore k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Če seštejemo vse tri elemente, nepotrebna dodatna embalaža, optimiziranje logistike in zagotavljanje ergonomije je to direkten prihranek.

Dvižna omara (elevate omara)
Dvižna omara (elevate omara)

Kateri vaš izdelek je na trgu najbolj iskan in konkurenčen?

Mi nimamo standardnega izdelka, embalaža je narejena po meri izdelka, tako da je o najbolj iskanem izdelku težko govoriti. Lahko rečem, da so satovja najbolj iskana skupina in tu smo tudi najbolj konkurenčni. Pri enostavnih vmesnikih imamo veliko konkurenco pri izdelovalcih materiala.

Kako zmanjšujete porabo vode in energije v podjetju in kako količino odpadkov? Imate morda že kakšen trajnostni dokument, trajnostno zavezo?

Z zbiralnikom deževnice zmanjšujemo porabo pitne vode. Problem je, ker je letos na obali kar sušno obdobje. Glede zmanjšanja porabe energije nimamo veliko možnosti, nameravamo pa letos postaviti manjšo fotovoltaično elektrarno. Naš industrijski odpad meljemo in prodajamo. Ostane nam samo embalaža, s katero so zaščiteni naši materiali. V kolikor je v dobrem stanju, jo poskusimo uporabiti, če pa ne gre, jo ločujemo in oddamo pooblaščenim podjetjem.

Kateri so vaši najmočnejši trgi, kakšni so načrti za letos, izvoz, naložbe?

Najbolj smo prisotni na evropskem trgu. Največ izvažamo v Nemčijo (cca. 60 %) izvoza. Letos smo dobili novega večinskega lastnika. Ustanovitelj je svoj delež prodal nemškemu podjetju KTP Holding GmbH, ki je med vodilnimi evropskimi proizvajalci plastičnih paletnih sistemov. Skupaj lahko ponujamo celovite rešitve na področju povratne transportne embalaže. Glede na zahtevne razmere na trgih upamo, da bo poslovanje do konca leta stabilno. Letos načrtujemo nakup stroja za izrez pen, saj se nam povečujejo povpraševanja po kombiniranih embalažnih rešitvah.