Solarna vozila

| Avtor: Jože Volfand |


Tehnologija kolesnih elektromotorjev (in-wheel motors, tudi IWM), ki jo razvija Elaphe, se osredotoča na zmanjšanje porabe energije na nivoju celotnega vozila, kar se lahko doseže le s holističnim pristopom. Tako niso le dobavitelji motorjev in pripadajoče elektronike, ampak skupaj s proizvajalcem vozil sodelujejo pri oblikovanju in optimizaciji celotnega sistema od ideje do produkta, odgovarja Raphael Mutter, ki je odgovoren za trajnostni razvoj v podjetju Elaphe pogonske tehnologije. Na tak način sodelujejo tudi z ameriškim podjetjem Aptera Motors, s katerimi so podpisali zajetno pogodbo. Aptera Motors izdelujejo visoko učinkovite aerodinamične solarne avtomobile, ki predstavljajo eno izmed novejših inovacij električne mobilnosti.


Poleg Aptera Motors ima Elaphe partnerje po celem svetu. Povpraševanje po njihovih produktih skokovito narašča. Zato neprestano iščejo nove strokovne kadre, trenutno na področju elektronike, strojne obdelave, proizvodnje, vodenja projektov in drugih.

Z ameriškim podjetjem Aptera Motors, ki izdeluje solarna vozila, ste podpisali pogodbo, ki ne vključuje le dobave vaših kolesnih elektromotorjev, pač pa tudi širitev proizvodnje v Sloveniji. Kako je prišlo do posla in kaj pomeni za vaš razvoj?

Elaphe deluje na področju kolesnih elektromotorjev že od začetnih raziskav v 80-ih letih 20. stoletja, začetki zgodbe z Aptero pa segajo že v leto 2010. Takrat smo se začeli pogovarjati o podobnem vozilu, kot je zdaj pripravljeno na začetek serijske proizvodnje. Ti dve informaciji lepo ponazarjata, kako ključen je čas pri vstopu na trg. Danes opazujemo porast zanimanja za visoko energijsko učinkovita in aerodinamična vozila s poudarkom na izboljšani arhitekturi vozila in zmanjševanju ogljičnega odtisa. Temu v prid govorijo tudi številne nacionalne, evropske in globalne spodbude ter regulative, ki se osredotočajo na implementaciji trajnosti na vseh nivojih razvoja in življenskega cikla vozila.

Kaj je pretehtalo za takšen dogovor z ameriškim podjetjem – vaš inovativni razvoj kolesnih elektromotorjev, znanje visokotehnološkega podjetja, kot je vaše, okoljske prednosti vašega proizvoda posebej energetska učinkovitost, novi produkti in rešitve, ki jih ponujate proizvajalcem avtomobilov? Je solarno vozilo alternativa klasičnim električnim vozilom?

Gre za sodelovanje, ki je rezultat nekajletnega tesnega sodelovanja, saj posebej za njih razvijamo prilagojene kolesne elektromotorje, ki so specifični za njihovo vozilo in njihove potrebe. Poleg tega motorje pri nas tudi testiramo glede njihove zmogljivosti in odpornosti na različne okoljske pogoje. Pri celotnem procesu je ključna naša ekipa, ki jo glede na neprestano povečevanje projektov temu primerno širimo. Trenutno iščemo okrepitve na področju elektronike, strojne obdelave, proizvodnje, vodenja projektov in drugo – več na https://in-wheel.com/en/careers/.

Kaj je vaša poslovna identiteta?

Osredotočamo se na okreten (agile) in prilagodljiv razvoj, saj si iskreno želimo izboljšati mobilnost prihodnosti in sodelovati s strankami, ki jim je tako kot nam mar za naš planet in ljudi na njem. V Elaphe ustvarjamo smiselne vsebine in se osredotočamo na tiste, ki so koristne za celotno družbo in okolje. S tem mislim tudi na globalni vpliv, ki ga posledično prinašajo naše rešitve.

Vaš razvojni fokus je e-mobilnost?

Ne samo e-mobilnost, ampak predvsem inovacije znotraj tega področja. Z Aptero si tako na primer delimo motivacijo za izboljšanje transporta s prostorsko in energetsko bolj učinkovito platformo. Ta je zaradi inovativne pripadajoče elektronike tudi bolj varna in inteligentna. Bi pa na tem mestu še enkrat rad poudaril, da je bistvena optimizacija celotnega vozila pri razvoju od spodaj navzgor (bottom-up approach).

Tudi pri solarnih vozilih?

Seveda, ena od inovacij e-mobilnosti so zagotovo solarna vozila, saj s polnjenjem preko solarnih panelov vozniku zmanjšujejo čas polnjenja in omogočajo polnjenje vozila tudi na parkirišču ter s tem zmanjšujejo odvisnost od polnilne infrastrukture. Vozila na sončni pogon nagovarjajo specifično stranko, torej tako, ki se poistoveti z zgodbo in doprinosom te tehnologije in ki želi aktivno prispevati k zmanjševanju ogličnega odtisa. Verjamemo, da lahko v prihodnje pričakujemo vse več tovrstnih strank in posledično tudi povečan razvoj vozil z manjšo porabo in boljšim energetskim izkoristkom.

Kakšen razvojni izziv je za vaše podjetje sodelovanje z ameriškim podjetjem, ki je izdelovalec solarnih vozil? V enem izmed intervjujev ste dejali, da imajo pri razvoju pogonskih tehnologij baterije prednost pred vodikom? Zakaj?

Neodvisno od uporabe baterij ali vodika je naš fokus zmanjšanje ogljičnega odtisa vozila, kar lahko učinkovito dosežemo z vgradnjo naših kolesnih elektromotorjev. Ti so namreč zelo kompaktni, so vgrajeni neposredno v platišča koles, s čimer zapolnjujejo sicer neizkoriščen prostor v platišču. Poleg tega sproščajo prostor, kjer se sicer nahaja centralni motor, kar omogoča nove arhitekture vozil. Tako lahko oblikovalec vozil oblikuje manjša vozila ali pa oblikuje bolj prostorsko in energetsko učinkovit dizajn, odvisno od potreb končnega uporabnika.

Kam se usmerja avtomobilska industrija?

Opazimo lahko velik poudarek na področju razvoja baterij, kjer pa hkrati lahko opazimo številne izzive na področju uporabe surovin, recikliranja in varnosti. Kljub temu, da Elaphe proizvaja kolesne elektromotorje, svojim strankam občasno svetujemo tudi glede baterij, predvsem mislim na optimizacijo vozila kot celote.

Ena od inovacij e-mobilnosti so zagotovo solarna vozila, saj s polnjenjem preko solarnih panelov vozniku zmanjšujejo čas polnjenja in omogočajo polnjenje vozila tudi na parkirišču ter s tem zmanjšujejo odvisnost od polnilne infrastrukture.

Z Domelom ste sodelovali pri razvoju modularnega električnega skiroja, ki bi ga naj odlikoval inovativni koncept elektromotorja. Rezultat? Nova generacija električnih skirojev z enim polnjenjem premaga že 65 km razdalje. Možnosti?

Sodelovanje z Domelom je dober primer izkoriščanja sinergij za pospeševanje inovacij, med drugim tudi s povezovanjem dveh slovenskih visokotehnoških podjetij. Projekt z Domelom je bil del projekta Dreem, financiranega iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Fokus je bil na razvoju inovativnega brezkrtačnega motorja z visokim izkoristkom, inovativno konstrukcijo in tehnologijo, ki omogoča dolgo življenjsko dobo, tiho delovanje motorja in visoko snovno učinkovitost. Inovacijo in teoretično študijo koncepta je prispeval Elaphe, Domel pa je poskrbel za optimizacijo, tehnologijo in industrializacijo končnega produkta.

Rezultati?

Rezultati izdelanih vzorcev motorjev so zelo obetavni, sledijo pa nadaljnji razvojni koraki. Tako kot pri naši avtomobilski tehnologiji se je tudi ta inovacija začela na praznem listu papirja s ponovnim premislekom, kako bi lahko izdelali motor z dovolj visoko močjo za tovrstno aplikacijo, z nizko težo in velikim izkoristkom, kar vodi do izboljšanja motorne zmogljivosti in učinkovitosti.

Eko sklad je letos spremenil pogoje subvencioniranja električnih vozil. Do subvencije so upravičene fizične osebe, pravne lahko dobijo le odbitek DDV. Kako bi lahko v Sloveniji pospešili prodajo električnih in hibridnih vozil? Bo kriza v energetiki in njihova visoka cena vplivala na razvoj in prodajo e-vozil?

Stopnja uvajanja električnih osebnih vozil mora biti del celostnega načrtovanja preobrazbe, vključno z javnim prevozom, gospodarskimi vozili, gradnjo infrastrukture itd. Na trgu osebnih vozil se je avtomobilska industrija usmerila v smeri električnih vozil, torej vozil z minimalnimi emisijami. Menim, da se v splošnem povečuje sprejemanje električnih vozil pri končnih uporabnikih. Naš poudarek na povečanju globalne uporabe električnih vozil je oblikovanje privlačnih vozil z našimi strankami, kjer je ključna dodana vrednost za končne uporabnike vozila.

Podnebno ogledalo 2022 navaja, da je promet edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005 do 2020 povečale. Kaj prispevajo vaše tehnološke rešitve k zmanjševanju izpustov v prometu?

Večja učinkovitost pogonskega sklopa in možnost izboljšane aerodinamike vozila ter zmanjšanje skupne teže vozila bodo v nekaterih primerih zmanjšali porabo goriva na prevoženi km za 10‒20 %. Z učinkovitejšim vozilom je potreba po energiji in po kapaciteti baterije manjša, kar pozitivno prispeva k uporabi tovrstnih materialov. Tudi na ravni našega pogonskega sklopa zmanjšujemo porabo različnih surovin in dajemo poudarek tudi na recikliranju. Tehnologija kolesnih elektromotorjev sama po sebi prispeva k razvoju vozil z zmanjšanimi izpusti in s tem k povečevanju trajnostnega razvoja.

Primeri?

Dva tipična primera sta vozili naših strank. V obeh primerih gre za solarna avtomobila z velikim poudarkom na energetski učinkovitosti, aerodinamičnosti in smiselni arhitekturi, a z različnimi specifikami in tipom vozil. Prvo, že omenjeno, je podjetje Aptera Motors, ki je v osnovi trikolesnik, motocikel, in podjetje Lightyear, s katerim smo skupaj razvili najbolj učinkovit pogonski sklop na svetu za tip vozila sedan s 97% učinkovitostjo.

Delež OVE v prometu se vsako leto povečuje, cilj iz OP TGP je bila za malenkost presežen. A prav pri umeščanju solarnih objektov se zdaj že zatika, ker se lastniki sončnih elektrarn ne morejo priključiti na distribucijsko omrežje. Uresničuje se napoved, da omrežje v Sloveniji ni dovolj robustno za povečanje deleža OVE v končni rabi energije. Kaj bo z razvojem e-vozil?

Elektrifikacijo prometa bo treba sprejeti kot splošno strategijo, vključno s prilagajanjem odjema električne energije itd. V Elaphe se osredotočamo na zmanjšanje porabe energije električnih vozil. V prihodnosti lahko to vlogo odigrajo od omrežja manj odvisni koncepti vozil, kot je Aptera, vendar bo ključno povpraševanje slovenskega in evropskega trga.

Zakon o davku na motorna vozila in progresivni vezavi davka na emisije CO2 po mnenju nekaterih ni dovolj stimulativen za izbiro čistejših in električnih vozil. Kaj menite?

Na splošno, ne le pri davkih na emisije, so skriti stroški, ki jih plačuje okolje in posledično mi ter jih bodo še naši otroci, zelo podcenjeni ali pa sploh niso upoštevani. Gre za težko merljivo in nekoliko neoprijemljivo škodo, ki se kaže na širši lokalni ali celo globalni ravni. Tu je potrebno sodelovanje in razumevanje vseh deležnikov. Celotna družba bo morala narediti še več korakov, če bomo hoteli take stvari obravnavati celovito. Poleg širjenja zavedanja o tem se skupaj z našimi strankami osredotočamo na uvajanje inovativne tehnologije, ki zmanjšuje negativne posledice. Verjamemo, da je vrednost prihajajočih električnih vozil vedno bolj prepričljiva za končne uporabnike neodvisno od državnih spodbud. Seveda pa spodbujamo in pozdravljamo vse spodbude, ki upoštevajo celo verigo razvoja in uporabe končnih izdelkov.

Kje je Slovenija s trajnostno mobilnostjo v primerjavi z Evropo in kje so največje možnosti?

Čeprav smo aktivni predvsem na področju elektrifikacije osebnih vozil, se zavedamo, da trajnostna mobilnost presega to področje. Na področju zmanjšanja emisij in ekološkega odtisa, kar je povezano z implementacijo pametnih intermodalnih mobilnostnih rešitev, ima Slovenija vsekakor prostor za izboljšave. Na višji ravni je največji vpliv, ki bi ga Slovenija lahko imela na tem področju, zagotavljanje ugodnih pogojev poslovanja za podjetja s pozitivnim globalnim učinkom. Elaphe je bil že v zgodnjih 2000-ih aktiven pri razvoju politik za prehod na električno mobilnost in obnovljivo energijo. To je bil del naših raziskav in strategije za večjo ozaveščenost o teh temah. Podprli smo oblikovanje več politik, kot je subvencija za nakup električnih vozil, in izobraževali ključne oblikovalce politik o pomenu prehoda na novo mobilnost. Veseli smo, da se stvari premikajo v tej smeri in da obstaja veliko ljudi in organizacij, ki to promovirajo in delajo enako.

Na področju zmanjšanja emisij in ekološkega odtisa, kar je povezano z implementacijo pametnih intermodalnih mobilnostnih rešitev, ima Slovenija vsekakor prostor za izboljšave. Na višji ravni je največji vpliv, ki bi ga Slovenija lahko imela na tem področju, zagotavljanje ugodnih pogojev poslovanja za podjetja s pozitivnim globalnim učinkom.

Kdo lahko največ stori za manj izpustov CO2 in za vzdržen razvoj – človek ali tehnologija?

Vsekakor ljudje. Delujemo pa na različne načine in na več vsebinah. Kot podjetje spodbujamo razmišljanje o vplivu človeka oz. potrošnika, ki s svojimi dejanji in odločitvami na različne načine vpliva na razvoj sveta. Jedrno delo podjetja je vendarle tudi konkretno, v našem primeru inovacije in tehnologija, ki je odličen pomočnik pri spodbujanju trajnostnega razvoja. Uspešno in celostno preobrazbo pa bodo morali ljudje razumeti in podpreti. Zavest o ekoloških temah je v Sloveniji precej visoka, kar je dobro izhodišče za uvajanje trajnostnih tehničnih rešitev.

Vaši načrti? Zdaj ste na globalnem trgu že zelo prepoznavno visokotehnološko podjetje v panogi, ki mora biti izrazito usmerjena v povsem drugačno razvojno paradigmo. Koliko časa bodo še na cestah motorji z notranjim izgorevanjem glede na to, da EU pri tej odločitvi ni enotna?

Medtem ko je smer industrije na splošno jasna in v skladu s politiko EU, bo prehodno obdobje nedoločeno. Velik del novih osebnih avtomobilov bo v Evropi elektrificiranih do leta 2030, vendar ostajajo izzivi za potovanja na dolge razdalje in razvoj električnih tovornjakov in drugih težjih vozil. Ostaja več na pol komičnih vizij prihodnosti, tudi take, kjer bodo fosilna vozila omejena v posebnih rezervatih ali za ta namen narejenih dirkališčih. Ampak pravzaprav ne gre toliko za konkretne datume in deleže, predvsem gre za trend v smeri razvoja novih, bolj trajnostnih vozil in sistemov, ki v ospredje postavljajo tako dobro človeka kot dobro našega planeta.