Energetske rešitve

| Avtorica: Tanja Pangerl |


Vse več posameznikov, podjetij in občin se odloča za energetske rešitve, ki jim omogočajo energetsko neodvisnost in s tem manjše stroške za elektriko. Kot pravi Jure Šacer, direktor podjetja Termo Shop d.o.o., je povečano povpraševanje po obnovljivih virih energije povsod po EU. Rast povpraševanja je ponekod v zadnjem mesecu narastla kar za več kot 250 %. Njihov paradni konj je kombinacija toplotne črpalke in sončne elektrarne, ki pa ju povezujejo tudi v celovit energetski sistem. Prehod v nizkoogljično družbo uresničujemo z zgledom – trenutno je njihovo podjetje več kot 96 % energetsko samozadostno. Pri energetsko samooskrbnih skupnostih je največja priložnost v izkoristku vseh ustreznih strešnih površin, saj gre pri tem za najmanjši poseg v okolje.


Jure Šacer, direktor podjetja Termo Shop d.o.o.
Jure Šacer, direktor podjetja Termo Shop d.o.o.

Vaša vizija je povezovanje obnovljivih virov energije. Gre predvsem za kombinacijo toplotne črpalke in sončne elektrarne. Kako uresničujete to vizijo?

Trenutno so toplotne črpalke in sončne elektrarne naš paradni konj oziroma zmagovalna kombinacija za stranko, saj vodita v energetsko neodvisnost. Rešitvi se med seboj učinkovito povezujeta, hkrati pa strankam prinašata dolgoročne prihranke, ker gre za naložbo, ki jo odplačujejo s prihranki. Naša vizija pa je širša, zato se trudimo slediti vsem trendom prihodnosti. Stranke želimo celostno energetsko preobraziti in jim tako zagotavljati najvišje prihranke in energetsko neodvisnost. Sončna elektrarna in toplotna črpalka se ne povezujeta več samo med seboj, temveč se jima vse bolj priključujejo rešitve za shranjevanje energije, sistemi za hlajenje, prezračevanje itd.

Na trgu je tudi zaradi visokih cen energije izjemno povpraševanje po sončnih elektrarnah. Tudi pri vas?

Res je, tudi pri nas je povečano število povpraševanj. Potenciala in povpraševanj je precej več, kot mu lahko kvalitetno sledimo, zato smo kdaj primorani tudi koga zavrniti.

Lahko izpostavite kakšen konkreten projekt?

Projektov je ogromno na segmentu fizičnih strank, pa tudi drugih je veliko, saj tedensko v povprečju zmontiramo že okoli 23 sončnih elektrarn (SE) in okoli 25 toplotnih črpalk (TČ). Prav tako izvedemo tudi okoli 12 večjih projektov celovite energetske preobrazbe. Izpostavil bi projekte Istenič, Marovt in Hotel Prebold. Pri vseh projektih so poleg zmagovalne kombinacije (TČ + SE) dodane tudi ostale energetske rešitve, ki jih povezujemo v celovit energetski sistem, to je hlajenje, prezračevanje, baterijski hranilniki, polnilnice …

Kdo so vaši naročniki in za kako velike projekte, objekte gre?

Naši kupci so v 45 % fizične osebe, 36 % predstavljajo poslovni subjekti (B2B), ki potrebujejo celovito energetsko preobrazbo, 19 % pa naši partnerji v tujini. Projekti so različnih velikosti, od nekaj 1.000 evrov do nekaj 100.000 evrov. V načrtu je še za nekaj mio evrov investicij. Da si boste lažje predstavljali velikost projektov, bi izpostavil dve podjetji, in sicer podjetje Aklimat d.o.o. in podjetje Marovt group d.o.o., kjer smo tudi njihov energetski partner. V podjetju Aklimat smo izvedli celovit energetski pregled in zastavili rešitev za celovito energetsko preobrazbo. Postavili smo 300-kilovatno sončno elektrarno po shemi PX3, potratno ogrevanje s kurilnim oljem, na leto so ga porabili 35 tisoč litrov, smo zamenjali z najsodobnejšim sistemom ogrevanja s 190-kilovatno toplotno črpalko zrak/voda. Z dodatnimi izmenjevalci smo zajeli še odpadno toploto in jo prenesli na sistemski zalogovnik za ogrevanje sanitarne vode, namestili električno polnilnico ter izpeljali celoten postopek prijave na javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022. Naložbo bodo v podjetju pokrili v manj kot šestih letih. Vse smo naredili z lastnimi strokovnjaki.

V podjetju Marovt group d.o.o. smo na vseh njihovih strehah na več lokacijah namestili sončne elektrarne v skupni velikosti cca. 1 MWp. Celovito vzdržujemo vse njihove sisteme prezračevanja, ogrevanja in hlajenja. Skupno smo zaznali ogromne energetske potenciale tudi na potratnem ogrevanju, rekuperaciji odpadne toplote, na področju shranjevanja energije in mobilnosti.

V podjetju Aklimat so postavili 300-kilovatno sončno elektrarno po shemi PX3.
V podjetju Aklimat so postavili 300-kilovatno sončno elektrarno po shemi PX3.

Kako ocenjujete odločitev, da novih subvencij za fotovoltaiko ne bo do jeseni?

Menimo, da bi bilo odlično, če bi lahko nepovratna sredstva za prebivalce zagotovili tudi za to vmesno obdobje, ko jih ni bilo oziroma jih še ni. Kot so to npr. naredili pri subvencijah za toplotne črpalke, kjer so pri ponovno odprtem pozivu zajeli tudi obdobje, ko je bil prejšnji javni poziv zaprt.

Pravite, da energetska preobrazba zajema več kot le toplotno črpalko in sončno elektrarno. Kako uresničujete prehod v nizkoogljično družbo, kjer so učinkovite energetske rešitve ključnega pomena? Kakšni so trendi na področju trajnostnih energetskih rešitev?

Prehod v nizkoogljično družbo uresničujemo z zgledom, kajti vse kar prodajamo tudi sami živimo. To pomeni, da smo v podjetju samooskrbni in samozadostni. Veliko pove tudi dejstvo, da ne živimo samooskrbno le kot podjetje, temveč ima tudi veliko število naših zaposlenih v svojih domovih nameščene naše izdelke. Trenutno smo v podjetju več kot 96 % samozadostni. Imamo toplotne črpalke za ogrevanje, učinkovito hlajenje in prezračevanje, sončno elektrarno, tri hranilnike energije. Vozni park smo nadgradili z električnimi avtomobili in seveda temu primerno tudi električnimi polnilnicami. Vse sisteme povezujemo v skupno platformo, kjer smo tudi aktivni odjemalec. Tako ne le sledimo trendom energetskih rešitev, temveč jih sami najprej stestiramo in nato tudi živimo.

Kakšno konkurenčno prednost dajejo na trgu celovite energetske rešitve, ki omogočajo energetsko samozadostnost in učinkovito rabo energije v času vse večje podražitve energentov? Kakšne izzive in kakšne priložnosti vam to prinaša?

Energetske rešitve ne prinašajo samo konkurenčne prednosti, ki jo predstavljajo kot nabor celovitih energetskih storitev, temveč, glede na stanje, ki smo mu danes lahko priča, lahko takšne rešitve pri strankah velikokrat pomenijo tudi pogoj za obstoj. Energetska samozadostnost jim omogoča, da lahko obvladujejo stroške in se tako ukvarjajo s svojim razvojem ter poslanstvom. V današnjih časih in časih, ki prihajajo, je vse bolj pomembna energetska neodvisnost od gibanja cen na trgu, kar kupcem prinaša varnost, in energetsko samozadostnost.

Vse več občin se odloča za namestitev sončnih panelov na javnih objektih. Kje vidite največ možnosti za večjo uporabo sonca in za razvoj energetsko samooskrbnih skupnosti?

Ta odločitev je pričakovana iz ekonomskega, ekološkega in energetskega vidika. Največja priložnost je v izkoristku vseh ustreznih strešnih površin, saj gre za najmanjši poseg v okolje. Velike priložnosti vidimo tudi v povezovanju skupnosti in v sistemih, ki bodo omogočili, da povsod, kjer se energija proizvaja, obstaja možnost, da se tam tudi porablja. To ima namreč pozitivne učinke na naše omrežje, ki vedno bolj predstavlja težavo.

Prisotni ste tudi na evropskih trgih, kjer ste prepoznani in cenjeni kot proizvajalec kakovostnih izdelkov in prvovrstnih storitev. Javna agencija SPIRIT Slovenija vas je izbrala za najboljšega izvoznika v letu 2021. Kateri so vaši ključni strateški trgi in po katerih rešitvah je največ povpraševanja? Kako si na tujih trgih prizadevajo za energetsko preobrazbo v primerjavi s slovenskim trgom?

Naš strateški trg je celotna EU. Sicer se EU po posameznih tržiščih precej razlikuje, vendar je v zadnjem času zaznati izredno povečano tendenco po obnovljivih virih energije in zamenjavi plina. To lahko opazimo praktično na vseh tržiščih, tako da bo gledano kratkoročno zelo težko zadostiti vsem povpraševanjem. Veliko pove podatek, da je ponekod rast povpraševanj le v zadnjem mesecu narastla za več kot 250 %.

Nenehno investirate v razvoj novih tehnologij, imate tudi lasten merilni laboratorij za preizkušanje toplotnih črpalk, v katerem lahko simulirate temperature do -30 °C. Kakšne so tehnologije prihodnosti in kakšno vlogo ima pri tem digitalizacija, umetna inteligenca? Kako dosegati vse večjo energetsko učinkovitost toplotnih črpalk in njihovo dolgo življenjsko dobo?

Prihodnost vidimo predvsem v razvoju TČ z uporabo okolju prijaznejših hladiv (npr. R290). Prav tako bi, gledano z vidika tehnologije in umetne inteligence, prineslo velik napredek možnost prediktivnega vodenja TČ, kar pomeni, da bi bila prilagojena oziroma bi delovala glede na strankine navade. Večjo energetsko učinkovitost ter daljšo življenjsko dobo bi lahko dobili z razvojem termoelektrične TČ (npr. Peltier).

V letu 2020 ste postali edini pooblaščeni ogrevalni partner družbe Mitsubishi Electric v Sloveniji. Za kakšno sodelovanje gre in kako lahko to pripomore k uresničevanju vaše vizije?

Gre za strateško partnerstvo na področju razvoja in prodaje toplotnih črpalk, ki nam omogoča dostop do tehnologij, ki so načeloma rezervirane za proizvajalce, ki v razvoj tehnologije toplotnih črpalk vlagajo nekaj 10 ali celo 100 mio EUR na leto. Tega si manjši igralci na trgu enostavno ne morejo privoščiti. Prav tako je partnerstvo pomembno, kajti gre za strateškega partnerja na področju dobave nekaterih ključnih komponent, kar nam omogoča bolj optimizirano dobavno verigo in hkrati boljše zagotovilo, da bodo nekatere komponente sploh na voljo, saj se v zadnjem času kaže tendenca pomanjkanja določenih komponent na trgu.

V Šempetru v Savinjski dolini, kjer je sedež vašega podjetja, boste konec leta začeli z gradnjo nove poslovne stavbe. Razvojna naložba?

Gradnja bo potekala v občini Žalec, saj v Šempetru nismo našli primernega zemljišča. Nova zgradba bo prikaz tega, kako je možno vse najnovejše tehnologije integrirati na praktični ravni. Tako na področju ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, pa tudi na področju proizvodnje in shranjevanja električne energije v zgradbi. To pomeni, da bo predvidoma popolnoma samozadostna. Naša zgodba izhaja iz misije, da ne samo sledimo, ampak tudi gradimo prihodnost. Zato se neprestano posvečamo razvoju in potrebam na trgu ter sočasno tudi preverjamo oziroma testiramo naše proizvode in ideje. Že leta 2008 smo sprejeli odločitev, da bo električna energija edini vir v našem podjetju. Najprej smo izvedli ukrepe celovite energetske sanacije in vsa svetila v naši poslovni stavbi zamenjali z LED-lučmi, dodatno izolirali fasado stavbe in streho, prenovili vsa okna in vrata v objektu, za ogrevanje in hlajenje namestili toplotno črpalko tipa zemlja-voda in zamenjali vse električne motorje z bolj učinkovitimi. Sončno fotonapetostno elektrarno smo namestili konec leta 2012 in še za las ujeli takrat najbolj ugodno podporno shemo za obnovljive vire energije, t. i. »feed in« tarifo. Elektrarna letno proizvede okoli 40.000 kWh, kar pomeni, da smo že dve leti kasneje 93 % letne porabe energije pokrili z lastnim obnovljivim virom energije. Investicija v elektrarno se nam je povrnila v približno šestih letih.

In kako naprej?

Nenehno testiramo nove stvari, jih povezujemo, spremljamo učinke in iščemo ustrezne podporne sheme. Smo nekakšen Living Lab. Lansko leto smo opazili še večji potencial v menjavi sheme in priključitvi na tako imenovano PX3 shemo. V podjetju imamo tudi električno polnilnico in električne avtomobile, pa smo še vedno skoraj samozadostni. Poraba je cca. 50.000 kWh, lanska proizvodnja pa je 46.000 kWh. Tako smo poskrbeli za lasten najsodobnejši obnovljiv elektroenergetski vir, hkrati pa dolgoročno stremimo k ogljični nevtralnosti.