Krožna praksa in razvoj

| Avtor: Franci Novak |


Eden izmed načinov, s katerim v družbi Trimo spremljajo kazalnike ciljev trajnostnega razvoja, je metoda ocene življenjskega cikla izdelkov (LCA). S tem pa jim je uspelo integrirati trajnostni razvoj v jedrno dejavnost podjetja.


V družbi rezultate analize LCA predstavijo v EPD (ang. Environmental Product Declaration) dokumentu. V tem dokumentu so predstavljeni podatki rezultata LCA analiz za vsako od treh skupin produktov. Tako lahko stranke v EPD dokumentu zasledijo, da so produkti družbe TRIMO do 99 % reciklabilni glede na konec življenjske dobe izdelka in da je, glede na tip produkta, lahko v nove izdelke vgrajenih do 56 % recikliranih materialov. Poleg podatkov o LCA analizi lahko stranka od družbe TRIMO pridobi informacije o certifikatih skladnosti podjetja po standardih ISO 9001, 14001 in 45001 in ostalih certifikatov glede na potrebo (saj so v TRIMO Group skupno pridobili več kot 1500 certifikatov v 23 državah) in skladnost z nacionalnimi zahtevami glede zagotavljanja zdravja. Glede na zahteve stranke, ki jo lahko tudi zanima vpliv fasadnega ovoja (fasade, strehe ali obojega) na okolje, ji v družbi TRIMO nudijo še podatek SRI (Solar Reflectance Index) za zunanje površine fasadnega ovoja, ki deluje kot kriterij, s katerim se ocenjuje vpliv ovoja stavbe na ti. »heat island effect« oziroma ogrevanje lokalnega okolja in eventuelno pregrevanje ovoja zaradi absorbiranega sončnega sevanja in posledično povečane potrebe po hlajenju objekta. S tem podatkom dodatno informirajo stranko o najboljši možnosti, da lahko še sama sprejme trajnostno odločitev. Enake podatke o izdelkih hranijo v interni evidenci, v kateri hranijo zapise o že nastalih projektih, ki lahko nekega dne postanejo vir recikliranega materiala za nov projekt. S tem že postavljajo smernice za gradbeno industrijo, kako oblikovati sistem krožne ekonomije.

Primer družbe TRIMO kaže, da je potrebno koncept trajnostnega razvoja vpeljati v vse organizacijske ravni podjetja, ob tem pa upoštevati zainteresirane deležnike. Usklajevanje vseh strani in razvojnih vidikov trajnostnega razvoja, kot so gospodarski, okoljski in družbeni vidik, pa je predstavljalo izziv. Rešitev tega izziva je lahko prav način uporabe koncepta trajnostne kulture vodenja v podjetju po merilih ESG.