Pripravljeni na 55 je sveženj, ki ga je EU predstavila julija letos, v katerem pripravlja revizijo svoje zakonodaje na področju podnebja, energije in prometa.
Cilj svežnja na več kot 3.000 straneh je tudi s številnimi novimi predlogi uskladiti zakonodajo z ambicijami razogljičenja za leti 2030 in 2050.

Na webinarju bomo na kratko predstavili:

 • revizijo sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), vključno z njegovo razširitvijo na ladijski promet, revizijo pravil za emisije iz letalstva in vzpostavitev ločenega sistema trgovanja z emisijami za cestni promet in stavbe
 • revizijo uredbe o porazdelitvi prizadevanj glede ciljev držav članic za zmanjšanje emisij v sektorjih zunaj EU ETS
 • revizijo uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF)
 • revizijo direktive o energiji iz obnovljivih virov
 • prenovitev direktive o energetski učinkovitosti
 • revizijo direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva
 • spremembo uredbe o določitvi standardov za emisije CO2 za avtomobile in kombinirana vozila
 • revizijo direktive o obdavčitvi energije
 • mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah
 • ReFuelEU letalstvo za trajnostna letalska goriva
 • FuelEU pomorstvo za zeleni evropski pomorski prostor
 • Socialni sklad za podnebje
 • strategijo EU za gozdove

Sklop predlogov za revizijo in posodobitev zakonodaje EU je tako širok, da se neposredno ali posredno dotika praktično vseh dejavnosti in sfer življenja. Čeprav so predlogi še v javni razpravi, dajejo jasne smernice prihodnjih politik in zakonodajnih zahtev.

Webinar je namenjen:

 • Vodstvenemu kadru (direktorji, poslovodstvo)
 • Menedžerjem za trajnostni razvoj
 • Menedžerjem za vodenje področja okolja
 • Menedžerjem za področje vodenja energetike
 • Vsem zainteresiranim za pregled nad svežnjem Pripravljeni na 55

Predava: mag. Vanesa Čanji, strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja, Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija

Udeležba na webinarju je bila brezplačna.

Datum izvedbe: četrtek, 9. 9. 2021, 9.-10. ura, spletna platforma Zoom

Kontakt za več informacij:

Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si

Sponzor webinarja:

Logo Port of Koper