V čem je čar lesa?
Zakaj je les material z izjemnim potencialom?
V Sloveniji to vemo ali ne?
Kako znižuje ogljični odtis in kako z lesom v krožnem gospodarstvu?
S kakšnim designom izdelkov v izvoz in kako do prepoznavne blagovne znamke?
Kako poslovati z najmanj stroški?
Kakšne poslovne priložnosti ponuja panogi evropski zeleni dogovor?

Z novo Strategijo industrijske politike je lesnopredelovalni industriji napovedan hitrejši, ambicioznejši razvoj. Tako bi naj do leta 2030 povečali predelavo lesa na tri milijone kubičnih metrov letno, kar bi povečalo njene prihodke na vsaj 2,5 milijarde. Tudi število zaposlenih naj bi močno povečali, vsaj na 15.000.

S trajnostno rabo lesa do zniževanja COemisij
Prispevki v prvem, teoretičnem delu priročnika Trajnostna raba lesa strokovno in s poudarki dokazujejo, kako s trajnostno rabo lesa znižujemo emisije CO₂. Pa tudi, da je les kot strateška surovina Slovenije, kot obnovljiv vir med neizkoriščenimi potenciali za trajnostni razvoj družbe. Priročnik želi dajati odgovore in spodbude na teoretski ravni in s primeri prakse.

Primeri najboljših slovenskih praks

K postopnemu preporodu lesne panoge in širšemu ozaveščanju javnosti o pozitivnih učinkih porabe lesa močno prispevajo razstave Čar lesa in Dan slovenskega lesarstva, osrednji nacionalni strokovni dogodek slovenske lesne industrije. V priročniku jih predstavljamo v poglavju o primerih praks. To so podjetja s konkurenčnimi izdelki za izvoz in usmeritvijo v zeleno, krožno in digitalno poslovanje.

Na konferenci smo priročnik predstavili v okviru priložnosti in izzivov prehoda v nizkoogljičnost in s primeri dobrih praks slovenskih podjetji.

Konferenca je bila namenjena investitorjem, arhitektom in projektantom, celotni vrednostni verigi trajnostne gradnje, gradbincem, obrtnikom, oblikovalcem z lesom, stroki, državnim organom in inštitucijam, šolam, zbornicam, združenjem in drugim za spreminjanje prakse in za izobraževanje na delavnicah.

Program:*

Uvodni pozdrav Andrej Čuš, državni sekretar na MGRT

Uvod:

 • Položaj panoge in priložnosti; Danilo Anton Ranc, Direktorat za lesarstvo, MGRT
 • Les v sklopu Pripravljeni na 55; mag. Vanesa Čanji, Fit media / Zelena Slovenija

Priložnosti in izzivi prehoda v nizkoogljičnost

 • Ponovna uporaba lesenih izdelkov – model krožnega gospodarstva; Barbara Šubic, M Sora, d.d.
 • Razvoj trajnostne blagovne znamke za bivanje brez emisij; Nataša Teraž Krois, Lumar ID, d.o.o.
 • Design thinking v lesni in pohištveni industriji; Jurij Dobrila, Društvo oblikovalcev Slovenije

Primeri dobrih praks

 • Riko Hiše, d.o.o., mag. Maruša Šeme: Gradnja prestižnih lesenih vil na degradiranem območju – The Lakes By Yoo
 • Alples, d.d., Franc Tolar: Mladinsko–otroška soba Magnet
 • Marles hiše, d.o.o., Breda Kušar in Maša Kosjek: Lesena okna
 • CBD, d.o.o., dr. Bruno Dujič: Leseni križno lepljeni (X-Lam) CLT ploskovni elementi za izvedbo trajnostnih masivnih konstrukcij
 • Gašper Premože: Unikatni leseni izdelki
 • Logotowood, Natja Jankovič: Lesen umivalnik

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na spletni problemski konferenci je bila brezplačna.

Datum izvedbe: četrtek, 21. 10. 2021, 9.00-11.30 ure, spletna platforma Zoom

OBVESTILO: 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Več informacij vam posredujemo naknadno, ob potrditvi prijave na spletno konferenco.

 

Kontakt za več informacij:

Urška Košenina
Vodja projektov
t: 03 42 66 706
e: info@zelenaslovenija.si

 

Fit media je priročnik o trajnostni rabi lesa izdala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktoratom za lesarstvo, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, s podjetji lesnopredelovalne panoge in z več strokovnimi inštitucijami v Sloveniji.

Organizatorji:

V sodelovanj z:

Akademija Zelena Slovenija