Kako lahko podjetja v svoje procese vključijo več OVE?

Kakšne finančne spodbude so na voljo za tovrstne naložbe?

Kaj podjetje pridobi z vpeljavo OVE v svoj sistem delovanja?

Celovito energetsko upravljanje podjetja z vključevanjem OVE ne izboljšuje le okoljskih kazalnikov podjetja, temveč prinaša tudi finančne učinke in dviguje ugled podjetja na trgu.

Na spletni konferenci so ključni predstavniki energetskega sektorja na področju OVE predstavili možnosti za več OVE v podjetju.

Komu je spletna konferenca namenjena? Menedžerjem, odločevalcem, energetskim strokovnjakom, strokovnjakom za trajnostni razvoj, investitorjem idr.

Zakaj? Predstavljeni bodo razpisi za sofinanciranje, nove zakonodajne rešitve, praktične rešitve idr.

Program:

9.00       Uvodni pozdrav

9.10       Uvodni predstavitvi

  • Ukrepi in podporna shema za večjo rabo OVE; Igor Luzar, Ministrstvo za infrastrukturo
  • Nepovratna sredstva in krediti za okoljske naložbe; Primož Krapež, Eko sklad

9.45       Tematske predstavitve s praktičnimi rešitvami / 1. del

  • Energetski pregled – pot do URE in OVE; Rok Čepon, Petrol
  • Samooskrbno podjetje z OVE – sončna energija; Darko Jojič, GEN-I

10.15     Odmor

10.30     Tematske predstavitve s praktičnimi rešitvami / 2. del

  • Primeri uporabe OVE v industriji in poslovnih objektih; Aleš Gračnar, Weishaupt
  • Vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE; Ljubo Germič, Energetika Maribor
  • Vodik kot trajnostni energent v industrijski rabi; Simona Lesar, Steklarna Hrastnik
  • Hranilniki energije za poslovno rabo; Dušan Lukič, Porsche Slovenija

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

Datum izvedbe:, petek, 9. 4. 2021, med 9.00 in 11.30 uro, spletna platforma Zoom

 

Ekipa Akademije Zelena Slovenija

Kontakt za več informacij:
Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si

Pokrovitelja:

GEN I d.o.o.        Weishaupt