Odpadki – breme ali priložnost? Učinkovito vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki podjetju prinaša številne koristi. Zmanjšuje nastale odpadke, merjenje omogoča uvajanje ukrepov in prepoznavanje izgub, ker vodi do optimizacije ravnanja z odpadki in posledično do finančnih prihrankov. Omogoča zapiranje snovnih zank, odpadki kot surovine pa prinašajo dodano vrednost. Postajajo odpadki vir ali ne?

Na spletni konferenci smo predstavili, kakšno vlogo ima upravljanje z odpadki v strategiji trajnostnega razvoja podjetja in kako jih vključiti v poročilo o trajnostnem razvoju. Kakšne so rešitve, ki prinašajo optimizacijo ravnanja z odpadki v podjetju in ustvarjanje dodane vrednosti ter kakšne modele upravljanja z odpadki uporabljajo podjetja, kot so Cinkarna Celje, Talum, Iskratel in Goodyear Slovenija.

Program:*

  • Upravljanje z odpadki kot del strategije trajnostnega razvoja in poročanja;  mag. Vanesa Čanji, Fit media d.o.o./Zelena Slovenija
  • Kako pristopiti k ravnanju z odpadki za čim bolj optimizirano ravnanje – izzivi in rešitve; Ajda Pleterski, Surovina, d.o.o.
  • Odmor

  • Primeri prakse – Kako z učinkovitim sistemom ravnanja z odpadki do optimizacije in ustvarjanje dodane vrednosti?

– Sistem ravnanja z odpadki v Cinkarni Celje in ponovna uporaba odpadnih surovin s tržno vrednostjo; Bernarda Podgoršek Kovač, vodja službe za varstvo okolja, Cinkarna Celje, d.d.

– Obvladovanje hierarhije ravnanja z odpadki pri proizvodnji aluminija; Kristian Lipovac, tehnolog za ekologijo, Talum, d.d.

– Trajnostno upravljanje z odpadki v podjetju Iskratel; Ana Margetič, zagotavljanje kakovosti, Iskratel, d.o.o., Kranj

– Izboljševanje ravnanja z odpadki v Goodyear Slovenija preko t. i. optimizacije proizvodnje; Renata Košir, pooblaščenka za okolje, Goodyear Slovenija d.o.o.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Udeležba na spletni konferenci je bila brezplačna.

Datum izvedbe: torek, 21. 9. 2021, 9.-11.30 ura, spletna platforma Zoom

Kontakt za več informacij:

Tanja Pangerl
Vodja projektov
t: 03 42 66 716
e: info@zelenaslovenija.si

Sponzor spletne konference:

Surovina