Trajnostni izdelki po novem kot pravilo

Na mizi je sveženj pobud EU v zvezi s trajnostnimi izdelki in spodbujanjem izbire trajnostnih izdelkov. Pomemben del tega svežnja je predlog uredbe EU o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Po novih pravilih naj bi skoraj vse fizično blago na trgu EU postalo prijaznejše do okolja, krožno in energijsko učinkovito v celotnem svojem življenjskem ciklu –  od faze zasnove, preko vsakodnevne uporabe, spremembe namena uporabe, do konca življenjske dobe.

40,00 EUR cena brez DDV

Kaj se boste naučili?

  • Zakaj trajnostni izdelki
  • Predlog Uredbe EU o okoljsko primerni zasnov za trajnostne izdelke
  • Informacije o okoljski trajnostnosti izdelkov – digitalni potni list
  • Odprava uničevanja neprodanega potrošniškega blaga
  • Uporaba Uredbe: medsektorski pristop k trajnostnim izdelkom
  • Primeri izdelkov
  • Koraki izvedbe in časovnica

Oglejte si kratko predstavitev teme: