Trajnostna in okolju prijazna gradnja lesenih stavb

Lesena gradnja in les kot gradbeni material prihodnosti, ki skrbi tudi za razogljičenje ter omogoča gradnjo visokih lesenih konstrukcij.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

Trajnostna in okolju prijazna gradnja lesenih stavb:

 • Uvod v leseno gradnjo
 • Les – gradbeni material prihodnosti
 • Mehanske lastnosti lesa in načini porušitve
 • Izvedba križno lepljenih lesenih masivnih ploskovnih elementov
 • Prenos obtežbe v dveh smereh medetažne plošče
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) plošče in nosilci
 • Raznovrstnost konstrukcijskih elementov pri leseni gradnji
 • Razvoj lesene gradnje – različni konstrukcijski sistemi
 • Prerez in sestava objekta z leseno okvirno in leseno masivno konstrukcijo
 • Svetovni trend gradnje visokih lesenih konstrukcij
 • Novi konstrukcijski elementi na osnovi tehnologije križnega lepljenja lesa – križno lepljena rebrasta plošča
 • Primeri lesene gradnje
 • Integralno projektiranje / konstruiranje / izvedba
 • Paviljon EXPO Dubaj 2021

Predavatelji tega izobraževanja