Trajnostna gradnja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo in celovit strateški projekta razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo v okviru Slovenske industrijske politike – SIS 2021-2030.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

Trajnostna gradnja z vidika prehoda v krožno gospodarstvo:

  • Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo 01:16
  • Celoviti strateški projekt razogljičenja preko prehoda v krožno gospodarstvo 05:53
  • Slovenska industrijska politika – SIS 2021-2030
  • Vrednotenje vplivov na okolje
  • Vrednotenje rezultatov in zaključki

Predavatelji tega izobraževanja