Trajnostna gradnja v EU in Sloveniji, priložnosti gradbeništva

Trajnostno gradbeništvo kot ključen del rešitve reševanja podnebnih sprememb.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

Trajnostna gradnja v EU in Sloveniji, priložnosti gradbeništva:

  • Kaj je gotovo, manj gotovo in negotovo na področju podnebja?
  • Stroški za prihranjeni CO2 so različni
  • Energetska učinkovitost stavb se splača
  • Gradbeništvo dvojni zmagovalec: politike in podnebja
  • Usmeritve politike
  • Predlogi Evropske federacije gradbene industrije
  • Gradbeništvo je del rešitve