Podnebno energetski sveženj Pripravljeni na 55

Pripravljeni na 55 je sveženj, ki ga je EU predstavila julija 2021, v katerem pripravlja revizijo svoje zakonodaje na področju podnebja, energije in prometa. Cilj svežnja na več kot 3.000 straneh je tudi s številnimi novimi predlogi uskladiti zakonodajo z ambicijami razogljičenja za leti 2030 in 2050.

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

  • Kaj je Pripravljeni na 55 (Fit for 55)?
  • Namen svežnja Pripravljeni na 55
  • 13 novih zakonodajnih predlogov
  • Cene, cilji, pravila, podporni ukrepi
  • Trgovanje z emisijami
  • Čistejša mobilnost, energija, varstvo narave in povečevanje naravnega ponora ogljika v EU
  • Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM)
  • Socialno pravičen prehod – Sredstva za finančni prehod