Nevromarketing in trajnostni razvoj

Potrošnikom so področja, kot so namen, poslanstvo, varstvo okolja, trajnost, razogljičenje …, vse pomembnejša. Zlasti to velja za mlajše generacije, ki že imajo lastno kupno moč. Ta trend jasno kažejo praktično vse tržne raziskave. A kakšna je razlika med njihovimi stališči in dejanskimi nakupi? Kaj ta trend pomeni za našo prodajo? Kako se mu prilagajamo in kako ga spodbujamo? Kako nam pri iskanju odgovorov na ta vprašanja pomagajo spoznanja nevromarketinga?

Brezplačno

Kaj se boste naučili?

  • Kakšna pričakovanja imajo potrošniki od podjetij, izdelkov in storitev z vidika trajnostnega razvoja
  • Kako lahko izkoristimo sinergijo spoznanj nevromarketinga in trajnostnega razvoja
  • Kako naj se s svojimi ravnanji, izdelki in storitvami prilagajamo trajnostnim pričakovanjem potrošnikov
  • Kako lahko podjetja s svojimi izdelki in storitvami spodbudijo dejanske nakupne odločitve, ki so bolj trajnostne