Izzivi in priložnosti reciklatov in drugih alternativnih plastik za embalažo

Predavanje je možno kupiti le v sklopu izobraževanja:
Priložnosti in izzivi krožne embalaže

Kaj se boste naučili?

  • Gonilo razvoja na področju vzdržne, biorazgradljive embalaže
  • Izzivi in priložnosti embalaže iz reciklatov oziroma alternativnih plastik
  • Krožno gospodarstvo in PET embalaža
  • PET materiali
  • rPET materiali
  • PLA materiali
  • Bioplastika in recikliranje, kompostiranje, sežig
  • Predlogi nadaljnjih korakov na področju PET, rPET in PLA embalaže

Dodatne učne vsebine