Analiza življenjskega cikla (LCA) pri snovanju embalažnih rešitev

Predavanje je možno kupiti le v sklopu izobraževanja:
Priložnosti in izzivi krožne embalaže

Kaj se boste naučili?

  • Zakaj vrednotiti vplive na okolje?
  • Življenjski cikel izdelka
  • Kako izračunati vplive na okolje?
  • Definicija obsega in cilja
  • Vpliv odločitev glede obsega na rezultate
  • Dileme glede embalaže
  • Analiza inventarja
  • Vrednotenje vplivov na okolje
  • Vrednotenje rezultatov in zaključki

Dodatne učne vsebine