NOVICE

 • Energetsko učinkovito projektiranje fasad

  Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija vabi na brezplačni izobraževalni webinar na temo energetsko učinkovitih ovojev stavb, kjer bo tokrat v središču projektiranje fasad, tako novih fasad kot njihovih obnov.

 • Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

  Evropska komisija je objavila Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 »Vrnimo naravo v naša življenja« ter drugo strategijo »Od vil do vilic«za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem ...

 • Ekološko in lokalno sta prava kombinacija za bogato vsebnost hranil

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so začeli z ozaveščevalno akcijo »Ekološko in lokalno je idealno!«, s katero širšo slovensko javnost ozaveščajo o lokalni ekološki hrani ...

 • Ob 50-letnici svetovnega dneva Zemlja boj proti podnebnim spremembam

  Vse od leta 1970, ko so se na ulicah po vsem svetu odvili masovni protesti proti uničevanju in degradaciji okolja, 22. aprila praznujemo svetovni dan Zemlje ...

 • Ohranjanje svetovne biodiverzitete s pomočjo umetne inteligence

  Microsoft je predstavil svojo novo ambiciozno trajnostno iniciativo v podporo ohranjanja svetovne biodiverzitete ...

 • Modna industrija je eden večjih svetovnih onesnaževalcev

  Ocene kažejo, da je modna industrija odgovorna za 10 % emisij toplogrednih plinov na svetu in za skoraj 20 % odpadne vode ter porabi več energije kot ladijski in zračni promet skupaj ...

 • V Sloveniji številne dobre prakse za prehod v podnebno nevtralno družbo

  Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirala dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij ...

 • Netopirji so pomemben člen zdravih ekosistemov

  Netopirji so vroča tema trenutnega koronavirusa. Raziskave kažejo, da netopirji niso gostitelji virusa SARS-CoV-2, ki povzroča pandemijo, so pa pri nekaterih potrdili sorodne viruse ...

 • Boj proti plastiki na biosfernem območju Julijskih Alp

  V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) letos začenjajo z organiziranim bojem proti plastiki v parku in na širšem biosfernem območju Julijskih Alp ...

 • Pri mobilnosti preskok na tehnologijo brez emisij

  Raziskava EU o dejanskih emisijah med vožnjo je pokazala, da prenosna merilna oprema, ki se je uporabljala za testiranje vozil v dejanskih voznih razmerah, vodi do kredibilnih rezultatov ...

 • Bodo podatkovni centri postali del električnega omrežja?

  Združenje evropskih podatkovnih centrov European Data Centre Association (EUDCA) pripravlja predlog, s katerim želijo Evropsko unijo prepričati, da bi podatkovni centri postali del električnega omrežja ...

 • Odpadke okuženih odlagati v vrečo za odpadke in jih odložiti med mešane komunalne odpadke

  Za preprečevanje okužb je pomembno tudi pravilno ravnanje z odpadki, ki izhajajo od okuženih ...

 • Nov evropski akcijski načrt za krožno gospodarstvo

  Evropska komisija je sprejela nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Gre za enega glavnih gradnikov evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi.

 • Na Nizozemskem gradijo najdaljši most za kolesarje in pešce v Evropi

  Na Nizozemskem so začeli z gradnjo najdaljšega mostu za kolesarje in pešce v Evropi, dolžine vsaj 800 metrov ...

 • Sprejet Nacionalni energetski in podnebni načrt

  Vlada, ki opravlja tekoče posle, je sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). NEPN določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030 ...

 • Pritisk na mokrišča vse večji tudi zaradi invazivnih tujerodnih vrst

  Mokrišča opravljajo veliko ekosistemskih storitev, med katerimi je tudi čiščenje vode, območja poplavnih ravnic pa imajo velik pomen za obrambo pred poplavami ...

 • Posvet Celovita prenova stavb

  Ko gradbeniki izročijo stavbo njihovim uporabnikom, lahko rečemo, da se »življenje« stavbe šele začne ...

 • Kako se kmetijstvo sooča s posledicami podnebnih sprememb?

  Ena najbolj prizadetih panog zaradi podnebnih sprememb je kmetijstvo. Bistveni prispevek k segrevanju ozračja pa ima tudi živinoreja ...


1 2 ... 94 95 >
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.