Z obnovljivimi viri energije do večje energetske samozadostnosti Evrope - EOL št. 168

Z obnovljivimi viri energije do večje energetske samozadostnosti Evrope - EOL št. 168

Obnovljivi viri energije

Promocija

V luči aktualnih zahtevnih razmer na trgu energentov se je še povečala potreba Evrope, da postane čim bolj energetsko samozadostna. Z ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko zmanjšamo potrebe po energiji, vse bolj razširjene pa so tudi rešitve za samooskrbo. Energetska podjetja, kot je Petrol, lahko s širokim naborom rešitev pomembno prispevajo k obema ciljema in s tem tudi večji energetski samozadostnosti, kar pomembno znižuje tveganja oskrbe in cenovna nihanja pri oskrbi z energenti, seveda pa ima tudi pomembne pozitivne učinke na okolje.

Vrtni center Požar v Kočevju, foto: Miran Kambič, arhiv Petrol
Vrtni center Požar v Kočevju, foto: Miran Kambič, arhiv Petrol

V Petrolu želijo prispevati k čim večji energetski samozadostnosti in večanju deleža obnovljivih virov energije. Zato investirajo v nove proizvodne objekte, kot so vetrne in sončne elektrarne, upravljajo pa tudi male hidroelektrarne in sodelujejo v pilotnih projektih za izrabo geotermalne energije.

Proizvodnja iz obnovljivih virov odgovarja na večje potrebe po električni energiji

Področje energetike se kljub izzivom razvija v zeleni smeri. V Petrolu so že pred leti prepoznali potrebo po zagotavljanju trajnostne energije, zato so začeli izvajati projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti mest, lokalnih skupnosti in podjetij, energetske samooskrbe ter investirati v obnovljive vire energije. Do leta 2025 bodo za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala.

V okviru skupine Petrol trenutno obratujeta 2 vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami, 30 večjih sončnih elektrarn na raznih objektih in 6 malih hidroelektrarn, med katerimi so zadnjo zagnali pred kratkim v Srbiji. Najnovejše polje vetrnih elektrarn Ljubač je z obratovanjem pričelo v letu 2021. Njegovih devet vetrnih elektrarn s 96 GWh proizvedene elektrike letno lahko oskrbi 30.000 povprečnih gospodinjstev.

V tej luči nadgrajujejo tudi lastne bencinske servise, ki bodo v prihodnosti energetsko bolj učinkoviti in samooskrbni ter jih bodo napajale lastne sončne elektrarne. V kratkem pa bodo pričeli z investicijo v največjo sončno elektrarno v regiji (na Hrvaškem). Skupina treh velikih sončnih elektrarn bo imela skupno inštalirano moč 22 MW in pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh z načrtovanim zagonom v začetku leta 2023. Gre za še enega v nizu projektov, s katerimi podjetje sledi strateškim ciljem, ki do konca leta 2025 predvidevajo 160 MW proizvodne moči za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Do optimalne rabe energije s kombinacijami energetskih rešitev

Ker se pogoji in okoliščine zelo hitro spreminjajo, si uporabniki želijo zagotoviti čim bolj stabilno oskrbo z energijo ob čim nižjem tveganju cenovnih sprememb. V Petrolu so prepričani, da so najboljši odgovor na nove razmere kombinacije energetskih rešitev, ki partnerjem najprej pomagajo izboljšati energetsko učinkovitost njihovih sistemov in s tem manjšo rabo energije, hkrati pa svojim strankam s pomočjo sončnih elektrarn pomagajo tudi do lastne samooskrbe, pa najsi gre za industrijske, druge poslovne, javne ali gospodinjske objekte.

V Petrolu nudijo celovite energetske rešitve, podpisane s številnimi uspešno zaključenimi projekti v regiji. Z njimi pomagajo do manjše rabe energije in s tem nižjih stroškov, ki pomenijo večjo konkurenčnost in manjša tveganja pri oskrbi z energijo.

Med njimi je tudi Vrtni center Požar v Kočevju, kjer so pomagali do popolne samooskrbe vrtnega centra. V okviru celovite energetske rešitve so zamenjali obstoječi sistem na kurilno olje s sistemom dveh toplotnih črpalk, vezanih v kaskado. Na strehi vrtnega centra so namestili 56,7 kW sončno elektrarno, ki omogoča popolno samooskrbo objekta z električno energijo za napajanje vseh električnih porabnikov v vrtnem centru. S projektom so zmanjšali emisije za 47 ton CO₂ letno, kar je ekvivalentno 2.158 na novo posajenim drevesom.

Partner rubrike Obnovljivi viri energije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.