Med prvimi v Evropi želijo postati brezogljična cementarna - EOL št. 160

Med prvimi v Evropi želijo postati brezogljična cementarna - EOL št. 160

100 let družbe Salonit Anhovo

Promocija

V cementarni Salonit Anhovo letos praznujejo 100. obletnico delovanja. S proizvodnjo do milijon ton cementnega veziva letno oskrbujejo več kot 300 poslovnih kupcev doma in v tujini. Stalno vlagajo v raziskave in razvoj, saj je beton na cementni osnovi strateški material sedanjosti in prihodnosti. Ob jubileju je uprava družbe predstavila gospodarske, družbene in okoljske temelje svojega delovanja ter razvojne načrte za zeleni prehod cementarne na poti v brezogljičnost. Ta načrt je še posebej pomemben zaradi ciljev Slovenije za doseganje podnebne nevtralnosti, izvajanja koncepta krožnega gospodarstva in zaradi nujne odprte komunikacije z lokalnim okoljem, ki zahteva še nižje vplive cementarne na okolje. Poleg tega bo Slovenija že v juliju na neformalnem zasedanju ministrov za okolje začela razpravo o zakonodajnem svežnju ''Pripravljeni na 55''. Gre za revizijo instrumentov okoljskih in drugih politik. Ukrepi naj bi pripomogli k doseganju podnebnih ciljev do leta 2030. Gre za znižanje toplogrednih plinov za vsaj 55 % glede na leto 1990, kar pomeni novo odgovornost zlasti za podjetja.

V zadnjih 15 letih zgradili eno izmed tehnološko najsodobnejših cementarn v Evropi

2. maja 1921 so prvič zagnali anhovske peči. Od takrat naprej v Anhovem poteka proizvodnja cementa, ki je gradnik več kot polovice objektov v Sloveniji. V razvoj cementarne so v zadnjih 15 letih investirali več kot 150 milijonov evrov in tako uspeli zgraditi eno izmed tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi.

Z uspešnim delom preteklih let so v Salonitu Anhovo uspeli postaviti varne finančne temelje, ki omogočajo nadaljnja vlaganja. Na razvoj cementarne uprava družbe gleda celostno in v kontekstu trajnostnega razvoja. Razvojni načrti vsekakor upoštevajo okoljski vidik, a se v cementarni zavedajo tudi odgovornosti do gospodarskega in družbenega razvoja. Načrte, ki vodijo do brezogljične proizvodnje cementa, želijo izpeljati transparentno in odgovorno do sodelavcev, lokalne skupnosti in vseh drugih deležnikov, vključenih v zeleni prehod.

Predsednik uprave Julijan Fortunat je ob 100. obletnici povedal: »Naš cilj je še naprej razvijati cementarno. Pri vsem, kar bomo delali, bomo poskrbeli za to, da se vplivi cementarne na okolje še naprej zmanjšujejo. Zavedamo se, da je nekdanje delovanje podjetja, takrat v državni lasti, povezano tudi s preteklo uporabo azbesta, ki je močno zaznamoval vso dolino. Bremen preteklosti ni mogoče popraviti, lahko pa jih lajšamo. In to počnemo. S tehnološkimi posodobitvami smo si kot ultimativni cilj postavili zavezo, da se zgodovina nikoli več ne ponovi.«

15% nižji ogljični odtis do leta 2025

Član uprave dr. Tomaž Vuk je predstavil naložbe, ki bodo vplivale tudi na dodatno zmanjšanje vplivov na okolje. Pojasnil je, »da investicije v najnovejše inovativne tehnologije hkrati pomenijo tudi pozitiven vpliv na okoljski odtis, konkretno na dodatno znižanje emisijskih parametrov.«

Do leta 2025 načrtujejo uvedbo rešitev, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov, na primer tudi več kot prepolovitev trenutnih emisij NOx.

Strokovnjaki Salonita Anhovo so se povezali s priznanimi podjetji na področju zelenih tehnologij po vsem svetu in oblikovali prvi sklop ukrepov, za katerega bodo namenili 40 milijonov evrov:

• Razvoj visokozmogljivih cementov z nizkim ogljičnim odtisom – s skrbno izbiro surovin, primernih za proizvodnjo cementa in s spodbujanjem reciklaže gradbenih materialov v sklopu krožnega gospodarstva.

• Investicije v pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – postavitev sončnih elektrarn v skupni električni moči 5 do 10 MW.

• Nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnega procesa tudi z uporabo odpadne toplote za proizvodnjo električne energije.

• Nadomeščanje klasičnih fosilnih goriv z alternativnimi viri, kar bo prispevek k zniževanju emisij CO2 in razvoju krožnega gospodarstva.

Član uprave mag. Dejan Zwitter je ocenil poslovanje družbe v posebnih razmerah na trgu. Poudaril je, da je družba Salonit Anhovo kljub zahtevnim gospodarskim razmeram v letu 2020 dosegla 78 milijonov evrov prihodkov, kar je za 3 % več kot leta 2019. Na domačem trgu so uspeli prihodke iz slabih 40 milijonov evrov povečati na dobrih 42 milijonov evrov. Domači trg predstavlja 54 % prihodkov od prodaje. Uravnovešeno razmerje prihodkov med domačim in tujimi trgi pa ostaja dolgoročni strateški cilj družbe. V letu 2020 je Salonit Anhovo ustvaril skoraj 11 milijonov evrov dobička. Ob tem je mag. Dejan Zwitter poudaril, da nenehno investirajo v razvoj lokacije – lani slabih 8 milijonov evrov, letos je v planu preko 12 milijonov.

Dodana vrednost ostaja v veliki večini v regiji. Vodstvo cementarne je vsa leta uveljavljalo načelo, da dobički omogočajo investicije v posodobitve, ki v veliki meri znižujejo tudi vplive na okolje. Mag. Zwitter je poudaril, da si prizadevajo tudi za to, »da povprečna plača v cementarni raste iz leta v leto na osnovi rasti produktivnosti in dobičkov. Že danes je v cementarni nivo plač 22% nad povprečjem v Sloveniji in 30% nad povprečjem na Goriškem, letošnji regres pa bo znašal 1.900 evrov za vseh 350 zaposlenih v Skupini Salonit.«

Mag. Zwitter meni, da je »pri zelenem prehodu eden od pomembnih izzivov, da v celotni družbi ustvarimo pripravljenost sprejemanja inovativnih tehnoloških rešitev. Tekmujemo namreč s konkurenco po celem svetu. Kot odgovoren gospodarski subjekt stremimo k pragmatičnemu napredku. Ne živimo v preteklosti, niti ne želimo slediti utopijam, ampak verjamemo v uspešno postopno prilagajanje s skrbno načrtovanimi in izvedljivimi koraki. Za to potrebujemo tudi spremenjena dovoljenja, za katera si bomo tako kot doslej prizadevali na transparenten način.«

Uprava Salonita Anhovo (z leve) dr. Tomaž Vuk, Julijan Fortunat, mag. Dejan Zwitter
Uprava Salonita Anhovo (z leve) dr. Tomaž Vuk, Julijan Fortunat, mag. Dejan Zwitter

"V zadnjih petnajstih letih smo investirali več kot 150 milijonov evrov, kar je izreden dosežek tudi za Slovenijo. V naslednjih desetletjih čaka cementarno zeleni prehod, večstomilijonske investicije v posodabljanje. Naše razvojne načrte je potrdil tudi nadzorni svet podjetja. V Salonitu Anhovo hočemo med prvimi v Evropi in na svetu postati brezogljična cementarna, saj smo prepričani, da bo beton ohranil svoj primat kot najbolj uporabljen gradbeni material na svetu. Evropsko cementarno združenje Cembureau predvideva razogljičenje cementarn do leta 2050, mi pa želimo ta cilj doseči že leta 2035. Predvsem hočemo popraviti energetsko učinkovitost procesa. Načrtujemo nekaj zelo konkretnih projektov pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Zgraditi nameravamo sončne elektrarne skupne moči okoli 5–10 MW zelene energije, hkrati bomo za proizvodnjo elektrike začeli izkoriščati zajeto odpadno toploto. Tudi ta šteje med zelene energije in bo dodala novih 6–8 MW moči. Z navedenimi ukrepi bomo lahko pokrili tretjino svojih potreb po energiji. Ena ključnih investicij bo v inovativne tehnologije naslednje generacije, ki bodo vodile do 15% znižanja ogljičnega odtisa in obenem omogočile znižanje ostalih parametrov; dušikove okside, NOx, na primer, bomo lahko več kot prepolovili. Upamo, da bo to pripomoglo k miru med našimi sosedi."

Julijan Fortunat, predsednik uprave družbe Salonit Anhovo

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.