Od dizajna in zelene energije do odgovornosti dobaviteljev - EOL št. 160

Od dizajna in zelene energije do odgovornosti dobaviteljev - EOL št. 160

Ogljično nevtralno podjetje

Tanja Pangerl

Preteklo leto je bilo precej naklonjeno industriji gospodinjskih aparatov. Več časa, preživetega doma zaradi ukrepov epidemije in pandemije, je spodbudilo nakupe novih gospodinjskih aparatov, tudi malih. Uspešno je bilo tudi za podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. iz Nazarij, kjer so med drugim praznovali 50-letnico obstoja tovarne malih gospodinjskih aparatov in so od lani ogljično nevtralno podjetje. Kot pravi direktor Matija Petrin, v razvoj novih malih gospodinjskih aparatov že vključujejo nove materiale, pri čemer morajo biti pozorni na standarde za stik s hrano. Sicer pa aparati vse bolj postajajo povezljivi in se jih da upravljati na daljavo. Njihov najnovejši aparat je kuhinjski pomočnik Cookit. Vse pomembnejšo vlogo v njihovem procesu imajo trajnostni dobavitelji, zato svoje dobavitelje spodbujajo k investiranju v zelene tehnologije.

Matija Petrin
Matija Petrin

Bili ste med finalisti za nagrado nemškega gospodarstva 2020 in ste od lani ogljično nevtralno podjetje. Od leta 2010 ste v tovarni v Nazarjah za 25 % zmanjšali porabo pitne vode in za 46 % porabo električne energije. S katerimi ukrepi dosegate zmanjšanje okoljskih vplivov, pri katerih elementih proizvodnega procesa in proizvodih se začne zmanjševati ogljični odtis v proizvodnji?

Da, bili smo med tremi finalisti, na kar smo zelo ponosni. Lansko leto je bilo za nas zelo uspešno. Praznovali smo 50-letnico obstoja tovarne malih gospodinjskih aparatov in prejeli smo tudi dve pomembni nagradi. Bili smo zmagovalec natečaja za Tovarno leta v Sloveniji, ki jo podeljuje Časnik Finance. Istočasno smo prejeli priznanje Factory of the Year tudi v Nemčiji, v kategoriji podjetij za velikoserijsko proizvodnjo. K nagradam je prispevala naša okoljska ozaveščenost. Poleg doseganja finančnih rezultatov je bilo okolje eno ključnih področij pri izvajanju našega programa.

Mislite na izdelke?

Posebna pozornost do okolja se začne pri razvoju izdelkov. Naredimo analizo življenjskega cikla izdelka, pri čemer upoštevamo vse principe krožnega gospodarstva. Izhajamo iz standardiziranih podatkov za gospodinjske aparate in navadno k temu dodamo še 50 % dodatnega doseganja učinkovitosti. Ne želimo namreč samo zadostiti standardom, ki so splošno znani, ampak gremo na višjo raven.

Trajnostni razvoj je vaša strateška usmeritev.

Seveda. Smo imetniki standardov ISO 14001 in 50001. To je osnova za izboljševanje naših procesov, tudi z vidika kako zmanjšati porabo energentov, uporabo materiala in kako čim manj vplivati na okolje. Začne in konča se pri vsakem posamezniku. To je glavno načelo, ki se ga držimo v podjetju. Vsak posameznik, zaposleni, dobavitelji, poddobavitelji so sestavni del tega ekosistema.

Bi kakšen dosežek bolj izpostavili?

Za ogrevanje in hlajenje prostorov na lokaciji v Nazarjah in za hlajenje tehnološke vode pri tehnologiji brizganja plastike uporabljamo podtalnico. To je eden ključnih projektov zadnjega desetletja. Zvrtali smo 14 vrtin, s katerimi ohlajujemo oziroma ogrevamo tehnološko vodo. Na ta način smo zmanjšali porabo električne energije za ogrevanje in hlajenje tehnološke vode. V preteklosti smo imeli kar dober sistem za hlajenje tehnološke vode, vendar je šlo za odprt sistem. To pomeni, da smo hladili z zrakom in smo precej vode uparili ter jo nadomestili s pitno vodo. Zdaj imamo zaprt sistem in tega ni več. Tako smo za 25 % zmanjšali porabo pitne vode. Sicer pa tudi posamezne zaposlene ves čas informiramo o stanju energijske učinkovitosti v podjetju.

Kako pri načrtovanju izdelkov upoštevate eko dizajn, ki omogoča čim večjo razgradljivost in možnost reciklaže ter upošteva celotni življenjski cikel izdelka? Kaj podaljša življenjsko dobo aparatov? Kako in koliko v svoje izdelke vključujete reciklirane materiale, okolju prijaznejše materiale?

Vse se začne pri kupcu in iz tega tudi izhajamo pri eko dizajnu. Smernice, ki so v trendu, prihajajo s strani kupcev. Na tej podlagi razvijemo uporabnost izdelka. Pri dizajnu sledimo ekološkim smernicam. Vsakemu delu aparata se posebej posvečamo. Naši aparati so zasnovani na dveh nivojih. En nivo so dizajnerski deli, ki jih uporabnik vidi. Drugi nivo so notranji deli, kjer gre za funkcionalne dele, kot so npr. pogoni, motorji idr. Pri zunanjih delih moramo pri razvoju upoštevati, da so to elementi, ki so v stiku s hrano. Zato moramo biti pri dizajnu zelo pozorni, saj morajo biti materiali neoporečni, certificirani. Zaradi tega je na zunanjem delu aparata težko uporabljati nove alternative, ki v tem trenutku niti še ne obstajajo in jih še vsi iščemo. Želimo uporabljati nove materiale ali reciklate, vendar se pri tem srečujemo s problemom vsebnosti nečistoč. Zato imamo z zunanjim delom aparatov še kar nekaj odprtih razvojnih nalog. Kar pa se tiče notranjih elementov aparata pa uporabljamo, kolikor se le da, reciklate oziroma materiale, ki so že bili uporabljeni in jih lahko ponovno uporabimo.

Življenjska doba aparatov, popravljivost?

Aparati so narejeni tako, da so popravljivi in se lahko posamezni sklopi menjajo, če se pokvarijo. Naša servisna služba je dobro organizirana. Zagotavlja rezervne dele tudi po koncu t. i. življenjskega cikla aparata, ki je 10 let. To pomeni, da lahko uporabniki naših aparatov po koncu te dobe še naslednjih 10 let dobijo rezervne dele. Dobavljamo tudi rezervne dele za aparate, za katere je bila pred 10 leti proizvodnja že zaključena.

Od kod pridobivate surovine?

Surovine dobivamo na globalnem trgu. Smo pa povezani tudi z manjšimi start up podjetji predvsem pri novih izdelkih, ki nam pomagajo zagotavljati vzorčne materiale, na katerih trenutno delamo. Največji uspeh, ki ga bomo kmalu lansirali, je trenutno t. i. smart grow. Gre za pametno vzgajališče zelišč, ki ga lahko imamo doma v dnevni sobi. Na ta način želimo spodbujati domačo pridelavo zelišč. Ta aparat je narejen iz 95 % recikliranega materiala. Nove materiale tako vgrajujemo predvsem pri novih izdelkih, ki še nastajajo. Spreminjanje obstoječih izdelkov z novimi materiali je nekoliko težje.

Ugotovitve kažejo, da je z vidika življenjskega cikla gospodinjskih izdelkov najvišji vpliv na okolje med fazo uporabe. Kako uporabnike vaših gospodinjskih aparatov ozaveščate o primerni rabi, ki omogoča čim manjši vpliv na okolje med samo uporabo izdelka?

Pri večjih aparatih, kot so hladilniki, pečice, pomivalni stroji, to drži. Pri malih gospodinjskih aparatih pa pravzaprav ni tako, saj so priključeni manj časa. Pri malih gospodinjskih aparatih se večina energije porabi pri procesiranju samega aparata. Zato je toliko bolj ključno, da smo pozorni do procesov izdelave in do dobaviteljev, da vgrajujemo materiale, ki ne zahtevajo toliko energije pri obdelavi. In da med procesom izdelave ni preveč izmeta. To je ključni element pri izdelavi malih gospodinjskih aparatov. Zato se pri teh aparatih ne daje takšnega poudarka porabi energije med življenjsko dobo izdelka, ampak se osredotočamo predvsem na fazo nastajanja izdelka. Vsekakor pa lahko z nepravilno uporabo aparatov skrajšamo njihovo življenjsko dobo. Zato ozaveščamo uporabnike o pravilni uporabi. Zlasti o tem, da kupec kupi pravi aparat, ki bo služil njegovim potrebam in namenu.

Kaj je kupcem pomembno, ko kupujejo aparat, se kaže večja ekološka ozaveščenost?

Kupcem je vse bolj pomembno, od kod prihaja aparat. Naš trg je v 80 % Evropa. Dejstvo, da je aparat narejen v Evropi, v Sloveniji, je zelo dober argument za nakup. To sovpada z okoljsko ozaveščenostjo, saj narejeno v Sloveniji pomeni, da ima aparat zaradi krajše distribucije tudi manjši ogljični odtis. Študije v marketingu kažejo, da so kupci pripravljeni plačati nekaj več, če je izdelek opremljen z informacijo o tem, da je podjetje ogljično nevtralno. Okolju prijaznejši materiali so sicer v tem trenutku še dražji kot običajni materiali, vendar so kupci vse bolj pripravljeni plačati to razliko. Proizvajalci moramo zagotoviti, da je to res narejeno na ta način. Tudi mi kupcem komuniciramo, da so Boscheve tovarne od leta 2020 ogljično nevtralne. Tudi tam, kjer še v določeni meri uporabljamo fosilna goriva, kupujemo kupone za kompenzacijo. V večini pa smo prešli na uporabo zelene električne energije.

Zelena energija in pametni aparati. S konceptom Home Connect uporabnikom omogočate upravljanje gospodinjskih aparatov na daljavo. S tem upravljate s številnimi podatki, ki kažejo tudi na navade uporabnikov. Kakšen je sodoben uporabnik gospodinjskih aparatov?

Res je. Vse več naših izdelkov je narejenih po sistemu Home Connect. To pomeni, da imajo vgrajen mikroprocesor, ki se lahko poveže z drugimi gospodinjskimi aparati. Zajemamo določene podatke tudi o uporabi na strani končnih uporabnikov. Namen povezljivih gospodinjskih aparatov je v prvi vrsti, da olajšajo življenje končnega kupca in da so aparati med seboj povezani tako, da smiselno sodelujejo. Podatki, ki jih dobimo na ta način, so pokazali, da se je v času epidemije uporaba pomivalnih strojev podvojila. Smo pač več časa preživeli doma in v kuhinji. Uporaba kavnih avtomatov se je potrojila.

Kaj še pravijo podatki?

Katere funkcije pri določenih aparatih so najbolj uporabljene. Na primer, pri kavnih avtomatih se je pokazalo, da je najbolj uporabljen kavni napitek dolga angleška kava. S temi podatki lahko pri nastanku novega aparata upoštevamo vse nove ugotovitve. Ti podatki pridejo k nam kot proizvajalcu zelo hitro.

So pa povezljivi aparati po navadi aparati višjega cenovnega razreda, kot so pomivalni stroji, pečice, hladilniki. Mi proizvajamo kavne aparate. S povezljivostjo imamo opremljenih približno 30 % vseh kavnih aparatov, ki imajo to možnost. Od tega je priključenih približno 20-25 %. Naša glavna naloga je, kako uporabnika prepričati, da se bo povezal in da bo videl priložnost v povezljivosti. V prihodnje je želja, da bi bili vsi aparati višjega cenovnega razreda opremljeni z modulom Home Connect.

Pomemben del vašega procesa so nabavne verige, kjer zahtevate visoke standarde. Kako v sistem izbire in ocenjevanja dobaviteljev vključujete trajnostne kazalnike? Kako sodelujete s strateškimi dobavitelji pri prehodu v ogljično nevtralnost?

Naši dobavitelji so zelo pomemben del celotne verige. Pri ocenah naših dobaviteljev upoštevamo tudi oceno področja upravljanja okolja, energije in varnosti dobavitelja, ki predstavlja približno 20 % za izbor dobavitelja. Dobaviteljem dajemo tudi napotke, gre predvsem za usmeritve, da sledijo našim standardom. To delamo z raznimi delavnicami, obiski. Vsako leto imamo dan dobaviteljev, kjer jim fizično pokažemo naše najsodobnejše tehnologije, kaj smo naredili. Predstavimo kazalnike, prihranke, ki smo jih s tem dosegli, tako da lahko sami vidijo, da se splača vlagati v zeleno tehnologijo in okolju prijazno delovanje. Poskušamo jih učiti in jih spodbujamo, da tako tudi delujejo.

Kako se dobavitelji odzivajo na vaše trajnostne pobude?

Vidijo, da je trajnostni razvoj, predvsem pri večjih korporacijah, trend in da za mnoge ni več edini dejavnik za izbor dobavitelja cena. Zato se odločajo, da investirajo v zeleno tehnologijo, saj si s tem odpirajo vrata do novih kupcev. V prihodnje zagotovo brez trajnostne usmeritve tudi dobavitelji ne bodo več mogli preživeti in bodo morali investirati v zelene tehnologije.

Od kod prihajajo vaši dobavitelji?

Številčno imamo največ dobaviteljev v Sloveniji, gre za nabavno verigo, ki smo jo gradili v zadnjih 50 letih. Gre predvsem za dobavitelje na področju predelave plastičnih mas, izdelave elektronike, kovinskih delov. Kar nekaj dobaviteljev imamo v Evropi. Predvsem pri kompleksnih elektronikah ni takšnih kompetenc v Sloveniji, zato imamo globalne dobavitelje. Nekateri dobavitelji so tudi na Kitajskem. Vključeni smo v izbor materialov, kar pomeni, da želimo vedeti, od kod prihajajo materiali. Želimo transparentnost po celotni dobavni verigi. Imamo program ogljične nevtralnosti, ki mu sledimo. Vključuje razne module, na podlagi katerih pregledujemo posamezne komponente in z dobavitelji določamo, v katero smer naj bi šel razvoj, in nove komponente, da zadostimo vsem aktualnim kriterijem. Pri razvoju moramo namreč gledati 4-5 let naprej. Anticipirati moramo prihodnost.

Ste največji proizvajalec malih gospodinjskih aparatov v Evropi, eno največjih podjetij v Sloveniji in tudi med najpomembnejšimi podjetji v koncernu BSH. Kakšni so trendi na področju tehnologije za male gospodinjske aparate?

Na lokaciji v Nazarjah smo lani začeli s proizvodnjo pametnega aparata, t. i. pametnega kuhinjskega pomočnika Cookit. Gre za povezljiv aparat s Home Connect in ima možnost kuhanja, pečenja, dušenja hrane. Gre za pametni kuhinjski aparat, ki omogoča, da lahko pripravljamo hrano s pomočjo receptov preko Home Connecta. Cookit pomaga tistemu, ki kuha, pripraviti odlično hrano ne glede na to, da ni najbolj vešč kuhanja. Aparat namreč kuharja vodi pri pripravi hrane – tekstovno preko zaslona na aparatu ali preko pametnega telefona, lahko pa tudi glasovno preko pomočnice Alekse.

Daje celo recepte?

Vključuje že več kot 500 receptov. Je neke vrste učitelj kuhanja predvsem za tiste, ki imajo strah pred kuhanjem. Lahko pa se uporablja tudi brez vodenega kuhanja po receptu. Prednost aparata je, da se lahko preko Home Connecta naroči sestavine za izbrani recept direktno v trgovino. Opažamo, da niso samo mladi tisti, ki kupujejo te aparate, ampak tudi malo starejši, saj so pametni telefoni v uporabi tudi pri starejši populaciji. Vendar v prihodnje ne bodo vsi aparati pametni. Velika večina enostavnih aparatov bo ostalo klasičnih. Seveda se bo spreminjal dizajn, dodajale se bodo določene funkcije, vendar bodo še vedno ostajali klasični.

Po katerih malih gospodinjskih aparatih je največ povpraševanja in katere nove priložnosti se odpirajo? Kakšni bodo gospodinjski aparati prihodnosti z vidika zelenih tehnologij?

V tem trenutku je povpraševanje po vseh malih in velikih gospodinjskih aparatih, saj je naša vrsta industrije tista, ki je od epidemije največ dobila. V porastu so palični mešalniki, ročni, kuhinjski mešalniki, kavni aparati, tudi pečice, hladilniki, pomivalni stroji, skratka, prodaja vseh gospodinjskih aparatov je v zadnjem letu v izrednem porastu. Mali gospodinjski aparati se uporabljajo kratek čas. Kljub temu gledamo na to, da je poraba energije čim manjša. Cookit, na primer, ima vgrajen grelec direktno v lonec. Tako je učinkovitost vloženega enega kilovata energije pri kuhanju čim večja oziroma so izgube energije čim manjše. Sicer posebne usmerjenosti na zmanjšanje porabe energije iz aparatov ni, saj mali gospodinjski aparati porabijo zelo malo energije. Vendar pa je za razliko od preteklosti, ko je izbira »stand by« programa pomenila, da je bil aparat do določene temperature ves čas ogret, danes vgrajena pametna elektronika. Zazna, da v »stand by« programu aparat zadnjih pet minut ni bil uporabljen in se sam avtomatsko ugasne.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.