Trajnostne stavbe in razvoj pametnih mest - EOL 158/159

Trajnostne stavbe in razvoj pametnih mest - EOL 158/159

Petrol

Promocija

Energetska učinkovitost, prihranki in pametno, okolju prijazno upravljanje so skupni imenovalec trajnostnih rešitev, ki so danes bistvena sestavina razvojnih projektov v mestih. Energetsko učinkovite in uporabniku prilagojene stavbe, ki so povezane v celoto gradnikov mestne infrastrukture, so ključni del pametnih mest in celo spodbujajo njihov razvoj.

Energetsko učinkovit športni objekt Squashland Ljubljana
Energetsko učinkovit športni objekt Squashland Ljubljana

Razvoj gospodarstva in mestnih skupnosti danes usmerjajo številni trendi. Med njimi prevladujejo digitalizacija, aktivna soudeležba, spodbujanje energetske in snovne učinkovitosti ter ukrepi za prehod v nizkoogljično družbo. Družba je motivirana za naslavljanje podnebnih sprememb, kar se odraža tudi v številnih novih tehnologijah in novih poslovnih modelih, kjer vse bolj prevladujejo trajnostne rešitve. S trajnostnimi energetskimi rešitvami se ukvarjajo tudi v Petrolu, bodisi gre za industrijo, poslovne in javne stavbe ali mesta in lokalne skupnosti kot celoto.

Mesta želijo svojim uporabnikom zagotavljati visoke standarde zelenega bivanja, zato spodbujajo celovite prenove obstoječih in trajnostno gradnjo novih stavb, ki so poleg okoljske sprejemljivosti tudi bolj ekonomične. Pri vsem tem pa pomembno vlogo odigrajo pospešene tehnološke spremembe. Med njimi nove tehnologije za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov, sodobne tehnološke rešitve, senzorika ter podatkovna in umetna inteligenca.

»Današnje rešitve se bodo v prihodnosti še bolj razvijale in tehnično nadgrajevale, zato bodo za uporabnika še prijaznejše in priročnejše,« pove Dejan Cepič, vodja energetskih rešitev za poslovne uporabnike v Petrolu, kjer skrbno spremljajo trende in aktivnosti usmerjajo v razvoj celovitih in trajnostnih energetskih rešitev. Med njimi so tudi rešitve proizvodnje električne energije iz sonca, kjer uporabnikom pomagajo vzpostaviti delno samooskrbo ter obenem poskrbijo, da je sončna elektrarna del celovite energetske rešitve za doseganje najboljših izkoristkov in rezultatov.

»Kaj prinašajo trajnostni projekti? Zagotovo tudi kratkoročne uspehe, a so hkrati del premišljene in dolgoročne vizije podjetnikov, ki že danes razumejo, kam gredo svetovni trendi,« meni Cepič in dodaja, da je nujna široka vizija pri investitorjih v tovrstne projekte. »Pri tem jim lahko pomagamo tudi v Petrolu, kjer vsa povpraševanja po izvedbi energetsko učinkovitih rešitev obravnavamo projektno in celovito.«

Kombinacija energetskih rešitev

»Verjamemo v celovite in trajnostne rešitve, zato se za naročnika potrudimo povezati več tehnoloških rešitev v celovito zgodbo, ki združuje sodobne, učinkovite in okolju prijazne pristope z izboljšanjem udobja bivanja, produktivnosti in estetskosti poslovnih objektov,« izpostavlja Cepič. V Petrolu so tako v skoraj 20 letih energetsko prenovili preko 550 objektov. Od tega več kot 330 javnih in preko 220 poslovnih objektov, med katere sodijo pisarniški, proizvodni, turistični, skladiščni, trgovski in športni objekti, pa tudi kmetije, cerkve in večstanovanjske stavbe.

Med njimi je tudi velenjsko podjetje Mega M, kjer so skupaj s Petrolom izvedli kombinacijo več rešitev za povečanje energetske učinkovitosti: na strehi so namestili sončno elektrarno, v kleti električne polnilnice, poleg tega so namestili HVAC sistem s toplotnimi črpalkami vezanimi v kaskado za ogrevanje in hlajenje objekta. Objekt je delno energetsko samooskrben, saj proizvedena električna energija iz sončne elektrarne koristi za delovanje HVAC sistema in za polnjenje električnih vozil, pa tudi za tekoče obratovanje objekta.

In kako naprej? Cepič verjame, da bodo v prihodnosti vse bolj prosperirala inovativna podjetja, okolja, družbe in skupnosti, ki bodo svoje kreativne strategije usmerjala v aktivnosti ustvarjanja novih poslovnih področij, tržišč in produktov.

Na poti trajnostne preobrazbe bodo uspešnejši celoviti projekti, kar so prepoznali tudi v ljubljanskem Squashlandu. Implementirali so trajnostno rešitev, pri kateri so ponovno uporabili del materialov iz starega skvoš centra, vključili pa so tudi butične energetske rešitve, med njimi sončno elektrarno, ogrevanje in pohlajevanje s pomočjo toplotne črpalke voda-voda, dizajnersko LED razsvetljavo in polnilnice za električna vozila.

V Petrolu so prepričani, da je razvoj energetskih rešitev v velikem porastu, med drugim tudi zaradi potenciala, ki ga prinaša t.i. zeleno okrevanje, a ne smemo pozabiti na pravočasno vlaganje v inovacije in trajnostne projekte. »Prihodnost pa je prav gotovo v celovitih konceptih,« zaključuje Cepič.

01 47 14 408
er-mspu@petrol.si
www.petrol.si/er-mspu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.